Jiří Bouda – Železnice a cesty

Vernisáž: 4. 3. 2020 v 17 hodin
Výstava: 3. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Pozor - vernisáž proběhne ve středu 4. 3. 2020 v 17:00

Akademický malíř Jiří Bouda věnoval převážnou část své umělecké tvorby železniční tématice. Romantické obrázky krajiny s jedoucím i stojícím vlakem, detaily ze života různých železničářských profesí, nádraží velká i malá, v provozu i opuštěná, železniční přejezdy, hradla, návěstidla, strážní domky, ale hlavně parní lokomotivy zachytil ve svých kresbách s neuvěřitelnou věrností.

Přitom technika litografie, kterou si zvolil, je nesmírně pracná, náročná na umělce i mistra tiskaře. Přesto se v obrazech Jiřího Boudy zračí naprostá lehkost a elegance.

Jiří Bouda – Železnice a cesty

Byl také ilustrátorem řady knih o dopravě. Vždy jej spíše inspirovaly malé formáty. Snad právě proto si oblíbil jednu charakteristickou formu drobné grafiky – exlibris.

Vytvořil jich hodně přes tisíc a dodnes jimi těší sběratele celého světa, mezi nimiž je znám a ceněn. Toto jej nakonec předurčilo i ke známkové tvorbě.

Litografie z posledních let jeho života, kdy se hodně věnoval cestování, zejména cykloturistice, věrně vystihují atmosféru toulání na kole, radost z pohybu, volnost, svobodu. Mají realistickou podobu a čitelnou kresbu.

V dnešním světě plném dramat a zběsilé uspěchanosti jsou tyto motivy poetickými zastaveními a přispívají ke zklidněním našeho života.

Jiří Bouda se narodil 5. května 1934; zemřel 23. srpna 2015 ve věku 81 let.

Tato výstava vznikla ve spolupráci s pány Martinem Boudou a Jiřím Říhou.

Na Vaší návštěvu se těší za Visio Art Gallery Ľubica Toušová.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


PŘEMÝŠLENÍ O VŠEM - Andrii Chenko

Vernisáž: 6. 2. 2020 v 17:00
Výstava: 7. 2. – 27. 2. 2020

Mladý ukrajinský výtvarník Andrii Chenko vystudoval výtvarnou školu Transcarpathian Art Institute v Užhorodě a nyní studuje na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni.

V projektu "Přemýšlení o všem" se autor Andrii Chenko dotýká sociálních a filozofických témat a zároveň hledá nové prostředky a příležitosti pro sebevyjádření. V procesu tvorby se ptá: "Jaký je můj význam ve vesmíru?"

Přemýšlení o všem – Andrii Chenko

Jeho umění je přímým odrazem jeho osobnosti (filantrop, snílek, idealista) který se narodil v chudé a válkou zmítané zemi.

Tato výstava ukazuje autorův boj s identitou, a to nejen pokud jde o umělecký přístup. V tomto projektu se mu podařilo dostat se ven z hranolu norem. Technika zrcadel částečně řeší problém dialogu diváka a obrazu.

Zrcadla hrají důležitou roli v jeho díle. Zrcadlový povrch dává divákovi dojem přítomnosti, hlavním zaměřením je pochopit, že divák je součástí obrazu.

Projekt "Přemýšlení o všem" se skládá ze série obrazů malovaných na sololitu s lepenými zrcadly nebo přímo na zrcadlech. Dílo je tvořeno jak klasickými materiály, tak asamblaží. Při vytváření obrazů je zrcadlový povrch zpracován různými způsoby: skramblingem, broušením, vrtáním a podobně. Poté se povrch natáhne olejovými barvami.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Na cestě – Jiří Šrom

Vernisáž: 7. 1. 2020 v 17:00
Výstava: 2. 1. - 31. 1. 2020

Pozor, vernisáž se koná mimořádně v úterý 7. 1. 2020

Akademický malíř Jiří Šorm je nejen malíř a sochař, jeho velkou vášní je cestování do exotických a turisty neobjevených krajin – například mezi lidojedy na Novou Guineu, kde byl málem sněden domorodci, což by pro nás byla velká škoda.

Na cestě – Jiří ŠromNa cestě – Jiří Šrom

Většina cestovatelů nám zážitky z exotických krajin zprostředkovává prostřednictvím cestopisů, Jiří Šorm je vkládá do svých obrazů.

Na cestě – Jiří Šrom

Na cestách píše deníky a čerpá inspiraci pro svou tvorbu. Nečekejme ale realistické obrázky z cest. Z jeho obrazů prýští vůně pralesů, jeskyní a dalekých krajin, které procestoval. Jeho díla jsou hluboce inspirována pravěkým a domorodým uměním.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Putování za Julesem Vernem - Milan Bauer

Vernisáž: 5. 12. 2019 v 17:00
Výstava: 6. 12. - 25. 12. 2019

Po ukončení studia na Střední keramické škole v Bechyni se rychle zapojil do grafické tvorby a zaujal jasné postavení mezi českými grafiky. Svoje odborné znalosti získané ve škole příbuzného oboru doplňoval soukromým studiem u pražského výtvarníka Spytimíra Bursíka.

Milan Bauer zaujal odbornou veřejnost svým osobitým stylem, který se vyznačuje po formální stránce detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. S trochou nadsázky je možné jeho tvorbu označit jako „poezii techniky“.

Vznikla řada grafických listů inspirovaných dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou (Pozůstalost F. G. I a II, Z kabinetu F.G.) ať už se jedná o různé samohyby, motocykly, lokomotivy, nebo i lehce strašidelné biomechanoidy.
Inspiraci čerpá i z knih anatomie a starých katalogových listů továren.

Putování za Julesem Vernem - Milan Bauer

Grafiky Milana Bauera vznikají převážně technikou leptu, ale i dalšími hlubotiskovými technikami. Možnost je shlédnout měli milovníci umění jak doma, tak i v zahraničí. Jeho ex-libris jsou ozdobou soukromých sbírek i muzeí.

Kromě tvorby grafických listů se Milan Bauer věnuje grafickému designu, grafické úpravě knih (Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla dřevem), kalendářů a časopisů (Vítaný host na Šumavě a v Českém lese).

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Roman Brückner - Obrazy událostí

Vernisáž: 7. 11. 2019 v 17:00
Výstava: 8. 11. – 29. 11. 2019

Maluje od okamžiku, kdy chtěl nakreslit konkrétní věc a povedlo se mu to. Byl to stegosaurus, kterého viděl ve filmu Cesta do pravěku. To mu bylo 9 let. Autora fascinuje svět vědy, objevů či dobývání vesmíru.

Roman Brückner - Obrazy událostí

Proč vlastně maluje? Jeho díla jsou reakcí na obrazy, které vídá v galeriích a i jinde a se kterými, i přes jejich nespornou řemeslnou kvalitu nesouhlasí. Hrozí se totiž toho, že by mohla být chápána jako oficiální umění naší doby. Pokouší se tím říct své pomyslné B.

Ve svých obrazech by rád ukázal svět, ve kterém žijeme v celé jeho rozmanitosti a z různých úhlů pohledu. Sami můžete být svědky vzniku díla, obraz po obrazu v průběhu času. Doufáme, že Vás zde vystavená díla zaujmou.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Do třetice všeho dobrého – Ivan Kundrát a Petr Uhlíř

Vernisáž: 3. 10. 2019 v 17:00
Výstava: 4. 10. - 31. 10. 2019

Výstava dvou výtvarníků amatérů vznikla díky sázce, kterou vyprovokoval v roce 2014 jejich kamarád Tomáš Kunc. Toto je již jejich třetí výstava ve Visio Art galerii.

Do třetice všeho dobrého – Ivan Kundrát a Petr Uhlíř

Ivan Kundrát - narozen 29. 3. 1954 v Chebu, ale většinu života prožil v Karlových Varech. Na základní škole navštěvoval výtvarný obor na zájmové umělecké škole a amatérsky se pokoušel o malování, kresbu i drobné plastiky. A to jak na gymnáziu, tak i během studia na Lékařské fakultě v Plzni. Po nástupu do zaměstnání se této zálibě z časových důvodů věnoval jen sporadicky, a to až do doby, než ho jeho švagr Tomáš Kunc přesvědčil k uspořádání této výstavky a na jejíž realizaci má lví podíl. Ivan Kundrát je ryzí amatér a veřejně se prezentovat nechtěl, ke zvratu došlo na svatbě autorovy dcery, kdy pod vlivem mírné konzumace vína došlo na debatu o umění, které se zúčastnil i Petr Uhlíř a toto je výsledek.

Petr Uhlíř se narodil 22. 2. 1945 v Plzni, kde trvale žije. Zájem o malování projevoval již od mládí, kdy navštěvoval malířský kurz. Při studiích na vysoké škole technického směru pak přispíval obrázky do studentských novin. Po studiích průběh života zastínil jeho náklonnost k malování a přerušil jeho další výtvarné pokusy na dlouhou dobu. Až v důchodovém věku mohl znovu vyndat malířské náčiní a projevit své fantazie a zážitky na plátno. K otevření této etapy naplnění života mu pomohla náhoda, bez níž by nikdy nenašel sám odvahu.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Martin Frind - Místo doteku

Vernisáž: 5. 9. 2019 v 17:00
Výstava: 6. 9. - 27. 9. 2019

Martin Frind, často nazývaný „ Malíř undergroundu“ se narodil v roce 1963 v Praze. V letech 1979 - 1983 studoval na Střední umělecko - průmyslové škole v Praze u profesora Václava Bláhy obor užitá grafika. V letech 1986-1991 pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění obor figurální a monumentální malby u prof. Jiřího Ptáčka a obor experimentální kresby a plastiky u prof. Karla Malicha, kde v roce 1991 absolvoval diplomovou prací. Své obrazy představil na desítkách výstav v galeriích v České republice, Belgii, Francii, Polsku, Rakousku a Slovensku. V Plzni nám svá díla představí již potřetí, můžete je shlédnout ve Visio Art Gallery v Plzni Na Roudné. Žije a pracuje ve Veltrusích u Prahy.

Martin Frind - Místo doteku

Ivan M. Jirous o tvorbě Martina Frinda: Mám pocit, že obrazy Martina Frinda se mají pozorovat spíš z větší vzdálenosti, z odstupu. Protože při těsné blízkosti nás může mást technika jeho malby, která obraz rozbíjí na jednotlivé úseky - a při jejich prohlížení můžeme koneckonců zjistit, že dokonalost či krása malby není Frindovým cílem. Marcel Duchamp kdysi dělil malíře na olfaktické a retinální. Olfaktičtí se opájejí vůní terpentýnu a v důsledku krásou obrazu. Retinální útočí skrze sítnici oka na šedou kůru mozkovou. Myslím, že Martin Frind patří k těm druhým. Jeho malbu bych neváhal, pokud mám právo něco takového udělat, označit za existenciální.

Úvodní slovo k výstavě pronese Jiří Tichý

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Ivan Langer - SOCHOBÁSNĚ

Vernisáž: 18. 7. 2019 v 18:00
Výstava: 19. 7. – 16. 8. 2019

Ve čtvrtek 18. července 2019 od 18.00 hod. vás srdečně zveme do Galerii Visio Art na plzeňské uvedení putovní výstavy „Sochobásně“ Ivana Langera. Skulptury, které v unikátní 3D formě ztvárňují nejzásadnější texty a glosy z Langerovy poslední knihy, budou následně v galerii přístupné široké veřejnosti až do 16. srpna 2019.

Ivan Langer - SOCHOBÁSNĚ

Plzeň je v pořadí čtvrtou zastávkou „Sochobásně TOUR 2019“, která v letošním roce zavítá do celkem sedmi lokalit (kromě Plzně také do Ostravy, Jihlavy, Karlových Varů, Brna, Zlína a Prahy).

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Nebojte se, nejapní nevymřeli - Vítězslav Netrval

Vernisáž: 6. 6. 2019 v 18:00
Výstava: 4. 6. – 28. 6. 2019

Sochař Vítězslav Netrval vkusně balancuje s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrává si seshovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa. Zvířecí figurky jsou metaforickým obrazem člověčenství, člověčí hrdinové zas nezřídka překypují animálními projevy i chováním. Vzájemná provázanost těchto bytostí, podmíněnost jejich biologických a fyziologických znaků, ale i jejich mentálních projevů vytváří autentický, lehce nadpřirozený svět, jen zdánlivě existující mimo naši realitu. V tomto světě vedle sebe přirozeně postává zvířecí figura doplněná o lidské atributy i lidská postava ozvláštněna zoomorfními prvky. V námětech Netrvalových soch se objevují úsměvné skeče, ale i vážnější témata, která parodují stereotypy povrchního života kolem nás.

Nebojte se, nejapní nevymřeli - Vítězslav Netrval

Také ve formě je Netrvalova tvorba poměrně variabilní. Původní dřevěné skulptury postupně nahradil autorův zájem o modelovanou plastiku. Prvotní monochrom nahrazuje expresivní barevná nadsázka. I v barevném pojednání až úzkostlivě budovaného tvaru se autor záměrně dostává až na hranici vypjatého naturalismu. S provokující upřímností vrávorá na úzké hraně umění a kýče. Není pochyb o tom, že se svým výtvarným názorem se Vítězslav Netrval programově přibližuje k té linii sochařské tvorby, která v naturalisticky pojaté figuraci kriticky i s humorem odráží naší realitu.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Tomáš Kunc – Obrazy a grafika

Vernisáž: 2. 5. 2019 v 17:00
Výstava: 3. 5. – 31. 5. 2019

Tomáš Kunc je profesí lékař, ale medicína není rozhodně to jediné, čemu se ve svém životě věnuje. Již při studiu na Lékařské fakultě se začal věnovat hudbě a výtvarnému umění. Patří mezi ty autory, kteří tvoří, co chtějí a otevřeně říkají, co si myslí. S oblibou a často střídá polohy své tvorby -maluje, tvoří objekty a instalace z kovu, dřeva i keramiky. V posledních letech se úspěšně věnuje i grafické tvorbě.

Tomáš Kunc – Obrazy a grafika

Díla Tomáše Kunce přecházejí od surové reality až k úplné abstrakci podle jeho momentálního duševního rozpoložení. V současné době vystupuje s originální plzeňskou undergroundovou kapelou Pan Cicvárek ovčí člověk, kde hraje na basovou kytaru.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Profesoři ze Zámečku III.

Vernisáž: 4. 4. 2019 v 18:00
Výstava: 5. 4. – 26. 4. 2019

V dubnu vám Visio Art Gallery představí opět po dvou letech uměleckou tvorbu profesorů ze Zámečku.

Profesoři ze Zámečku III.

Za školou přimaluješ Moně Lise knír, ne, že bys nerad Leonarda, ale protože se prostě sluší udělat něco jinak. Občas je zapotřebí ten pořádek po duchampovsku nakopnout.

Za školou i ve škole.

Na vaši návštěvu za školou ve Visio Art Gallery se těší Ľubica Toušová a učitelé ze Zámečku.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Madony a Madoni – Marek Ormandík

Vernisáž: 7. 3. 2019 v 17:00
Výstava: 8. 3. – 29. 3. 2019

Marek Ormandík (1968) absolvoval studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě obor volná grafika a knižní tvorba. Jeho dílo zahrnuje velkorozměrné i komorní malby, ilustrace, kresby i sochy. Na kontě má množství významných ocenění. Jeho tvorbu mohli za 25 roků aktivní umělecké činnosti shlédnout diváci na desítkách výstav doma i v zahraničí. Kromě sousedních krajin vystavoval například v Norsku, Francii, Itálii, Německu, Rusku, Bělorusku, Slovinsku a Srbsku. Na jaře roku 2019 mu vyjde knižní monografie, která mapuje celou jeho dosavadní tvorbu.

Madony a madoni

Na výstavě předního slovenského výtvarníka budete moct vidět okolo třiceti komorních obrazů, dvaceti kreseb a několik soch z cyklů Madona, Stůl, Plot, Night Cruise a Stádo. Kurátorem výstavy je Mišo Ormos, hudební produkci na výstavě zajistí Oskar Rózsa.

Ve Visio Art Gallery jsme se mohli už s Markem Ormandíkem a jeho tvorbou setkat před devíti lety.

Rozhovor s Markem Ormandíkem

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Jiří Hudec - Obrazy

Vernisáž: 7. 2. 2019 v 17:00
Výstava: 8. 2. – 28. 2. 2019

Obrazy Jiřího Hudce vás vtáhnou do světa barevného bohatství, vlídnosti a harmonie. Jiří Hudec, rodák z Plzně, je malíř, kreslíř a grafik. Jeho obrazy jsou malovány akrylem a jeho několikanásobným vrstvením. S malováním začal už v předškolním věku, později navštěvoval základní uměleckou školu. „Měl jsem radost, že jsem mohl zaznamenávat to, co jsem viděl kolem sebe a co jsem měl rád,“ zavzpomínal Jiří Hudec. Vystudoval stavební průmyslovku, kde ho bavily zejména deskriptiva a geometrie. „Zaujaly mě možnosti práce s prostorem a jeho zákonitostmi,“ popsal jeden z důležitých rysů své tvorby, který u něj hraje stěžejní roli dodnes. Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na plzeňské pedagogické fakultě. To už se u něj ale začalo projevovat jeho duševní onemocnění. V tu dobu také přestal malovat.

Obrazy Jiřího hudce

Absolvoval vojnu a začal pracovat v manuálních profesích. „Zajímala mě řemesla a dotyk s materiálem,“ vysvětlil s tím, že to pro něj bylo i něco jako návrat do dětství a k jeho jistotám. Ke své tvorbě se pak naplno vrátil po čtyřicítce. Inspiračních zdrojů má Jiří Hudec celou řadu. Patří mezi ně i prožitky přetvářené do vlastní představy, prožitky jako úzkosti, radosti, strach, nejistota. Často na ně reaguje svými geometricky přesnými obrazy, které mu pomáhají vytvořit si nezávisle na okolí svůj vnitřní svět. „Člověk v pocitu vnějšího ohrožení utíká k vnitřnímu řádu,“ popsal Jiří Hudec, který svůj vnitřní řád nachází kromě svých obrazů v Kašperských Horách na Šumavě, kde žije a pracuje.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


The touch of our mind - Radka Nová, Dagmar Jihlavcová

Vernisáž: 10. 1. 2019 v 17:00
Výstava: 11. 1. – 31. 1. 2019

Radka Nová
Fotografuje zajímavé objekty, ženy v jejich přirozenosti a portréty. Kromě fotografování se věnuje malbě a kresbě. K jejím zálibám patří hra na piano, miluje cestování a velmi ji inspiruje četba. Od 5 let navštěvovala Základní uměleckou školu – obor výtvarnictví. A postupně k malbě a kresbě se přidala vášeň pro fotografování.
Její první setkání s fotoaparátem proběhlo již v 9 letech. Ve 13 letech ji zaujalo zpracovávání fotek v počítači. Možnost měnit barvy a dělat další úpravy ji fascinovaly, a tak podnikala své první pokusy s touto oblastí fotografie.
Po ukončení základní školy pokračovala ve studiu na střední umělecké škole - zde se zdokonalovala v počítačových programech a fotografování, z něhož složila maturitu a pak se začala fotografováním živit.

O své tvorbě říká
„Dívám se na svět jinýma očima,
a zkouším ho ukázat i ostatním.
Takový jaký ho vidím já.
Duše fotografa se ve fotce zrcadlí…
Bez umění by nebylo lidstvo, bez vášně by nebylo umění.“

Radka Nová - The touch of our mind

Jako členka Fotoklubu Rokycany uskutečnila tyto výstavy:
2015
Novoměstská radnice, Praha
areál Skalka, Mníšek pod Brdy
Rokycanské Koryto
2016
Výstava U Andělů, Strašice

Uskutečněné výstavy, autorské:
2012
Knihovna, Mirošov – ,,Po schodech nahoru“ (kresba, malba, fotografie)
2017
Výstava v Domově pro seniory - Doubravka, Plzeň

Dagmar Jihlavcová
Dagmar Jihlavcová se narodila 23. 1. 1977 v Plzni. Od roku 1995 se věnovala cestování a modelingu. V roce 2005 pocítila náhle impuls malovat. V té době žila v Nigérii, kde onemocněla malárií a dlouhý čas byla v domácím léčení u svého tehdejšího přítele. Při bloumání jeho domem objevila místnost s plátny a štětci a zrodila se v ní nezkrotná touha malovat. Pracovní vytížení jí ale po uzdravení od malířského plátna opět odtrhlo a teprve před čtyřmi lety se k němu opět vrátila, a to s novou silou a entusiasmem.
Její originální malířský styl definuje jako geometrický realismus s prvky technologického vývoje. Typické jsou mnohočetné variace, formované ostrými liniemi, které oddělují jednotlivé, nebojácně poskládané barevné plochy. Maluje akrylem na plátno, ale v poslední době do pláten čím dál tím více komponuje i různé prostorové prvky z drátů, dřeva, pěnové hmoty etc. a dá se očekávat, že se tyto plastické prvky v budoucnu zcela osamostatní.

Dagmar Jihalcová - The touch of our mind

Silné výtvarné cítění Dagmar Jihlavcovou na sklonku minulého roku přivedlo i ke studiu návrhářství. V současné době pracuje na kolekci, která užitím obrazových motivů na látkách propojí její tvorbu malířskou s oděvní.
Jihlavcová za svou krátkou výtvarnou kariéru stihla již řadu výstav (např. Glanc 4 Art v Praze 2011, Z jiného světa, Visio Art Gallery v Plzni 2013 s P. Opočenským a mnohé další). 2014 Český Krumlov, Taormina v Sicílii 2015.. Její díla se nachází v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Berenika Saudková - LOLLY POP

Vernisáž: 8. 11. 2018 v 17:00
Výstava potrvá do konce roku

Berenika Saudková začala kreslit, jak říká její maminka, ještě dříve, než vyslovila první slovo.
Jako předškolní dítě již vypomáhala v atelieru svému otci Kájovi Saudkovi. Své první plátno prodala do Spojených států a to jako školačka v necelých dvanácti letech. Od té doby uspořádala mnoho výstav doma i ve světě.
Přes její výtvarné úspěchy se rozhodla díky nespočetným zájmům pro klasické studium. Po absolvování všeobecného gymnázia pokračovala studiem oboru biologie na vysoké škole.

Berenika Saudková - LOLLY POP

Ač nerada, studium přerušila s rozhodnutím věnovat se naplno své nejoblíbenější činnosti - malbě.
Její obrazy jsou zachycením konkrétních pocitů, vyjadřují niterní stav konkrétních osob.
V obrazech využívá postřeh, že naše mysl, je citlivá na sebemenší detail mimiky lidské tváře a tím může výrazně ovlivnit celkový ráz prožitku. Nejsou to tedy portréty, které známe z klasického období malby. Obrazy jsou založeny na empatii autora a odpovídá tomu i střídmost barevného pojetí, kdy už lehká změna tónu podporuje umělcovu představu.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Červená a Modrá – zlatá léta plzeňského fotbalu na fotografiích Ladislava Nussbauera

Vernisáž: 4. 10. 2018 v 17:00
Výstava: 5. 10. – 26. 10. 2018

Autorská výstava fotografa Ladislava Nussbauera mapuje cestu plzeňské Viktorky od zisku prvního titulu v roce 2011 až k letošní účasti v Lize Mistrů. Třicet velkoformátových fotoobrazů, doplněných autorovými komentáři, zachycuje dramatické okamžiky na ligových a evropských pohárových hřištích, neopakovatelné emoce v hledišti a nejzajímavější momentky ze zápasů viktoriánské mládeže. Budete si moci také prohlédnout několik unikátních, dosud nezveřejněných fotografií.

Ladislav Nussbauera

Autor se věnuje sportovní fotografii od roku 2007. V současné době působí jako kmenový fotograf FC Viktoria Plzeň, kde se kromě zápasů A týmu intenzivně věnuje také soutěžím mládežnických výběrů. Mezi jeho další klienty patří několikanásobný mistr ČR v házené DHC Slavia Praha, největší česká sportovní agentura Sport Invest a další oddíly a pořadatelé turnajů v různých sportovních odvětvích. Používá fotoaparáty Canon D1MkII a Canon D5MkII a objektivy Canon 24-70mm2,8, 70-200mm2,8, 200mm2.0 a 300mm2,8.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Eva Kuncová / Ateliér Brunc - Obrazy a plastiky

Vernisáž: 6. 9. 2018 v 17:00
Výstava: 7. 9. – 28. 9. 2018

Narodila se v Praze jako druhé dítě do umělecké rodiny (otec klavírista, matka flétnistka, bratr matematický génius bez hudebních a jiných uměleckých vloh). Je povoláním porodní asistentka, má dceru Rozálii a manžela Radovana. Ale koho to zajímá, pojďme k věci... Jedná se o druhou veřejnou expozici této autorky, jejíž výtvarná kariéra v malbě na plátno začala teprve před třemi lety. Mnohé z nás by mohlo napadat, čím může tato nezkušená žena bez výtvarného vzdělání zaujmout dnešní publikum přesycené uměním. Na výstavách, koncertech, přehlídkách vidíme řemeslně superprofesionální výkony, avšak autorčina přednost je jinde. Přes nesporný výtvarný talent, který jistě potřebuje ještě “dobrousit”, jde hlavně o osobitost a fantazii. Jedná se o vlastnosti pro umělce nedocenitelné, nikoli však ojedinělé.

Eva Kuncová

To, co Evu Kuncovou však odlišuje a dělá z ní originál (alespoň dle mého názoru, sama Eva by jistě měla řadu připomínek, je skloubení těchto vlastností s obsahovou srozumitelností. Jistě příjemná změna proti řadě dnešních děl, kde “forma jaksi odvála sdělení”. Jak krásné je přece přijít do galerie a místo tichého, nevyřčeného studu, že dílu vůbec nerozumím, najít vzkazy sice překroucené, místy ironizující, ale v podstatě známé, jen v novém a velmi originálním vidění světa. Tak Vám tedy přeji, abyste si výstavu užili s radostí a lehkostí, tak jako já.

R.K.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


OBRÁZKY Z CEST PODRUHÉ - Daniela Straková

Vernisáž: 31. 5. 2018 v 17:00
Výstava:  1. 6. – 29. 6. 2018

Daniela Straková tak nazvala svoji výstavu olejomaleb a pastelů, ke kterým čerpala inspiraci na svých toulkách světem. Od své první výstavy, která ve Visio Art proběhla před třemi lety se autorka pro svou tvorbu inspirovala při návštěvě Nového Zélandu, Barmy, Laosu, Kambodži, Norska, Madeiry, Peru, Čile a Bolívie.

Daniela Straková

Z jejích obrazů můžou diváci načerpat atmosféru a barevnost navštívených zemí. Autorka se dostala k malování asi před osmnácti lety, ale tím největším impulsem byly před osmi lety „ Ateliéry volné tvorby„ pod vedením Mgr. Libora Žižky při SSUPŠ Zámeček, s.r.o.

Daniela Straková

Autorka se rozhodla vystavit i několik bonsají z vlastní tvorby. Pěstováním a tvorbou bonsají se věnuje spolu se svým mužem asi osmnáct let. Zúčastnili se již řady mezinárodních výstav bonsají, na kterých byly jejich rostliny velmi úspěšné.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Fotografie - Ludmila Trávníčková

Vernisáž: 3. 5. 2018 v 17:00
Výstava: 4. 5. – 25. 5. 2018

Ludmila Trávníčková se narodila roku 1966 v Plzni. Povoláním je zdravotní sestra, jejím největším koníčkem je fotografování. K focení používá Canon EOS 600 D s objektivem Sigma 28 – 200 mm. Makrofotografie fotí makro objektivem EF – S 60.

Ludmila Trávníčková

Fotografování se věnuje zhruba patnáct let a jedná se o její první samostatnou výstavu. Fotografie Ludmily Trávníčkové nás zavedou do různých exotických končin světa, jako například do Etiopie, Indie, Jižní Afriky, Ománu, Kuby, Itálie, Kapverdských ostrovů, Bolívie ale na výstavě můžeme vidět fotky i ze Šumavy, portréty lidí, fotografie květin anebo makro.

Výstavu zahájí známý plzeňský fotograf Jaroslav Vogeltanz.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Obrazy protkané životem a snem – Zdeňka Vápeníková

Výstava:  5. 4. - 27. 4. 2018

Zdeňka Vápeníková se narodila 9. 7. 1967 v Rokycanech. Od dětských let se věnuje hře na klavír, kterou studovala po ukončení základní školy na konzervatoři v Plzni a na JAMU v Brně. Vysokoškolská studia ukončila tříletým postgraduálním studiem ve Vídni na Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Jako dítě též malovala pod vedením své babičky, profesionální výtvarnice Mileny Kašparové.

Po ukončení studií působila na Pedagogické fakultě v Plzni, potom na Hudební škole hl. m. Prahy a Gymnáziu J. Nerudy v Praze. Vystupovala též koncertně. Velký zlom v její činnosti přinesla neúspěšná laserová operace očí v r. 2000. Velice těžké a dlouhé období s velikými zrakovými problémy, vlivem kterých postupně musela Zdeňka Vápeníková opustit pedagogickou a na dlouhé roky i koncertní činnost, bylo prosvětleno pouze sny, ve kterých se jí objevovaly různé obrazy, které ve dne malovala. Tak se postupně dostala k výtvarné činnosti. Studovala ji tři roky na ZUŠ ve třídě profesora J. Dudka v Praze. Za litografii "Kostel a sloup Panny Marie Sněžné" v Rokycanech získala 2. cenu ve výtvarné soutěži vypsanou městem Rokycany.

Zdeňka Vápeníková

Nyní navštěvuje Ateliér volné tvorby Střední uměleckoprůmyslové školy "Zámeček" v Plzni ve třídě prof. Libora Žižky a Lukáše Kudrny. V současné době žije v Rokycanech, věnuje se malování a hře na klavír. Jako dobrovolník působila v LDN nemocnice Motol v Praze, ráda též hraje v mateřském klubu "Brouček" Salesiánského střediska v Plzni. Nyní připravuje výstavy V Městské knihovně v Přešticích, galerii Visio art v Plzni a v Muzeu ve Strašicích.

Její tvorba zahrnuje kresby, pastely, akvarely, koláže, litografie, linoryty. Dětem, které má velmi ráda, jsou věnovány knížky "Barvy duhy (cyklus 15 obrázků s básněmi, písněmi, kamínkovým pexesem, úkoly pro děti a CD), "Písničky ze srdíčka" (cyklus 6 obrázků s písničkovou kostičkou), "Kytičky z básničky" a "Zvířátka ze ZOO" vydaných tiskem. S knížkami pro děti pracuje Zdeňka Vápeníková pravidelně V mateřském klubu "Brouček". Dospělým je věnován cyklus obrazů "Pohled do duše formou obrazu", též vydaný tiskem.

Pozvánka na výstavu


Klára Mojová - fotografie

Vernisáž: 1. 3. 2018 v 17:00
Výstava:  2. 3. - 30. 3. 2018

Srdečně Vás zveme na zcela první samostatnou výstavu teprve sedmnáctileté fotografky Kláry Mojové. Focení se začala věnovat před více než pěti lety. Nyní studuje Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a designu v Plzni, obor multimediální tvorba.

Klára Mojová - fotografie

Svými fotografiemi zaujala v soutěži Czech Press Photo, kde získala ocenění Canon Junior Awards.

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Milan Váchal Pěna – FOTOOBRAZY

Vernisáž: 1. 2. 2018 v 17:00
Výstava:  2. 2. - 23. 2. 2018

Fotograf Milan Váchal se narodil v roce 1965 v Plzni. Ve 22 letech emigroval do Rakouska. Ve Štýrském Hradci se stal dvorním fotografem divadelních skupin "Echitna Theater" a "Theater Marz", se kterými částečně spolupracuje dodnes. Po návratu do ČR v roce 1991 se na základě konkursu stal uměleckým fotografem Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roce 2002 fotil pro Národní památkový ústav města Plzně. Od roku 1993 se živí jako volný fotograf. Spolupracuje s novinami Plzeňský deník, Blesk a s časopisy Report, Rock&Pop, Pes přítel člověka, Vital a Regenerace. Zabývá se především technickou a reklamní fotografií, leteckou fotografií, reportážní fotografií, makrofotografií, uměleckou-výtvarnou fotografií a portrétní tvorbou.

Milan Váchal Pěna

Známý plzeňský fotograf Milan Váchal prezentuje na únorové výstavě fotografií v plzeňské Visio Art Gallery na Roudné tři kolekce „fotoobrazů“ ze své nejnovější tvorby. V první části představí divákům zajímavá a malebná zákoutí z české i německé strany Šumavy. Tyto velkoformátové fotografie jsou vytištěny na malířském plátně o rozměru až 1,5 x 1 metr. Druhou část prezentace tvoří fotoobrazy z cest po Řecku, Francii a Itálii, které jsou vytištěné na dibondových deskách, což velmi zvýrazňuje atraktivitu fotografovaných témat. Třetí částí výstavy jsou fotografie architektury moderního Berlína. Pro toto téma zvolil autor adjustaci fotografií na plexiskle – vizuálně též velmi zajímavá a pro oko diváka působivá varianta zpracování fotoobrazů.

Přijďte si užít nevšední umělecký zážitek. Těšíme se na Vaši návštěvu..

Pozvánka na vernisáž a výstavu


IVAN VALA – PORTRAITS

Vernisáž: 4. 1. 2018 v 17:00
Výstava:  5. 1. - 26. 1. 2018

Ivan Vala se narodil 3. 2. 1964, v letech 1978–1982 vystudoval Gymnázium v Plzni, 1984–1986 Krátký film Praha, 1986–1989 Akademie múzických umění v Praze - katedra umělecké fotografie, v roce 1990 založil vlastní fotografické a grafické studio, od roku 2005 se věnuje pedagogické činnosti v oboru fotografie a grafický design na střední uměleckoprůmyslové škole v Plzni.

Profesní zaměření: výtvarná a užitá fotografie grafický a užitý design kresba, malba a objekt

Absolvoval mnoho samostatných a skupinových výstav doma i v zahraničí, je zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí..

Pozvánka na vernisáž a výstavu


Sylvie Choisnel – BYLO, NEBYLO...

Vernisáž: 7. 12. 2017 v 17:00 zahájí MgA Marek Škubal
Výstava:  8. 12. - 31. 12. 2017

Francouzská akademická sochařka Sylvie Choisnel je umělkyně žijící dlouhodobě v Čechách. Po absolvování Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts (AVU) v Paříži, se začala věnovat malbě i sochařství nefigurálních námětů. V roce 1991 se přestěhovala do Prahy a rozšířila svoji tvorbu o umění v keramice. Během následujících let se především zabývala figurální tvorbou s náměty metamorfózy, mytologie a bajek.

Sylvie Choisnel      Sylvie Choisnel

Současná výstava představuje úvahu spjatou se ženskou symbolikou na tomto světě. Sylvie Choisnel vypraví příběhy, kde se ženy dokážou transformovat, létat, vysmívat, kde i zvířata a jiné věci mohou napodobovat naše vlastnosti.

Na vernisáži vystoupí Willy Malaroda a Elisabeth Becker.

Pozvánka na výstavu


Kája Saudek - král českého komiksu

Vernisáž: 5. 10. 2017 v 17:00
Výstava:  6. 10. - 30. 11. 2017

Visio Art Gallery s rodinou Káji Saudka pro vás na říjen a listopad připravili výstavu jeho prací. V prodeji bude i kniha 18+. Tato publikace si klade za cíl výběrem z toho nejlepšího seznámit s tvorbou Káji Saudka na téma erotiky, a to v průřezu několika desetiletí. Reprodukuje množství děl i fragmentů s touto tématikou originální kresby, komiksy, oleje na plátně, skici, ale také i konkrétní kresby, za které byl Kája Saudek odsouzen do vězení. Většina těchto děl nevznikla na uměleckou objednávku, ale z prosté umělcovy touhy tvořit a radovat se ze života. 

Kája Saudek

Kája Saudek nastartoval svou výtvarnou kariéru coby malý chlapec, okouzlený biografem a kreslenými filmy Walta Disneyho. Inspirován americkými komiksy, do kterých bylo baleno jídlo od příbuzných z USA, jako pomoc rodině do poškozené poválečné Evropy. Jako malý chlapec tak začal napodobovat komiksové příběhy se superhrdiny. Se svým bratrem Janem Saudkem, který později celosvětově proslul jako excelentní fotograf, vytvořil dokonce jakési dětské neoficiální vydavatelství.

Kája Saudek v komunistickém Československu nemohl díky svému třídnímu původu studovat žádnou uměleckou školu, a proto si našel zaměstnání jako technický kreslič a kulisák ve filmovém studiu Barrandov. V roce 1964 byl Kája Saudek obžalován, kvůli své výtvarné tvorbě z ohrožování mravní výchovy a paradoxně i z propagace nacizmu, a putoval na 6 měsíců sedět natvrdo. Jeho výtvarný talent neunikl pozornosti filmařů a zanedlouho Kája Saudek vytvořil výtvarnou část komiksového filmu "Kdo chce zabít Jessii", ve kterém ztvárnila hlavní roli jeho tehdejší snoubenka Olga Schoberová, později první československá playmate časopisu Playboy v USA. Další Kájovu kariéru, jakož i celkovou estetiku západní kultury, nemilosrdně zadupala invaze sovětských vojsk a okupace Československa. V následném politickém procesu "normalizace" řízené Moskevským protokolem, se veškeré umělecké projevy, odporující socialisticko - realistickým zásadám přísně trestaly. Averze byla oboustranná. K umění Káji Saudka chovali komunističtí mocipáni velice opovržlivý postoj a deklasovali jej na tvůrce pokleslého braku a kýče. Zatímco se oficiální časopisy plnily pitoreskními paskvily loajálních soudruhů kreslířů, Kája Saudek se pomalu přesouval do undergroundu a snažil se přežít. Ve svém domě si vytvořil vlastní výtvarný svět, kde denně pilně tvořil desítky detailně propracovaných kreseb a comicsů. Ve svých komiksových příbězích zesměšňoval vládnoucí tupé panoptikum a na stránkách důmyslně propracovaných obrázkových panelů nechal naplno rozeběhnout svou nezkrotnou fantazii. Fantastické krásky s poprsím velikosti D jsou zachraňovány svalnatými hrdiny z tenat odporných padouchů, zatímco se na pozadí dramatických dějů i stěží ukrývané erotiky nachází nepřeberné množství skrytých jinotajů a dvojsmyslných hříček. Kája Saudek byl totiž nejen vynikající kreslíř, ale i skvělý letterista a v neposlední řadě i autor textů. Zalíbení v jeho tvorbě nalezlo mnoho jednotlivců, kteří mu umožnili vydávat komiksy alespoň v černobílém provedení jako takzvaný neprodejný zájmový tisk. Část z nich byla členy České speleologické společnosti, takže nemalá část příběhů se odehrává v jeskyních či v podzemí.

Z důvodů neustálého strachu z komunistického režimu, nenávratně zmizela velká část originálních kreseb - Saudek ukrýval svá díla po přátelích a známých, kteří je již nikdy nevrátili. Znalci i laici však jednomyslně Káju Saudka ocenili titulem "král českého komiksu", který mu po právu náleží dodnes.

Návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit o největším komiksovém talentu celého východního bloku.

Citát Jana Saudka (bratr – dvojče): "Mohl být slavný jako Walt Disney, kdyby nežil v komunistickém Československu."

Pozvánka na výstavu


Miroslav Petřík – Obrazy, Grafika, Fotografie

Vernisáž: 7. 9. 2017 v 17:00
Výstava:  8. 9. – 29. 9. 2017

V září vám Visio Art Gallery představí výtvarníka, grafika a fotografa Miroslava Petříka. Narodil se v roce 1959 v Českých Budějovicích, se výtvarné tvorbě věnuje od roku 1980. 

V Týně nad Vltavou trvale žije a pracuje jako ředitel Městského domu dětí a mládeže.  V osmdesátých letech se samostudiem a pod vedením různých malířů a profesorů výtvarné výchovy učil výtvarné a grafické techniky. Nejvíce rad v začátcích získal od Františka Doubka z Písku a Miroslava Konráda z Českých Budějovic. V těchto letech absolvoval Lidovou konzervatoř (Kulturní dům na Smíchově) u lektorů Ladislava J. Kašpara a Josefa Palečka. Později příležitostně konzultoval své práce u Ladislava Čepeláka, Jiřího Corvína, Jaroslava Klápštěho a dalších výtvarníků. V osmdesátých letech byl členem výtvarné skupiny "Generace" v Českých Budějovicích a získal několik ocenění na přehlídkách mladých výtvarníků.

Miroslav Petřík – Obrazy, Grafika, Fotografie

První grafický list vytvořil v Ostravě, kam několikrát do roka dojížděl za přáteli z výtvarné skupiny "BAF klub". Tam také u Františka Chvistka vyleptal svůj první lept s akvatintou. Po maturitě na střední elektrotechnické škole v Písku se neúspěšně hlásil na Umělecko -průmyslovou školu v Praze. Ještě třikrát se pokusil dostat na AVU, ale štěstí mu nepřálo. Od výtvarné tvorby ho to neodradilo a neustále se snažil na sobě pracovat. Přes 25 let je členem spolku Exlibris a drobné grafiky. Věnuje se širokému spektru výtvarných technik a námětů. Jeho tvorba není jednostranná, dokáže tvořit i v několika odlišných stylech. Upřednostňuje téma a námět, který zpracovává podle chuti a nálady určitým stylem. Jak sám říká: "Jsem rekreační výtvarník a mohu si malovat tak, jak sám chci". V technice kresby pastelem a malby akvarelem nejraději pracuje rovnou v přírodě. V malbě olejem jsou jeho nejoblíbenější motivy vytvořené ve stylu tzv. rezonance. Maluje také zátiší, nejraději housle a slunečnice.

Okrajově se zabývá užitou grafikou. Navrhuje loga a ilustroval několik publikací. Vytváří diplomy a plakáty hlavně pro činnost v MěDDM a pro judo. V Grafické tvorbě se nejvíce věnuje technice čárkového leptu s akvatintou a suché jehle. Jsou to především drobné grafiky a exlibris. Grafiky si tiskne sám, nebo mu je tiskne přítel umělecký tiskař Petr Kábrt. Je uznávaný tvůrce exlibris a jeho dílka jsou zastoupena v soukromých sbírkách sběratelů exlibris a drobné grafiky na celém světě. Od roku 2010 se věnuje fotografování. Pro Český svaz judo fotografuje důležité domácí a světové mezinárodní turnaje. S oblibou fotografuje jazzové a rockové koncerty v Jižních Čechách.

Pozvánka na výstavu


Uhlíř - Kundrát: Sázka pokračuje

Vernisáž: 1. 6. 2017 v 17:00
Výstava:  2. 6. – 30. 6. 2017

Po třech letech můžeme opět vidět tvorbu pánů Kundráta a Uhlíře. Oba pánové vystavují podruhé a společně ve Visio Art Gallery.

Ivan Kundrát - narozen 29. 3. 1954 v Chebu, ale většinu života prožil v Karlových Varech. Na základní škole navštěvoval výtvarný obor na zájmové umělecké škole a amatérsky se pokoušel o malování, kresbu i drobné plastiky a to jak na gymnáziu, tak i během studia na Lékařské fakultě v Plzni. Po nástupu do zaměstnání se této zálibě z časových důvodů věnoval jen sporadicky a to až do doby než ho jeho švagr Tomáš Kunc přesvědčil k uspořádání této výstavky a na jejíž realizaci má lví podíl. Ivan Kundrát je ryzí amatér a veřejně se prezentovat nechtěl, ke zvratu došlo na svatbě autorovy dcery, kdy pod vlivem mírné konzumace vína došlo na debatu o umění, které se zúčastnil i Petr Uhlíř a toto je výsledek.

Sázka pokračuje

Petr Uhlíř se narodil 22. února 1945 v Plzni, kde trvale žije. Zájem o malování projevoval již od mládí, kdy navštěvoval malířský kurz. Při studiích na vysoké škole technického směru pak přispíval obrázky do studentských novin. Po studiích průběh života zastínil jeho náklonnost k malování a přerušil jeho další výtvarné pokusy na dlouhou dobu. Až v důchodovém věku mohl znovu vyndat malířské náčiní a pokusit se projevit své fantazie a zážitky. K otevření této etapy naplnění života mu pomohla náhoda, bez níž by nikdy nenašel sám odvahu.

Pozvánka na výstavu


Tomáš Kunc – OBRAZY - GRAFIKA

Vernisáž proběhne 4. 5. 2017 v 17:00.
Výstavu je možno shlédnout do 31. 5. 2017.

V květnu vás srdečně zveme na výstavu výtvarníka a hudebníka, v civilním povolání lékaře
Tomáše Kunce – OBRAZY - GRAFIKA

Tomáš Kunc

Tomáš Kunc se narodil 11. května 1963 v Plzni, zde také vystudoval Lékařskou fakultu, ale již při studiích medicíny se věnoval hudbě a výtvarnému umění. Tomáš Kunc patří mezi ty autory, kteří tvoří, co chtějí, a otevřeně říkají, co si myslí. S oblibou a často střídá polohy své tvorby - maluje, tvoří objekty a instalace z kovu, dřeva i keramiky.

Na této výstavě uvidíme mnoho nových děl z autorova ateliéru. Nově se začal věnovat grafice. Tvorba Tomáše Kunce přechází od úplné abstrakce až po realitu, podle autorova rozmanitého duševního rozpoložení.

Pozvánka na výstavu


KASL NETRVAL NA VÝSTAVĚ – a přesto jsme ji udělali

Vernisáž: 6. 4. 2017 v 17:00
Výstava:  3. 4. – 28. 4. 2017

Mirka Vejvodová napsala o výstavě:

Prostě mě naštvali, říká sochař z Plzně nad karikaturou hlavy státu Plzeň - Poměrně netradiční výstavu chystají sochař Vítězslav Netrval z Plzně a malíř Milda Kasl z Dolní Lukavice, kteří spojili síly, aby představili svá díla na společné dubnové výstavě v plzeňské Galerii Visio Art. Výstava „Kasl netrval na výstavě, a přesto jsme ji udělali“ napovídá už svým názvem o tom, že nebude jen tak ledajaká. Nejnápadnější jsou politické karikatury Vítězslava Netrvala, který jak sám říká, jich vytvořil hned deset, protože se prostě naštval „na ty nahoře“. „Musím přiznat, že tomuto jsem se dlouho vyhýbal, ale zlomilo se to loni na podzim s kauzou Brady, když ten pán nedostal vyznamenání a sehrála se kolem toho obrovská komedie. Tehdy jsem přišel tak naštvaný domů, že jsem si nakreslil několik panáků, zahrnul jsem mezi ně hlavu státu, Andreje nebo Ovčáčka a zastavil jsem se až u desátého. Zrovna u toho prezidenta mě inspirovala jedna dobrá kamarádka, kterou napadlo posadit mu popelníček na hlavu,“ směje se Netrval. Další sochy už jsou od politiky vzdálené, i když se vlastně dají zařadit do kteréhokoli odvětví. Jsou zábavné a nepostrádají vtip. „Jedná se o karikatury lidí a zvířátek. Dělám si tak legraci z různých lidských vlastností, takže ta politická karikatura na to vlastně volně navazuje,“ vysvětluje Netrval. Malíř Milda Kasl, který výstavu doplní svými obrazy, představí svou tvorbu z posledních dvou let, ale i díla mnohem starší, některá i z devadesátých let. „Jsou to obrazy, které jsem ještě nevystavoval,“ říká malíř z Dolní Lukavice a ukazuje na svá díla. „Chtěl bych vystavit obrazy inspirované svými cestami, takže nebudu chybět afričtí sloni nebo vzdálené krajiny. Vytvořil jsem také dva autoportréty a na jednom z nich je i moje čtrnáctiměsíční dcerka Josefína,“ říká s tím, že maluje to, co vidí nebo někde viděl. Výstava bude k vidění od 3. dubna, vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna a úvodního slova se ujme autor zvířátkových večerníčků a současný senátor Václav Chaloupek.

Jiří Rataj
Vítězslav Netrval - sochy

Sochař Vítězslav Netrval patří k tomu nepříliš rozvětvenému rodu výtvarníků, kteří umí ve své tvorbě pracovat s humornou nadsázkou. Dokáže vkusně balancovat s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrávat si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa. Zvířecí figurky jsou metaforickým obrazem člověčenství, člověčí hrdinové zas nezřídka překypují animálními projevy i chováním. Vzájemná provázanost těchto bytostí, podmíněnost jejich biologických a fyziologických znaků, ale i jejich mentálních projevů, vytváří autentický, lehce nadpřirozený svět, jen zdánlivě existující mimo naši realitu. V tomto světě vedle sebe přirozeně postává zvířecí figura doplněná o lidské atributy i lidská postava ozvláštněna zoomorfními prvky. V námětech Netrvalových soch se objevují úsměvné skeče, ale i vážnější témata, která parodují stereotypy povrchního života kolem nás. Také ve formě je Netrvalova tvorba poměrně variabilní. Původní dřevěné skulptury postupně nahradil autorův zájem o modelovanou plastiku. Prvotní monochrom nahrazuje expresivní barevná nadsázka. I v barevném pojednání až úzkostlivě budovaného tvaru se autor záměrně dostává až na hranici vypjatého naturalismu. S provokující upřímností vrávorá na úzké hraně umění a kýče. Není pochyb o tom, že se svým výtvarným názorem se Vítězslav Netrval programově přibližuje k té linii sochařské tvorby, která v naturalisticky pojaté figuraci kriticky i s humorem odráží naší realitu

Milan Kasl (Milda) - obrazy

se narodil 23. února 1960 v Klatovech, ovšem rodák je z obce Lužany u Přeštic. Do roku 1972 žil v Přešticích, tady vychodil základní školu. S rodiči se přestěhoval do Dolní Lukavice nedaleko Přeštic. Krásné okolí s barokním zámkem, parkem a bažantnicí určitě kladně zapůsobili na jeho výtvarné cítění. V 1975 začal Kasl studovat na gymnáziu v Plzni. Studium dokončil v Blovicích. Dva veselé semestry na učitelství základní školy, kdy dosahoval velmi skvělých výsledků se postupně opět změnily po podařeném přestupu na aprobaci výtvarná výchova – čeština na hrůznou noční můru. Přestup proto, že původně propadl u přijímacích zkoušek z kreslení. Školu opustil v roce 1984 po sedmi semestrech. Rok nato nastoupil Kasl do základní vojenské služby do Písku, kde sloužil celé dva roky. 1988 nastoupil jako referent do Krajského kulturního střediska v Plzni, kde se postupně seznamoval s Plzní i a její kulturou. Později pracoval jako aranžér v Domě kultury Plzeň, dále v několika firmách, kde pracoval jako grafik, nějakou dobu se živil i na volné noze. Od roku 1995 do roku 1999 pracoval v atelieru svého otce opět jako grafik na PC. Do reklamní agentury W&P se dostal jako PC operátor v roce 1999, od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako grafik v televizi ZAK v Plzni. V současné době se věnuje pouze malování. Snaží se za inspirací cestovat po světě. Žije a pracuje v Dolní Lukavici.

Pozvánka na výstavu


KOPAZIM – Jiří Rataj

Vernisáž: 2. 3. 2017 v 17:00
Výstava:  3. 3. - 31. 3. 2017

Jiří Rataj se narodil 22. 1. 1957 v Plzni. V letech 1971 – 1975 vystudoval v Praze Střední umělecko-průmyslovou školu, poté absolvoval obor malířství a restaurátorství u A. Ballardiho a R. Ondráčka na AVU (1976 – 1983). Vedle restaurátorské činnosti se Jiří Rataj věnuje pedagogické práci. V roce 1995 se podílel na založení Soukromé střední umělecko-průmyslové školy v Plzni (SSUPŠ Zámeček), kde rovněž vyučuje restaurátorství a figurální malbu.

Po studiích se Jiří Rataj nejprve soustavně věnoval restaurátorské práci (nástěnné malby, závěsné obrazy, polychromované sochy, kopie historických maleb – např. kostel sv. Anny, Praha 3; Svatá Hora; minoritský klášter v Opavě; SVK v Plzni; zámecká kaple ve Zbirohu; zámek Kratochvíle aj.). Vlastní volnou tvorbu představil poprvé v Plzni v r. 1990. Jeho malba je poznamenána precizní technologickou a technickou průpravou restaurátora. Jiří Rataj využívá umných technických malířských efektů a fines, tematicky se zaměřuje na imaginativně interpretovanou figuraci, stylově tlumočenou expresivním rukopisem, který se však, spíše než k emoční hodnotě obrací k specifickým dekorativním kvalitám expresivního malířského gesta. Zvláštní imaginativní transformací reality a interpretací prostoru - často jsou to jakési nekonečné pláně obydlené fantaskními útvary, jež probouzejí volné asociační možnosti - vpisuje Jiří Rataj do jisté míry své dílo do kapitoly surrealismu, plzeňskou výtvarnou tvorbou kupodivu takřka nepopsanou. Samostatně vystavuje od roku 1990. V roce 1995 se stal členem skupiny P 89, s níž vystavuje od druhé poloviny 90. let na kolektivních výstavách doma i v zahraničí.

Jiří Rataj

U nás ve Visio Art Gallery jsme mohli již jeho díla vidět na samostatné výstavě i na společných výstavách profesorů ze Zámečku. Kopa zim je výstavou retrospektivní, která je uspořádána k významnému autorovu jubileu, k jeho šedesátinám.

Výstavu zahájí Jaroslav Šindelář.

Pozvánka na výstavu


Medu Sestro – Eva Vlčková

Vernisáž: 2. 2. 2017 v 17:00
Výstava:  3. 2. - 24. 2. 2017

Eva Vlčková (roz. Štýbrová) se narodila v roce 1984 v Plzni. Studovala na střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček. Poté absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby Vladimíra Skrepla (2011). Studovala také na letní akademii v Salzburgu (2007 a 2008) a jako stážistka v École nationale supérieure d'art v Dijonu (2010).

Hlavním médiem Evy Vlčkové je malba s neokonceptuálním přístupem. V jejím podání hraničí klasická malba s akcí či performancí ( Noční malba, Společný obraz, Všechno kolem sebe).

Eva Vlčková

V rámci Plzně pracuje od roku 2011 na sérii společných obrazů plzeňských míst, do které se zapojilo přes 30 zdejších umělců. Na výstavě v galerii Visio art představí Eva Vlčková své nejnovější obrazy a Zimní obraz ze série společných maleb. Její dílo je mimo jiné zastoupeno v Artotéce města Plzně

Na vernisáži vystoupí básník Pavel Štýbr a performer Jan Vlček.

Pozvánka na výstavu


Obrazy odrazy - Alžběta Huclová

Vernisáž: 5. 1. 2017 v 17:00
Výstava:  6. 1. - 27. 1. 2017

Alžběta Huclová se narodila v Plzni. Na SSUPŠ Zámeček v Křimicích vystudovala grafický design; v současnosti studuje na Fakultě pedagogické ZČU obor Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání.

Alžběta Huclová

Osou její fotografické práce je především portrét, autoportrét, akt a krajina - obzvláště v okolí Šťáhlav, Šťáhlavic a Kornatic. Kromě společných školních výstav vystavovala na festivalu Krok přes hranici v Milínově (2011) a s velkým úspěchem na dvou ročnících výstavy Šťáhlavy, Šťáhlavice – Život, krajina, lidé (2012 a 2013) v jízdárně zámku Kozel. Její fotografie byly publikovány ve sborníku The 23rd EU-Japan Fest Official Report, Lidových novinách nebo Deníku; umisťují se na předních místech fotografických soutěží, například v soutěži FOTOSTART, kterou pořádá Škola kreativní fotografie v Praze. Zastoupeny jsou v několika soukromých sbírkách. Žije a pracuje ve Šťáhlavicích a v Plzni.

Alžběta Huclová

Více informací

Pozvánka na výstavu


Poezie techniky - Milan Bauer

Vernisáž: 1. 12. 2016 v 17:00
Výstava:  2. 12. - 30. 12. 2016

Narozen: 11. 8. 1960, po ukončení studia na Střední keramické škole v Bechyni se rychle zapojil do grafické tvorby a zaujal jasné postavení mezi českými grafiky. Svoje odborné znalosti získané ve škole příbuzného oboru doplňoval soukromým studiem u pražského výtvarníka Spytimíra Bursíka. Milan Bauer zaujal odbornou veřejnost svým osobitým stylem, který se vyznačuje po formální stránce detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. S trochou nadsázky je možné jeho tvorbu označit jako „poezii techniky“. Vznikla řada grafických listů inspirovaných dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou (Pozůstalost F. G. I a II, Z kabinetu F.G.) ať už se jedná o různé samohyby, motocykly, lokomotivy, nebo i lehce strašidelné biomechanoidy. Inspiraci čerpá i z knih anatomie a starých katalogových listů továren.

Milan Bauer

Grafiky Milana Bauera vznikají převážně technikou leptu, ale i dalšími hlubotiskovými technikami. Možnost je shlédnout měli milovníci umění jak doma, tak i v zahraničí. Jeho ex-libris jsou ozdobou soukromých sbírek i muzeí. Kromě tvorby grafických listů se Milan Bauer věnuje grafickému designu, grafické úpravě knih (Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla dřevem), kalendářů a časopisů (Vítaný host na Šumavě a v Českém lese).

Milan Bauer

Výstavu zahájí Karel Žižkovský, hudebně doprovodí sestry Bauerovy.

Pozvánka na výstavu


XXX – Pavel Botka, Myroslav Hora

Vernisáž: 6. 10. 2016 v 17:00
Výstava:  7. 10. - 28. 10. 2016

Pánové Botka a Hora po letech opět spolu ve Visio Art Gallery. Po veleúspěšné výstavě Cirque Citroën nám předvedou opět něco nového…

Botka..... z hrůzy a vzteku, ve volných chvílích zoufalství, někdy ale dobrý....
Pavel Botka (1971)

V sedmi letech je přijat do Lidové školy umění v Jagellonské ulici v Plzni (přestane tam docházet o 32 let později). Později vystuduje elektrotechniku na ZČU, ale záhy mu dojde, že špatně zapojenými dráty by mohl někoho zabít a rozhodne se věnovat užité grafice – bude tak pro společnost méně nebezpečný. Absolvuje obor Grafický design na Blocherer Schule v Mnichově, neprozřetelně se vrátí do Čech, dál kreslí a kamarádí se s Horou.

Hora.... pár (desítek) let před tím pocítil, že je připraven, avšak nebylo tomu tak....
Myroslav Hora (1962)

Nedostudovaný kantor, pár let kantořil, obávaje se však o své duševní zdraví, hrdinně se smířil s tím, že se nestane veteránem škamen, nýbrž věčným píditelem... Podle kamaráda (a soudruha v bitvě o makový koláček) Botky „žije sen“ a taky se to tak může nezasvěcenému pozorovateli jevit – někdy. Kdysi v poslední dekádě minulého století koupil a zrenovoval první kachnu, udělal řidičák a doteď se ze závislosti na těch strojích nevymotal...
Vypadá to, že se ani vymotávat nechce.

Na vernisáži zazpívá Stanislav Kahuda a představí svou novou knihu básní.

Pozvánka na výstavu a vernisáž


Jsem bílý, jsem černý, ne-jsem - Pavel Hauer tehdy a teď

Vernisáž: 1. 9. 2016 v 18:00
Výstava:  1. 9. - 30. 9. 2016

Plzeňský výtvarník Pavel Hauer představuje v Plzni po delší době větší soubor prací. Výběr je průřezem tvorby několika let, najdeme zde starší rozměrné figurální malby, nové geometrické malby-objekty, piktorialistické fotografie i s příslušnou historickou technikou gumotisku, rozměrnou piktorialistickou fotogafii na zcela neadekvátním materiálu a dokonce konceptuální fotografický soubor, podle kterého se výstava ostatně jmenuje.

Pavel Hauer

Co tedy takový zjevně úmyslně nesourodý soubor spojuje? Samotné využití historických postupů v kombinaci s digitální fotografií nijak zjevné není, nápovědou už ale je tisk podobné fotografie na průmyslovém materiálu, který tvoří historickým technikám jakýsi ironický protiklad. Nápadný je bizarní výklad díla Georga Baselitze, jedno ze starších děl, a konečně zcela nový soubor Jsem bílý, jsem černý, ne–jsem, který je vlastně záznamem happeningu. Ani geometrie paravánů není prý nefigurativní, má to být pokus o realistické zobrazení čtverců a kruhů.

Zdá se, že relativizováním významu výtvarného díla a vlastně i celého kontextu výtvarného umění se Hauer vrací ke svým starším instalacím, jako byly například Anna a 22 studií pro Šťastný Domov, Dům nebo Shakespeare – Hauer, sonety.

A. Kirchner

Pozvánka na výstavu a vernisáž


JIŽ NASTAL ZÍTŘEK - AD - MMLXIV – Dalibor Šebesta

Vernisáž: 2. 6. 2016 v 17:00
Výstava:  3. 6. - 22. 7. 2016

V červnu a červenci vám Visio Art Gallery po třech letech opět představí pana kameníka Dalibora Šebestu a jeho nová díla.

Šebesta klade důraz na ruční zpracování, symbiózu kamene s jinými ušlechtilými materiály a prolnutí s okolním interiérem či exteriérem. Zaměřuje nejen na sochy, ale i na bytové doplňky, zahradní architekturu a zpracování kamene. Během své tvorby s kamenem a jinými ušlechtilými materiály nasbíral mnoho zkušeností, které předává do své tvorby. Jeho díla jsou díky nezaměnitelnému rukopisu originální, stylové a jedinečné, při své tvorbě klade důraz na ruční zpracování – a to již od samotných návrhů.

Dalibor Šebesta


Místo iluzí - Martin Frind

Vernisáž: 7. 4. 2016 v 17:00
Výstava:  4. - 29. 4. 2016

Martin Frind je často nazýván malířem undergroundu. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a posléze Akademii výtvarných umění, obor figurální a monumentální malba. Kromě četných výstav doma i v zahraničí se tento umělec může pochlubit uznáním od Österreichischer Bundesverlag ve Vídni, které v roce 1986 získal za ilustrace pro exilový český slabikář. V roce 1989 obdržel cenu Akademie výtvarných umění za rozměrný obraz s názvem Oběti, inspirovaný holocaustem.

Martin Frind

„Mám pocit, že obrazy Martina Frinda se mají pozorovat spíš z větší vzdálenosti, z odstupu. Protože při těsné blízkosti nás může mást technika jeho malby, která obraz rozbíjí na jednotlivé úseky - a při jejich prohlížení můžeme koneckonců zjistit, že dokonalost či krása malby není Frindovým cílem… Jeho malbu bych neváhal, pokud mám právo něco takového udělat, označit za existenciální, “ dočteme se na výstavě, co napsal Ivan M. Jirous o tvorbě Martina Frinda.

Malíř představí v plzeňské galerii převážně nejnovější díla, ale bude k vidění i jeho starší tvorba. Obrazy Martina Frinda rozhodně nepatří do kategorie optimistických a veselých. Koneckonců život není jenom procházka rozkvetlým a voňavým sadem, v němž překypují voňavé a chutné plody. Život přináší i zármutek, zlobu, nespravedlnost a krutost. A právě dílo Martina Frinda nás vede k zamyšlení nad tím, zda naše rozhodnutí, činy a projevy byly vždy správné a morální. Ukazuje nám trochu jiný svět, než je ten současný, ve kterém převažuje komerce a konzumní způsob života. Připomíná nám, že někteří lidé se nikdy nezřekli svých ideálů a zásad, a to ani v době, kdy mohli a často také byli krutě postiženi.

Na vernisáži zahraje Burgtheater + Vratislav Brabenec + Eva Turnová

Pozvánka na vernisáž


Jarní probuzení - Květa Čapková

Malba surrealistických obrazů

Vernisáž: 3. 3. 2016 v 17:00
Výstava:  4. 3. - 31. 3. 2016

Autorka se prezentuje jako surrealistka v plném smyslu tohoto slova.
Výtvarno ji přitahovalo již od dětských let. Už na základní škole se věnovala kreslení, malování, modelování a dalším výtvarným projevům v různých podobách. Vystudovala zdravotnickou školu, kde vynikala v anatomickém kreslení. Následovala Pedagogická fakulta obor český jazyk a výtvarná kultura. Z fakulty si odnesla jistotu, že výtvarný projev je tím, co je jejímu vnitřnímu uspořádání nejbližší.

Tomáš Kůs

Pro její tvorbu je charakteristické, že zcela spontánně pracuje s instrumentářem surrealismu. Kresba či obraz se nejprve formují v její mysli, postupně se zpřesňují, aby v definitivním tvaru pak byly přeneseny na papír či plátno. Psychický automatismus je zpravidla inspirován konkrétním podnětem a stává se nezávisle plynoucím tokem myšlenek, pocitů, podnětů vyúsťujících do výsledné podoby. V obrazech dává průchod fantazii, spojuje skutečnost a sen, otevírá divákovi průhled do světa, v němž je řečeno slovy básníka André Bretona „je nadrealita obsažena v samotné realitě a není ani nad ní ani mimo ni.“

Emoční účinnost zesiluje autorka ve svém díle mimo jiné tím, že mimovolně odkrývá také něco ze sebe, poodhaluje tajemství, jež zůstává často skrytá i jejímu vědomí. Je až s podivem, jak autorka intuitivně zvolila pro svou tvorbu tento instrumentář. Bez speciální teoretické přípravy má její výtvarný slovník kvalifikovaný profil poučeného umělce. Pracovala na sobě a ostatně tak činí stále i doposud. Důležité pro ni bylo, že ve fázi dozrávání měla možnost privátních konzultací s Jaromírem Rybákem a Jaroslavem Matoušem, kteří jí významně podpořili při cizelování techniky výtvarného projevu. Dále u Ing. Josefa Kesslera, který poskytoval cenné rady a poznatky.


Tomáš Kůs - FIAT LUX VII – všechny kýče světa i ten můj

Vernisáž: 4. 2. 2016 v 17:00
Výstava:  8. 2. – 26. 2. 2016

Tomáš Kůs

Tomáš Kůs je nezávislý publicista a literát, věnující se esejům, fejetonům, recenzím, odborným studiím a beletrii. Je členem svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktivní záloha ČA.
Promotor mezinárodních kulturních akcí (60 realizovaných projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se zahraničními subjekty – zejména Rakouskem, Německem, Itálií a Francií).

Tomáš Kůs

Grafik – zejména suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální grafika
Sochař – zejména svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované práce v různých materiálech
Malíř – zejména neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od miniatur po střední formáty

Na vernisáž si vezměte s sebou baterku.

Tomáš Kůs

KVADRATURA KRUHU - KNIHA MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM
Jana Trnková

Vernisáž: 7. 1. 2016 v 17:00
Výstava:  8. 1. – 29. 1. 2016

Jsou lidé, kterým stačí chodit do práce, odkroutit si směnu, převzít výplatu a dále se svým zaměstnáním nezabývat. Pak jsou lidé, kterým je zaměstnání posláním, hltají nové informace z oboru a neustále se snaží vylepšovat používané techniky a objevovat nové. Taková je plzeňská umělecká knihařka Jana Trnková, která ve Visio Art Gallery uvede svou novou výstavu Kvadratura kruhu: Kniha mezi uměním a řemeslem.

Jana Trnková

Janě Trnkové byla knihařina v podstatě předurčena. Vyrůstala v umělecky založené rodině, od útlého dětství vášnivě četla, kreslila, vyšívala a zajímala se, jak věci fungují. Vystudovala bakalářský obor Knižní kultura na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a ihned po skončení studií šla s kůží na trh - otevřela si vlastní knihařství. Již při plném pracovním nasazení vystudovala Management umění na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a ještě při tom stihla absolvovat množství odborných kurzů u renomovaných českých i světových knihařů. Už tak značný objem znalostí a dovedností neustále rozšiřuje. Pokud to práce a povinnosti dovolí, vyráží do světa a pátrá po dalších knihařských finesách, nových řemeslných postupech, inovativních metodách nejen uměleckých knihařů.

Veškeré znalosti a zkušenosti Jana Trnková přetavila do své tvorby a průřez tím nejlepším uvidíme na výstavě v plzeňské Visio Art Gallery. Můžeme se těšit nejen na krásné knihy, zajímavá a neobvyklá řešení knižní vazby, exotické materiály a filigránské detaily, ale i knižní objekty a nástěnnou instalaci.
Název výstavy KVADRATURA KRUHU odkazuje na nedefinovatelnost pojmu umělecká knižní vazba v kontextu dnešního pohledu na knihu a užité umění. Kniha je dnes často vnímána jako předmět běžné spotřeby, který je postupně nahrazován novými médii. Pro mnoho lidí také znamená klasická knižní vazba spíše historizující pojem a nostalgickou vzpomínku než artefakt, jehož podoba se vyvíjí v souladu a dalšími výtvarnými a designovými obory.

Pozvánka na výstavu


LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

JIŘÍ SVĚTLÍK A PŘÁTELÉ
V plném běhu příprav na moji výstavu se stalo to, co vždycky zasáhne do mé duše a nedá mi nereagovat. Pařížský pátek třináctého mi rozbouřil vztek z bezmoci. Snad proto, že miluju svého syna a mám o něj strach, snad proto, že jsem poslední dekádu obklopený lidmi, kterých si vážím a které mám rád, a že všichni tihle o třicet let mladší kolegové si zaslouží prožít život v bezpečí. Nyní v mých očích stoupli, jde-li to, ještě výš. Sami přišli s myšlenkou, že bychom měli aktuálně reagovat na současné události plakátem.
Plakát je médium s ohromnou silou... a ještě větší sílu má, je-li vytvořený čistou myslí a statečným srdcem.
Vytvořili jsme s týmem mladých grafiků čtvrtého ročníku Zámečku sadu plakátů s jednotnou myšlenkou, která je pro nás všechny zásadní. Jedná se o tři slova, která jsou základem francouzské státnosti a vlastně podstatou člověčenství.

LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

V rámci této prezentace si můžete prohlédnout i to, jak vidím linie a znaky v krajině, jak sociální plakáty, které jsem vytvořil před dvaceti lety, neztratily žel bohu na aktuálnosti. Veškerá díla jsem připravil tak, aby mohla udělat vánoční radost.
Podobně i plakáty studentů jsou prodejné a rozhodli jsme se, že výtěžek z jejich prodeje použijeme na pomoc potřebným.

LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

Zuzana Altmanová
Pavlína Boudová
Jakub Červenka
Kateřina Jeřábková
Leoš Kastner
Renáta Nová
Tereza Otýsová
Natálie Padalíková
Ondřej Polony
Jiří Světlík
Heřman Svoboda
Eliška Váchová
Nataliy Vaynahyi
Kateřina Voronová

Nehodláme přisuzovat pátku třináctého gloriolu posla špatných zpráv.
Co se stalo 13. listopadu v Paříži nemá s pátkem zhola nic společného. Zabíjet bezbranné, nic netušící a nevinné je zvrhlost a zvrácenost.

Ale stalo se to v Paříži, kam jezdíme obdivovat atmosféru, kterou po staletí budovali architekti a kumštýři. To samý se děje v Bejrutu, v Mali, v Kábulu... v místech, do kterých nejezdíme, což však neznamená, že když to nevidíme, neděje se to.

Co se stalo v Paříži je jen a jen důsledek a vendeta.

Bylo by jednoduchý ukázat na několik lidí, a obvinit. Ale my chceme znát skutečnou příčinu a hnát k odpovědnosti skutečné viníky. Ty, co vytvářejí umělé vymyšlené hrozby, ničí životy a drancují planetu. Ty, co nám tvrdí, že nás chrání a sami pečlivě chráněný sledují plody vlastní nenažranosti a bezohlednosti. Nepotřebujeme zbraň.
Máme plakát, svobodu vlastního názoru a právo na vlastní život a jak napsal Leoš Kastner,

„NEJSME VÁŠ RING!“

Jiří Světlík

3.–31. prosince 2015
VISIO ART GALLERY
Na Roudné 18|301 00 Plzeň

Výstava plakátů studentů 4. ročníku oboru grafický design na Zámečku a jejich kantorů je součástí výstavy 50+ JAK 100HO VEN Jiřího Světlíka.


Ajfoun foto - Richard Beneš

Vernisáž: 5. 11. 2015 v 17:00
Výstava:  6. 11. – 27. 11. 2015

Richard Beneš je profesí novinář i fotoreportér, ale jak sám říká, více ho živí psaní i když vystudoval dokumentární fotografii na IVF. Novinařině se věnuje od roku 1992, pracoval v celostátních denících, v tiskové agentuře a nyní je šéfredaktorem internetového serveru, který se zabývá politikou. Na fotografii ale nikdy nezanevřel. Asi před šesti léty zjistil, že už ho nebaví vláčet s sebou těžkou zrcadlovku s další výbavou a díky lenosti mohl objevit kouzlo nově vznikajícího žánru, kterým se stala iPhone fotografie, nebo prostě fotografování mobilem. Od začátku fotografuje výhradně mobilem značky iPhone, který to všechno nastartoval a nehodlá na tom nic měnit.

Richard Beneš      Richard Beneš

„Foťák v mobilu se s každým novým modelem zlepšoval a umožňoval pořizovat kvalitnější a zajímavější fotografie. Vedle toho vznikala a stále ještě vzniká množství nejrůznějších aplikací na zajímavou úpravu fotografií v mobilu. Z iPhonefotografie se velmi rychle stal všeobecně uznávaný fenomén, kterému se začali věnovat i mnozí slavní fotografové na celém světě. Dnes už se všude běžně po světě pořádají výstavy fotografií samozřejmě nejen z iPhonu, ale i z dalších mobilních telefonů a „zrcadlovkáři“ se nám už nesmějí, jako tomu bývalo dříve. Mobilní fotografie se stala uznávaným a respektovaným žánrem. Samozřejmě kvalita „mobilovek“ nedosahuje kvality fotografií z digitálních zrcadlovek, ale o tom to vůbec není, Jsem rád, že jsem byl u vzniku tohoto žánru od samotného začátku a snad se mohu počítat i mezi jeho průkopníky,“ říká Richard Beneš. Sám si pochvaluje, že s mobilem může fotit i tam, kde by si zrcadlovku netroufal vytáhnout. „S mobilem v ruce nejsem vůbec nápadný, protože mobil drží v ruce skoro každý druhý člověk. Je to idelání prostředek pro „street“ fotografii. Existuje ještě několik triků, které je dobré si osvojit a téměř nikdo nepostřehne, že fotografuji a to i z bezprostřední blízkosti. Díky tomu mohl vzniknout mimo jiné cyklus fotografií z asijské tržnice Sappa v Praze, kam jezdím fotografovat už tři roky. A to i přesto, že všude visí cedule zakazující fotografování,“ říká autor.

Richard Beneš

Vedle dokumentu se věnuje Richard Beneš také „iPhoneartu“ při němž využívá celou řadu různých aplikací. V minulosti psal také recenze nových fotografických aplikací pro operační systém iOS do magazínu iPhonefoto.cz. Mobilní fotografie upravuje výhradně v mobilu. Do budoucna by se chtěl více věnovat v oblasti mobilní fotografie portrétům. Na svém kontě má dvě samostatné výstavy a účastnil se celé řady společných výstav. Publikuje doma i v zahraničí.


Michal Matzenauer – Obrazy

Vernisáž: 1. 10. 2015 v 17:00
Výstava:  2. 10. – 30. 10. 2015

Michal Matzenauer patřil mezi zakázané autory spojené mimo jiné i s undergroundem jako malíř i jako básník. Pro jeho obrazy je typická znaková, kaligrafická a kresebná symbolika. V samizdatové edici Popelnice vyšly v osmdesátých letech jeho básnické sbírky Alkohol v krvi a Pokročilá doba, po roce 1989 publikoval Postavy na zpracování (Inverze, Praha 1993), Životopisy a jiné básně (Dauphin, Praha 2002), Po kameni cesta (dybbuk, Praha 2009) , Soukromý labyrint (dybbuk, Praha 2009) a Ostrovy v hlavě (dybbuk,2013).

Od poezie k výtvarnému umění přechází zcela suverénně, právě přes velmi často používaný symbol písma. Jeho „písmo“ je velmi výtvarné, barevně cítěné a v jeho smyslovém rytmu, na který klade důraz, je znát, že jde o výtvarné básně. Jsou to sdělení nedešifrovatelná, čitelná pouze citem. Jejich tajemnost je ještě podtržena tím, že tu a tam lze přece jen přečíst konkrétní slovo, nebo slabiku.

Autor tvoří nejčastěji v cyklech, jejichž témata se v čase prolínají, vracejí se, rozbíhají k nové síle a náhle zanikají. Formální stránka díla je ovšem velmi rozmanitá – od jemných liniových kreseb figurálních, přes kaligrafické kresby, téměř popisné krajiny se zvláštní magičností, až po obrazy a kresby, kde jsou nejvýraznějšími prvky barevné znaky. Z těch vytváří často variace, kde hraje důležitou roli symbolika barev. Rovněž myšlenkový svět jeho obrazů a kreseb má velmi pestré spektrum. Názvy všech Matzenauerových prací jsou pouze pomocné. Autor necítí potřebu dát svým věcem jméno a donutit ho k vyslovení názvu je někdy velmi obtížné.

Jeho obrazy a kresby jsou představovány nejen na mnohých výstavách v Čechách, ale i v zahraničí a dílo je zastoupeno jak v galerijních depozitářích, tak v soukromých sbírkách.

Otevírací doba galerie: Po – Pá 10:00 – 17:00.
V případě zájmu o prohlídku mimo otevírací dobu volejte na telefon 606 737 554.


FATA MORGANA – Jiří Máška, Tomáš Havlík

Vernisáž: 3. 9. 2015 v 17:00
Výstava:  4. 9. – 30. 9. 2015

Jiří Maška      Jiří Maška

Jiří Máška (* 2. listopad 1955, Ražice) je soudobý český malíř, který žije na honduraském ostrově Roatan a je velmi významným výtvarníkem působícím především na americkém kontinentě, na němž má jeho tvorba značný ohlas. V roce 1983 emigroval do USA, když uměleckou avantgardní skupinu výtvarníků, k níž patřil, zdecimovalo kulturní oddělení ÚV KSČ. Obrazy Jiřího Mášky jsou divokou výpovědí o tvořivém spiritu, umí malovat s obraty, které připomínají jednak dřevořezbu ale i neuvěřitelně jemné, jemnější japonských pergamenů. Jiří Máška našel novou řeč universální a konkrétní zároveň. Je to řeč z duše do duše a zahrnuje zvuky a myšlenky, jež zachycují další myšlenky a navzájem se přitahují a prolínají. Fantastický rytmus obrazů Jiřího Mášky kompozičně i uměleckou kvalitou připomíná práci slavného abstraktního expresionisty Archive Gorkého.

Tomáš Havlík

Sochař Tomáš Havlík narozen 31. 12. 1985 v Českých Budějovicích. Vystudoval Akademii výtvarných umění, Praha, absolutorium v atelieru Socha 2 u Prof. Jindřicha Zeithammla. Tomáš Havlík je vnímavou a přemýšlivou osobou, což se v uměleckém projevu pochopitelně zrcadlí. Všímá si drobné změny detailu, materiálu a jeho struktury. Uvažuje klasicky sochařsky. Má cit pro změny, které vnímá z pozice člověka, který se denně potkává a dotýká okolní reality. Jeho poznání jsou o věcech přítomných a ne přesahujících. Stojí na zemi a pracuje s věcmi ať už přítomnými, tak člověkem stvořenými dotýkanými v jejich surové nahotě. Na jeho práci je znát citlivost ke kvalitě a struktuře materiálu.

Pozvánka na výstavu


Cesta k makabrismu – Luboš Vetengl

Vernisáž výstavy Cesta k makabrismu Luboše Vetengla se uskuteční 4. 6. 2015 v 17:00. Výstava dále potrvá do 24. 6. 2015
„Sex je začátkem smrti a smrt je koncem sexu.“

O autorovi: Luboš Vetengl je kreslíř, malíř a grafik, který se zabývá především tématem smrti a pohřbívání. Vystavuje od roku 2005 v rámci společných i samostatných výstav v České republice a zahraničí.

Co je Makabrismus?
Makabrismus je umělecký směr s funerální tématikou, který vznikl roku 2014. Jeho cílem je malba motivů, jako jsou život, smrt, krajina, architektura, současnost a mytologie. Důraz je kladen na nevyhnutelnost smrti, která je součástí života. Vychází z realismu a dekadence, se kterými má mnoho společných znaků. Tyto podobné znaky s realismem jsou: pravdivé a věrné zachycení skutečnosti, přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života, demokratizace ve výběru postav – výběr z celého společenského spektra – vysoce postavení i chudí. Podobné znaky s dekadencí: pocity marnosti, prázdnoty a nudy jednotlivce, mysticismus, erotika, hloubka, tajemství, svébytnost umění, které ničemu jinému neslouží, založené na novosti a překvapivosti krásy, kterou objevuje, ve věcech starých a zchátralých.
Pojem makabrismus je odvozen z kritiky svých obrazů, které byly roku 2014 vystaveny na výstavě Diplomanti AVU v Praze. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil Radek Wohlmuth v kritice na tuto výstavu. Obrazy považoval za naivní.


Běsové a jiná tvorba - Tomáš Kunc

V květnu Vás srdečně zveme na výstavu výtvarníka a hudebníka, v civilním povolání lékaře Tomáše Kunce – BĚSOVÉ A JINÁ TVORBA. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 5. 2015 v 17:00. Výstava dále potrvá až do 29. 5.

Tomas Kunc

O autorovi: Narodil se 11. května 1963 v Plzni, zde také vystudoval Lékařskou fakultu, ale již při studiích medicíny se věnoval hudbě a výtvarnému umění. Tomáš Kunc patří mezi ty autory, kteří tvoří, co chtějí, a otevřeně říkají, co si myslí. S oblibou a často střídá polohy své tvorby -maluje, tvoří objekty a instalace z kovu, dřeva i keramiky.
Na této výstavě uvidíme mnoho nových děl z autorova ateliéru. Nově se autor začal věnovat grafice. Tvorba Tomáše Kunce přechází od úplné abstrakce až po realitu, podle autorova rozmanitého duševního rozpoložení.

Pozvánka na výstavu


Obrázky z cest Daniela Straková

2. 4. 2015 se Vám vernisáží otevře výstava Daniely Strakové Obrázky z cest. Výstava potrvá až do 30. 4. 2015.

O autorce: Daniela Straková tak nazvala svoji výstavu olejomaleb a pastelů, ke kterým čerpala inspiraci na svých toulkách světem, zejména v Provence, v Bretani, na pobřeží Algarve, Lisabonu, Grenadě, na Sicílii nebo na Elbě, v Turecku, Maroku, v deltě Mekongu nebo na pobřeží Jihočínského moře……
Autorka se dostala k malování asi před patnácti lety, ale tím největším impulsem byly před pěti lety „ Ateliéry volné tvorby„ pod vedením Mgr. Libora Žižky při SSUŠ Zámeček, s.r.o.
Autorka se rozhodla vystavit i několik bonsají z vlastní tvorby. Pěstováním a tvorbou bonsají se věnuje spolu se svým mužem asi patnáct let. Zúčastnili se již řady mezinárodních výstav bonsají.

Pozvánka na výstavu


Večer s poezií a violoncellem

Ve středu 25. 2. 2015 v 17:00 jsme pro vás připravili večer s poezií a violoncellem
FILIP ČÁP - autorské čtení
ZUZANA DOSTÁLOVÁ - violoncello

Filip Čáp - pochází z herecké rodiny, matka - herečka Klára Jerneková, otec - herec a operní režisér Josef Čáp. Studoval konzervatoř, obor herectví. Působil v několika divadlech, například Divadlo pod Palmovkou, Ta Fantastika a Činoherní klub v Praze, podílel se na třech televizních seriálech ČT, Prima, Nova. Věnuje se dabingu, kde ztvárnil stovky rolí. Studoval psychoterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě. U Mladé fronty vydal básnickou sbírku Vzalas mi noci. Napsal přes 600 básní. V současné době vystupuje s violoncellistkou Zuzanou Dostálovou v představení, ve kterém prezentuje pásmo svých básní s doprovodem violoncella.
MgA. Zuzana Dostálová - pochází z umělecké rodiny, otec - spisovatel, režisér a scénárista Zeno Dostál. Studovala na konzervatoři, obor violoncello. Následně studovala na Janáčkově akademii muzických umění. Aktivně se věnuje komorní hře, získala 1. cenu v Duškově soutěži jako členka klavírního tria. S klasickými i symfonickými orchestry koncertovala například v Japonsku, Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Rakousku, Lucembursku a Moskvě. Podílela se na natáčení filmové muziky k desítkám světových i tuzemských filmů. V současné době vystupuje s hercem Filipem Čápem.

vstupné 80,- Kč
KOLO JE ŠTĚSTÍ - Jan Bejšovec – fotografie
Visio Art Gallery ve spolupráci s Atelierem Nový Svět pro vás v únoru připravili výstavu fotografií vášnivého velocipedisty a fotografa Jana Bejšovce. Vernisáž se uskuteční 5. 3. 2015 v 17:00 a výstava potrvá až do 27. 3. 2015.

O autorovi: Jan Bejšovec žije a pracuje již více jak 30 let v Praze. Mládí strávil v Teplicích, kam byli jeho rodiče z Prahy přestěhováni. Vystudoval Hornickou průmyslovku a mnoho let se snažil dosáhnout výtvarného vzdělání, po kterém toužil.
Pro svoje politické názory byl vyřazen navždy z technických funkcí a pracoval 14 let jako horník. Po návratu do Prahy se mu podařilo přes všechna nedoporučení a překážky vystudovat Hollarovu výtvarnou školu. Současně živil svoji rodinu jako razič metra. Po ukončení školy studoval dále soukromě u některých malířů a výtvarníků. Po úraze na metru odešel a pracoval v propagaci.
Od dětství se věnoval se fotografii. Později začal pracovat na volné noze, věnoval se restaurování obrazů a reportážní a výtvarné fotografii.
Po pádu bolševika pracoval jako fotograf pro časopisy Reportér, Reflex, Mladou frontu a mnoho jiných. Začal také vystavovat. Dodnes měl asi 20 fotografických výstav - u nás i v zahraničí.
V devadesátých letech obnovil činnost našeho nejstaršího sportovního klubu v Království Českém: Českého Klubu Velocipedistů – 1880 a byl po sedmnáct let jeho předsedou. Klub pořádá, tak jako jeho předchůdci, zábavy, sjezdy, přátelská setkání, výlety a závody. A mnoho okamžiků z těchto akcí zachytil hledáčkem svého fotoaparátu Jan Bejšovec a vy je můžete v březnu 2015 vidět ve Visio Art Gallery

Pozvánka na výstavu


VÁCLAV BALŠÁN - OBRAZY A KRESBY
Ve VisioArt se uskuteční 5. 2. 2015 vernisáž výstavy Obrazy a kresby Václava Balšána. Výstava potrvá do 27. 2. 2015
Balsan

O autorovi: Václav Balšán, narozen 25. 7. 1949 v Chomutově, 1965 -1969 studoval na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu u profesorů Strnada a Květenského. Roku 1983 byl evidován u ČFVU a do roku 2009 byl členem Unie výtvarných umělců. Od roku 1985 je ve svobodném povolání a věnuje se malbě, volné i užitné grafice a dřevěné plastice. Od roku 1992 vyučuje na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech kresbu a dekoraci porcelánu. Roku 2010 končí své působení na této škole.
Uspořádal víc jak 20 samostatných a přes 40 kolektivních výstav. Svými díly je zastoupen v Národní galerii, Národní bance, Galerii umění v Karlových Varech, na Klenové a v mnoha soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Pozvánka na výstavu


Pavel Zajíček – Struktury času
V novém roce Vám přinášíme výstavu Pavla Zajíčka Strunz času. Vernisáž se uskuteční dne 8.1. 2015 od 17:00.

O autorovi: Není tajemstvím, že pod pseudonymem P. Z. se skrývá hudebník, básník a v tomto případě i výtvarník Pavel Zajíček (1951), vedle Ivana Martina Jirouse, Milana “Mejly” Hlavsy a Egona Bondyho nejvýraznější postava českého undergroundu. P. Z. bývá spojován především s experimentální skupinou DG 307, kterou spolu s Mejlou Hlavsou založil v roce 1973. Dlouhodobě však spolupracoval i se skupinou The Plastic People of the Universe.
Jako expresivní výtvarník se projevil již při scénickém ztvárnění koncertů
DG 307 a později v koncepčně zpracovaných samizdatech, které podobně jako Josef Váchal vydával v minimálních nákladech. Zmínit bychom mohli například Mařenickou knihu, Dopisy nebo Roztrhanej film. Jeho výtvarné projevy je vždy nutno vnímat jako odvrácenou stranu díla básnického.

Pavel Zajicek
Soubor “automatických” kreseb a asambláží shrnutých do výstavy Struktury času vznikal převážně v letech 1980 – 1995 během exilu ve Švédsku a USA, kam byl P. Z. po procesu s českým undergroundem donucen odejít. Roku 1986 tyto práce poprvé vystavoval vNew Yorku.
Výtvarný projev P. Z. se podobně jako jeho raná poezie vyznačuje totální expresivitou, syrovostí, osvobozením se od veškerých estetických kritérií. Zároveň je hluboce osobní a tělesný. Asambláže jsou často “koncipovány” technikou ready-made, a to v jejím nejpříznačnějším významu jako antiumění. Z estetické změti střepů, nedopalků, vrstev barev, štěrku, sklářské taveniny, cárů papírů, zrcadel, plechovek a starých textů se občas vynořují archetypální symboly člověka, cesty, kruhu nebo ženy. Výsledkem je, máme-li parafrázovat jeden z P. Z. textů, “umění, které sere na umění”, které však obsahuje záblesky kruté krásy.
Výstava Struktury času je pokusem o záznam neuchopitelnosti a pomíjivosti skutečnosti, pokusem o vyprázdnění od vzpomínek. Je jakousi “popelnicí života”, kam P. Z. odkládá doteky světa a fragmenty naší tragické reality. A také logem cest, které se sice vzájemně prolínají, ale které pravděpodobně nikam nevedou a které možná ani neexistují. Příběhy v těchto obrazech končí. Čas, který nás obyčejně svírá jen k smrti, je zde zakonzervován a nikdy se již nemůže zrodit. Zapomenuto bude vše, zapomenut budu já, zapomenut budeš ty. Není proto nutné tvářit se, že všemu ve strukturách času rozumíme. Vždyť teprve selhání nám otevírá oči a pomáhá zůstat sami sebou uvnitř toho šílenýho běsu.

Pozvánka na výstavu


František Bálek – Magický realismus
Mimořádně se bude vernisáž konat v pondělí 1. prosince 2014 ve standardním čase 17:00. Výstava potrvá až do konce roku 2014 tedy 31.12.2014
František Bálek

O autorovi: František Bálek se narodil 4. června 1954. Vystudoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Josefa Malejovského. Po ukončení studia se vrací do rodné Plzně. Hlavním tématem jeho tvorby je lidská figura, především ženská. Vedle klasického ztvárnění se v poslední době zabývá i pojetím abstraktním. Kromě tradičních sochařských materiálů jako kámen a kov, užívá pro svá sochařská ztvárnění též současných materiálů - pryskyřic, drátů a různých kombinovaných technik. Největších úspěchů dosahuje v mezinárodních soutěžích tvorby z ledu a písku - je zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří pracují s těmito pomíjivými materiály. Vystavuje doma i v zahraničí, věnuje se také restaurátorství a pedagogické činnosti.

Pozvánka na výstavu


Profesoři za školou
Dne 6.11.2014 se v galerii Visioart uskuteční vernisáž výstavy Profesoři za školou
Výstava potrvá až do 28.11.2014

V listopadu vám představí Visio Art Gallery záškoláckou tvorbu profesorů ze Soukromé Střední Umělecko-průmyslové školy Zámeček. Výstava se koná k jubilejnímu dvacátému výročí založení této soukromé školy. Skupina vystavujících profesorů představí tvorbu v oboru malba závěsných obrazů, fotografie, grafika a sochařství. Vystavující profesoři zároveň představují čtyři základní výtvarné obory, které se vyučují na této škole. Návštěvníci této unikátní výstavy si mohou udělat představu o úrovni vyučujících Soukromé Střední Umělecko-průmyslové školy Zámeček.

ucitelsky sbor
V naší galerii jste měli již v minulosti možnost shlédnout samostatné výstavy jednotlivých profesorů. Tato výstava je však jedinečná v tom, že se jedná o jejich první společnou výstavu ve Visio Art Galerry
Na vaši návštěvu se těší Ľubica Toušová a tým profesorů

Video z prodeje obrazu Miroslavu Kalouskovi zde


Proč? Pro slepičí kvoč – Milan Kasl
Od 2.10.2014 do 31.10.2014 se ve Visioart galerii uskuteční výstava Milana Kasla Proč? Pro slepičí kvoč

O autorovi: Milan Kasl (Milda) se narodil 23.února 1960 v Klatovech, ovšem rodák je z obce Lužany u Přeštic. Do roku 1972 žil v Přešticích, tady vychodil základní školu. S rodiči se přestěhoval do Dolní Lukavice, to je ves nedaleko Přeštic.
Krásné okolí s barokním zámkem, parkem a bažantnicí určitě kladně zapůsobili na jeho výtvarné cítění . V roce 1975 začal Kasl studovat na gymnáziu v Plzni na náměstí Odborářů . (dnes Mikulášské). Studium dokončil v Blovicích. Dva veselé semestry na učitelství základní školy, kdy dosahoval velmi skvělé výsledky se postupně opět změnily na hrůznou noční můru po podařeném přestupu na aprobaci výtvarná výchova - čeština. Přestup proto, že původně propadl u přijímacích zkoušek z kreslení. Školu opustil v roce 1984 po sedmi semestrech. Rok nato nastoupil do základní vojenské služby do Písku, kde sloužil celé dva roky. 1988 nastoupil jako referent do Krajského kulturního střediska v Plzni, kde se postupně seznamoval s Plzni i s její kulturou. Později pracoval jako aranžér v Domě kultury Plzeň, dále v několika firmách, kde pracoval jako grafik, nějakou dobu se živil i na volné noze . Punková plzeňská scéna a její zásadní představitelé - např. EE nebo Požár mlýna Kasla ovlivnili do té míry, že společně s několika přáteli založil punk-rapovou kapelu Nuova Sofia, která hrála téměř celý rok 1994. V roce 1995 byl čistě náhodou vybrán do vedlejší role do filmu Král Ubu režisém Brabcem. Film bohužel velký úspěch neměl. Od roku 1995 do roku 1999 pracoval v atelieru svého otce opět jako grafik na PC. Do reklamní agentury W&P se dostal jako PC operátor v roce 1999, od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako grafik v televizi ZAK v Plzni. V současné době se věnuje pouze malování. Snaží se za inspirací cestovat po světě. V roce 1999 procestoval jižní Afriku s Dr. Hájkem. V roce 2004 letěl na Kostariku za Mersim, na jaře 2006 projel s partou divokou Albánii a v zimě 2007 bydlel dva měsíce u přítele Jirky Finka na Srí Lance. Žije a pracuje v Dolní Lukavici.


Bůh odporných věcí Marek Škubal
Srdečně vás zveme na zahájení výstavy Bůh odporných věcí, která se koná ve čtvrtek 4. 9. 2014 v 17 hodin ve Visio Art Gallery v Plzni Na Roudné 18

O autorovi: Marek Škubal narozen 22. 5. 1986 v Plzni
2002 - 2006 SSUPŠ Zámeček s.r.o.Pzeň, obor kamenosochařství
2006 - 2012 AVU Praha, ateliér profesora Jindřicha Zeithammla
2010 - AVU Praha, ateliér profesora Jiřího Lindovského
2011 - Taipei National University of the Arts, Taiwan u profesora Li Hsiao Kun
od roku 2012 pedagog Akademie - SOŠUP a VOŠ Světlá nad Sázavou

Kurátorem této výstavy je Otto M. Urban https://www.avu.cz/users/859


Moc a krása afrického kmenového umění
Během letních měsíců můžete ve Visioart navštívit výstavu Moc a krása afrického kmenového umění Výstava bude zahájena 3.7.2014 v 17:00 a potrvá až do 31.8.2014. Na vernisáži vystoupí Václav Kořínek, hudebník, výtvarník, terapeut a autor originálních hudebních nástrojů. Profesionální hudebník hrající na různé nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí -šamanské bubny, Stardrum, FlashString. Je známý jako zpěvák, který ovládá neobvyklé hlasové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv). Bubnováním, hraním a zpěvem umí posluchače uvést do tranzu či stavu pozměněného vědomí. Pootevřením ochranné skořepiny bránící se vědomé mysli umožní poodhalit přirozené touhy podvědomí a ukázat možnou cestu.

Umění Afriky je výjimečně silné ve smyslu jeho formy a intenzivního emocionálního života. Jeho vliv na moderní umění začal u Picassa, Deraina, Braqua a Modiglianiho a pokračuje dodnes. Na rozdíl od západního umění není umění africké téměř nikdy určeno pro okrasu a dekoraci. Je určeno k domorodým bohoslužbám, rituálům, kouzlům a komunikaci s vyššími přírodními silami. Nicméně, tyto společenské potřeby vedly ke vniku uměleckých děl s vynikající uměleckou zručností, stylistickou rozmanitostí a expresivitou.
Africké umění je v širokém povědomí spjato s maskou, která se stala symbolem tohoto světadílu, tato tvorba se však omezuje na tzv. černou Afriku, tj. oblasti jižně od pásu muslimských států na severu kontinentu a severně od dnešní Jihoafrické republiky. Masky měly v africké společnosti svoji funkci a úlohu a vyskytuje se mnoho druhů masek podle způsobu, jakým se nosí, nebo podle tvaru. Na námi připravené výstavě uvidíte masky Banda Kumbaruba z Guiney, jedná se o velice posvátné masky určené pro různé rituály a oslavy, masky Bamileke z Kamerunu a menší masky Bobo z Burkina Faso, které se spolčují s neviditelnými duchy, zprostředkovávají styk mezi mrtvými a živými a mají velkou moc. Na výstavě je možné vidět nejen tyto masky, ale mnoho soch, různé nádoby, keramické nebo tykvové a různé rituální předměty.
Výstava bude doplněna obrazy Jiřího Anderleho, který je velkým milovníkem a sběratelem afrického umění. Sám se o této kultuře vyjádřil: Africké umění působí slovy nepopsatelnou silou, strhujícím bohatstvím forem, hlubokou lidskostí, tajemným poselstvím do budoucnosti. Převratně ovlivnilo umění 20. století a zůstává životadárným pramenem čisté vody v pestré mozaice kultur světa.
Na vaši návštěvu i o prázdninách se těší Ľubica Toušová

Pozvánka na výstavu


OBRÁZKY – Ivan Kundrát, Petr Uhlíř
5. 6. 2014 v 17:00 se uskuteční vernisáž výstavy OBRÁZKY autorů Ivan Kundrát a Petr Uhlíř

O autorech: Ivan Kundrát - narozen 29. 3. 1954 v Chebu, ale většinu života prožil v Karlových Varech. Na základní škole navštěvoval výtvarný obor na zájmové umělecké škole a amatérsky se pokoušel o malování, kresbu i drobné plastiky a to jak na gymnáziu, tak i během studia na Lékařské fakultě v Plzni. Po nástupu do zaměstnání se této zálibě z časových důvodů věnoval jen sporadicky a to až do doby než ho jeho švagr Tomáš Kunc přesvědčil k uspořádání této výstavky a na jejíž realizaci má lví podíl. Ivan Kundrát je ryzí amatér a veřejně se prezentovat nechtěl, ke zvratu došlo na svatbě autorovy dcery, kdy pod vlivem mírné konzumace vína došlo na debatu o umění, které se zúčastnil i Petr Uhlíř a toto je výsledek.
Petr Uhlíř se narodil 22. února 1945 v Plzni, kde trvale žije. Zájem o malování projevoval již na základní škole a později i na střední škole, kdy navštěvoval malířský kurz. Při studiích na vysoké škole technického směru pak přispíval obrázky do studentských novin. Po studiích průběh života zastínil jeho náklonnost k malování a přerušil jeho další výtvarné pokusy na dlouhou dobu. Až v důchodovém věku mohl znovu vyndat malířské náčiní a pokusit se projevit své fantazie a zážitky. K otevření této etapy naplnění života mu pomohla náhoda, kdy dlouholetí kamarádi Ivan Kundrát a Tomáš Kunc při rozhovoru vyprovokovali dnešní počínání. Bez nich by nikdy nenašel sám odvahu. Jedná se o pár amatérských malířských projevů a pokusů z poslední doby, které určitě přítomné překvapí a to stejně jako jejich autora.

Pozvánka na výstavu

Přednáška: KABALA - ŽIDOVSKÁ MYSTIKA A JEJÍ SPECIFIKA – Mgr Karel Hrdlička
Ve čtvrtek 12. června 2014 v 18:00 vás Visio Art Gallery srdečně zve na přednášku Karla Hrdličky „ ŽIDOVSKÁ MYSTIKA A JEJÍ SPECIFIKA“
(Karel Hrdlička vyučuje hebrejštinu a některé další předměty spojené s judaismem. Doprovází klienty na poznávacích zájezdech po Izraeli a blízkém východě)
Přednáška představí základní myšlenky kabaly – židovské mystiky a její proměny od nejranější fáze až k hnutí novodobého východoevropského chasidismu.
Témata:
1) Učení o dvojím aspektu Boha (Bůh neprojevený a projevený)
2) Sefirotický strom
3) Maase berešit – stvoření světa
4) Maase merkava – vidění Božího trůnu a cesta k němu
5) Základní kabalistická díla a jejich charakteristika
6) Stručné dějiny židovské mystiky

Vítězslav Netrval, Jiří Pták VÝSADEK MUTANTŮ
6. května se ve Visio Art gallery uskuteční vernisáž výstavy Výsadek mamutů autorů Vítězslav Netrval a Jiří Pták. Výstava potrvá až do 30.5.2014 Oba autoři ve svých dílech velice vtipně a humornou nadsázkou parodují nejrůznější lidské vlastnosti, Netrval ve svých plastikách, Pták ve svých obrazech.

O autorech: Sochař Vítězslav Netrval vkusně balancuje s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrává si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa. Není pochyb o tom, že se svým výtvarným názorem se Vítězslav Netrval programově přibližuje k té linii sochařské tvorby, která v naturalisticky pojaté figuraci kriticky i s humorem odráží naší realitu
Jiří Pták se narodil 6. 4. 1963 v Českých Budějovicích. Roku 1987 ukončil studia na Pedagogické fakultě v Plzni obor výtvarná výchova - český jazyk. Do roku 1998 působí jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Trhových Svinech. V současné době pracuje v designérském oddělení firmy ECO-DESIGN spol. s. r. o. a věnuje se volné tvorbě. Technika jeho obrazů je akryl, latex, tempera nebo akryl, olej.

Pozvánka na výstavu


SECESE VELLO ART-DECO

V dubnu vám představíme unikátní kolekci secesních a art - deco plakátů ze soukromé sbírky H-POSTERS pana Zdeňka Harapese. Tato sbírka obsahuje v současnosti téměř 170 kusů plakátů z období let 1890 -1930. Všechny jsou originální vícebarevné litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Obsahuje díla významných zahraničních i českých tvůrců, kteří se zabývali uměním plakátu. Plakát je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává a nabízí zboží, umělecké dílo či produkci, zábavu, názor a podobně. Plakát je dnes velice častým objektem sběratelství. Tyto plakáty jsou nejen prezentací umělecké tvorby, ale také živým dokumentem první republiky, v níž jednotlivé kusy vznikaly. Tematicky je výstava zaměřená převážně na tehdy módní velocipedy. Ačkoliv byl plakát ve své době komerčním uměleckým dílem, jeho tvorbě se věnovali všichni nejlepší výtvarníci té doby. Tato výstava v nás vyvolá nostalgické vzpomínky na dobu gentlemanů na vysokých kolech a elegantních dam. V galerii si též můžete prohlédnout bicykly z přelomu 19. století, vysoká kola, dobové klobouky a spoustu dalších připomínek starých časů. Jízdní kolo je poslední produkt devatenáctého století, který prodělal masivní reklamu. V současné době se reklamy snaží utýrat nás prášky na praní, preparáty na skvrny a na hubnutí, nejnovější typy mobilů…ale kam se ztratil ten půvab a elegance reklamy počátku 19. století? Tuto poklidnou atmosféru první republiky si můžete v dubnu vychutnat ve Visio Art Gallery, poté se tato unikátní výstava přesouvá do Belgie.

Součástí výstavy SECESE VELLO ART DECO bude přednáška o vzniku a vývoji jízdního kola
OD DRAISINY PO BEZPEČNÍK
Díky soukromé sbírce pana Cinka si návštěvníci budou moci prohlédnout DRAISINU z roku 1820, MICHAUX BONESHAKER, kostitřas z roku 1872, vysoké kolo KOHOUT Smíchov 1892, jedno z posledních vyrobených kol tohoto typu a bezpečník ROVER SAFETY z roku 1894, předchůdce jízdního kola jak jej známe dnes.


Místo návratů - MARTIN FRIND
Dne 6.3.2014 od 17:00 se uskuteční ve Visioart vernisáž výstavy Martina Frinda Místo návratů. Na vernisáži zahraje Burgtheater, skupina jenž povstala v roce 2006 z plzeňské undergroundové kapely The Suřík.Výstava potrvá až do 28.3.2014

O autorovi: Martin Frind, často nazývaný „ Malíř undergroundu“ se narodil v roce 1963 v Praze. V letech 1979 - 1983 studoval na Střední umělecko - průmyslové škole v Praze u profesora Václava Bláhy obor užitá grafika. V letech 1986-1991 pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění obor figurální a monumentální malby u prof. Jiřího Ptáčka a obor experimentální kresby a plastiky u prof. Karla Malicha, kde v roce 1991 absolvoval diplomovou prací. Své obrazy představil na desítkách výstav v galeriích v České republice, Belgii, Francii, Polsku, Rakousku a Slovensku. V Plzni nám svá díla představí poprvé, můžete je shlédnout ve Visio Art Gallery v Plzni Na Roudné. Žije a pracuje ve Veltrusích u Prahy.
Ivan M. Jirous o tvorbě Martina Frinda: Mám pocit, že obrazy Martina Frinda se mají pozorovat spíš z větší vzdálenosti, z odstupu. Protože při těsné blízkosti nás může mást technika jeho malby, která obraz rozbíjí na jednotlivé úseky - a při jejich prohlížení můžeme koneckonců zjistit, že dokonalost či krása malby není Frindovým cílem. Marcel Duchamp kdysi dělil malíře na olfaktické a retinální. Olfaktičtí se opájejí vůní terpentýnu a v důsledku krásou obrazu. Retinální útočí skrze sítnici oka na šedou kůru mozkovou. Myslím, že Martin Frind patří k těm druhým. Jeho malbu bych neváhal, pokud mám právo něco takového udělat, označit za existenciální

Pozvánka na výstavu


MIKS - Pavel Trnka
Vernisáž výstavy MIKS - ukázky komisku a malby MIKS - vychází z komiks, M - malba, I - ilustrace, K - kresba se uskuteční 6.2.2014 v 17:00. Výstava dále potrvá 7. 2. - 28. 2. 2014

V únoru vám představíme mladého autora Pavla Trnku, výběr z jeho dosavadní tvorby. Jedná se o kresby, grafiky, malby, ilustrace a komiksy. Z ilustrační tvorby prezentuje realizaci ke knize A. Conan Doyl – Země mlhy. Grafické listy inspirované poezií F. Villona. Ilustrace jsou vytvořeny technikou – suchá jehla, v této technice vytvořil i několik figur, rytých do plechu podle modelu. Na fakultě umění a designu učí figurální kresbu, ilustraci a malbu. Jeho tvorba je tedy opřena o figurální motivy. V současné době zpracovává i témata ostravského industriálu v rozměrných uhlových kresbách, malbách či v komiksu. Industriální prostředí bylo inspirací i pro velkoformátové kresby strojů tak trochu v duchu Verneových světů.

Trnka vystava

O autorovi: Industriál ovlivnil i Trnkovu malířskou tvorbu, které se výrazněji věnuje až v tomto roce. V malbě mu jde především o barevnou skladbu, mnohdy inspirovanou hudbou, expresí a nadsázkou. V malbě si více než v kresbě dovoluje rozbíjet formu a neřešit obsah, jde mu především o výraz.
Jeden z projektů Pavla Trnky je časopis komiksu, kresby a ilustrace Caves, který založil. Před rokem a v říjnu vyšlo jeho druhé číslo. Do tohoto časopisu výtvarně s několika dalšími tvůrci přispívá komiksy či kresbami a je tvůrcem obálek. Do prvního čísla časopisu Caves přispěl autorskými komiksy – Ochránci zákona, Příběh velkého spisovatele a ukázkou z komiksového zpracování Starých pověstí českých, na nichž spolupracuje se scénáristou a spisovatelem Oldřichem Seluckým. Časopis je zaměřený na výtvarnější, experimentálnější přístup ke komiksu.

Pozvánka na výstavu


SECESE VELLO ART-DECO
V dubnu vám představíme unikátní kolekci secesních a art - deco plakátů ze soukromé sbírky H-POSTERS pana Zdeňka Harapese. Vernisáž proběhne 3.4.2014 od 17:00

Tato sbírka obsahuje v současnosti téměř 170 kusů plakátů z období let 1890 -1930. Všechny jsou originální vícebarevné litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Obsahuje díla významných zahraničních i českých tvůrců, kteří se zabývali uměním plakátu. Plakát je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává a nabízí zboží, umělecké dílo či produkci, zábavu, názor a podobně. Plakát je dnes velice častým objektem sběratelství. Tyto plakáty jsou nejen prezentací umělecké tvorby, ale také živým dokumentem první republiky, v níž jednotlivé kusy vznikaly. Tematicky je výstava zaměřená převážně na tehdy módní velocipedy. Ačkoliv byl plakát ve své době komerčním uměleckým dílem, jeho tvorbě se věnovali všichni nejlepší výtvarníci té doby. Tato výstava v nás vyvolá nostalgické vzpomínky na dobu gentlemanů na vysokých kolech a elegantních dam. V galerii si též můžete prohlédnout bicykly z přelomu 19. století, vysoká kola, dobové klobouky a spoustu dalších připomínek starých časů. Jízdní kolo je poslední produkt devatenáctého století, který prodělal masivní reklamu. V současné době se reklamy snaží utýrat nás prášky na praní, preparáty na skvrny a na hubnutí, nejnovější typy mobilů…ale kam se ztratil ten půvab a elegance reklamy počátku 19. století? Tuto poklidnou atmosféru první republiky si můžete v dubnu vychutnat ve Visio Art Gallery, poté se tato unikátní výstava přesouvá do Belgie.

Pozvánka na výstavu

Video k výstavě


ŠPÁS MIT GLÁS & ohne sranda foto/Honza Košťál
V novém roce se v naší galerii přesdstaví Honza Košťál se svou výstavou ŠPÁS MIT GLÁS & ohne sranda foto. Vernisáž proběhne 2. 1. 2014 v 17:00
Kostal

O autorovi: Honza Košťál *1966 je plzeňský grafik na volné noze. Za posledních 20 let "vtisknul" svojí grafikou tvář řadě nejen plzeňských firem, firmiček, barů, hospůdek, klubů, ale i akcí. Ovšem nejen prací živ je člověk .... a právě proto některá témata občas i jako zbytkový produkt, nebo naopak paradoxní vjemy končily v jeho volných dílech.
V jeho tvorbě se doposud odráželo čistě popartové vidění světa glosované sarkastickými texty, které časem vygradovalo až do čistě typografického vyjádření. Při své práci byl stále častěji nucen sahat i po fotoaparátu. V tomto oboru jak sám říká má k profesionálům daleko, ale zároveň nepopírá, že "Nouze naučila Dalibora housti..." Když se tento efekt spojí s fascinací a obdivem ke klasické černobílé fotografii není už daleko k vyjádření, jehož výsledkem je výstava fotografických koláží a obrázků více či méně s fotografií souvisejících, kterou můžete vidět v lednu ve Visio Art Gallery.

Pozvánka na výstavu


Karel Srba ……Tvořím navzdory
V prosinci vám Visio Art Gallery představí dílo Karla Srby, nejen obrazy, ale i plastiky z keramiky, dřeva nebo z papíru. Vernisáž se uskuteční 5. 12. 2013 v 17:00

O autorovi: Karel Srba se narodil roku 1959, vystudoval ekonomii na VŠE Praha, fakulta národohospodářská. Jako kluk si nedovedl představit, že bude ekonomem. Chtěl jít na střední umělecko-průmyslovou školu. Chtěl něco tvořit rukama, nejlépe z hlíny, dřeva, nebo kovu. Kdyby to nevyšlo a nevzali ho, chtěl se vyučit kuchařem a kariéru budovat smažením a vařením neodolatelných pokrmů – to se také nestalo a tak vaří pouze jako zapálený amatér, vaří skvěle a vaří rád. Jako soukromý podnikatel, či pracovník státní správy neměl na výtvarnou tvorbu moc času, té se začal věnovat až ve vězení, kde vznikla převážná část jeho děl. Času bylo najednou víc než dost a tak se začal věnovat tomu, co chtěl dělat už dávno - tvarování hlíny, přetváření převážně novinového papíru na roztodivné masky, kreslení křídou, zhmotňování svých bláznivých představ barvou na plátno. V současnosti pokračuje v malování obrazů, restauruje historický nábytek a staré zemědělské nástroje a stroje. Věnuje se interiérovému designu. Spolu s Marií Formáčkovou je autorem knihy Věděl jsem příliš mnoho, vydalo BVD v roce 2012. Dále napsal Vězeňskou kuchařku - knižně nevyšla, ale byla k nahlédnutí na jeho výstavě v Praze, organizované Jazzovou sekcí v Pálfiho paláci v roce 2010. Píše povídky a připravuje další knihu. Ve vězení psal básně, občas ještě nějakou napíše, ale málo - svět básníkům nefandí.
Jedná se o třetí výstavu Karla Srby, první dvě se konaly v Praze a do třetice všeho dobrého ve Visio Art Gallery v Plzni, Na Roudné 18. Přijďte s námi pootevřít jeho Pandořinu skříňku plnou tajemných symbolů, démonů, tajuplných krajin, fantaskních stvoření a podivných divokých květin, které nás do sebe vtahují.

Pozvánka na výstavu

Video z vernisáže


Psychické útvary s předzahrádkou -Václav Švankmajer
Vernisáž výstavy Psychické útvary s předzahrádkou Václava Švankmajera se uskuteční 7. 11. 2013 v 17:00. Výstava potrvá 8. 11. – 30. 11. 2013 Výstavu zahájí a úvodní slovo pronese člen surrealistické skupiny, estetik, teoretik surrealismu a filosof Šimon Svěrák
svankmajer

O autorovi: Václav Švankmajer se narodil roku 1975 v Praze výtvarnici Evě Švankmajerové a režiséru a výtvarníkovi Janu Švankmajerovi. Vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, pak Filmovou a televizní akademii (FAMU). Je nezávislý tvůrce - výtvarník, režisér a scénárista. Výtvarná činnost se opírá především o malbu, kresbu, grafiku (litografie, hlubotisk) a koláže. Od roku 2005 spolupracuje se skupinou českých a slovenských surrealistů. Žije a pracuje v Praze.

Pozvánka na výstavu


SYLVIE CHOISNEL – FLUCTUAT NEC MERGITUR
Vernisáž FLUCTUAT NEC MERGITUR akademické sochařky SYLVIE CHOISNEL se uskuteční 3. října 2013 od 17.00

O autorce: Akad. soch. Sylvie Choisnel je sochařka, profesorka na Akademii ve Světlé nad Sázavou, keramička, spolupracuje s restaurátory a spolupodílí na filmových dekoracích. Pochází z Francie. Shodou okolností žije a pracuje Čechách. Studovala v institutu Faculté d´ ARTS PLASTIQUE PARIS a je absolventka Ecole nationale supérieure des BEAUX ARTS (AVU) PARIS v oboru sochařství.
Autorčina tvorba přesahuje běžné sochařské meze. Sylvie Choisnel kreslí, maluje, sochaří, tiskne. A učí.
A to všechno najednou. Torza nohou, klíny bez trupů, psi, psí ženy i erotické grafické listy s jeleními náměty, Předmět touhy... Silviin svět je plný zázraků, humoru, emocí, erotiky a neobyčejných výjevů. Ženský akt se psí hlavou nebo pozlacené ženské klíny, bizarní krajiny, žirafy s lidskými nohami s hlavami v oblacích.... Nesmíme zapomenout na Silviinu keramiku. Vědomé pochopení krásy i bizarnosti jihoamerické keramiky; Sylvie dělá keramiku současnou, ale zjevně navazuje na staré indiánské techniky a vzory. Je to keramika okouzlující a veselá.
Sylvie se nesnaží zakrývat svoji ženskost, naopak ji dává otevřeně najevo. Tím zjemňuje a zesiluje celkový výraz svojí tvorby. Její umělecký projev vyzařuje klasickou čistotu, je kultivovaný, ale specifický a jednotný. Autorka ví, co dělá.
Visio Art Gallery na Roudné 18 zve všechny uměnímilovné nadšence na výstavu akad. soch. Sylvie Choisnel 3. října 2013 od 17.00. Výstavu zahájí Milda Kasl
Autorka tuto svoji výstavu v Plzni nazvala Fluctuat nec mergitur (NEUTOPÍ SE).

Pozvánka na výstavu


Vladimír Paleček – NA MOU DUŠI
Srdečně vás zveme na první výstavu po letních prázdninách Vladimíra Palečeka – NA MOU DUŠI , jejíž vernisáž se uskuteční 5. 9. 2013 v 17:00. Výstava potrvá do 27. 9. 2013.

O autorovi: Vladimír Paleček je spíše technicky založený člověk, který se ve volných chvílích rád věnuje tvorbě interiérových plastik a drobných předmětů z kovu. Výsledky této práce si v září můžete prohlédnout ve Visio Art Gallery. Tento plzeňský autor nám představí své vysoké a štíhlé figurální plastiky s kulovitými hlavami a drsnou strukturou těla, které se jakoby gumovitě vinou vzhůru a pak tvrdnou v kovu. Jedni mají nakročeno do neznáma, druzí si kladou hlavy na svá útlá ramena, další stojí tiše při nikdy nedokončeném dialogu. Je obdivuhodné, kolik emocí a citů dokáže Vladimír Paleček vtěsnat do chladného kovu.

Pozvánka na výstavu


VÝSTAVA RITUÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ AFRIKY

Přijďte shlédnout unikátní sbírku Afrického tribal umění. Umění Afriky je výjimečně silné ve smyslu jeho formy a intenzivního emocionálního života. Jeho vliv na moderní umění začal u Picassa, Deraina, Braqua a Modiglianiho a pokračuje dodnes. Na rozdíl od západního umění není africké umění téměř nikdy určeno pro okrasu a dekoraci. Je určeno k domorodým bohoslužbám, rituálům, kouzlům a komunikaci s vyššími přírodními silami. Nicméně, tyto společenské potřeby vedly ke vniku uměleckých děl s vynikající uměleckou zručností, stylistickou rozmanitostí a expresivitou. Jedná se o unikátní sbírku rituálních soch, masek a dalších artefaktů vyrobených africkým kmenem Baga na přelomu 19. a 20. století. Silný naturalismus těchto děl zobrazuje a ctí matky s dětmi, bojovníky, lovce, zvířata a panovníky s jejich doprovody, vytvořeny jsou v impozantní sochařské formě.

africka socha

Název Baga je odvozen od slova bae raka "lidé z moře." Podle ústní tradice kmen Baga pochází z vysočiny ve vnitrozemí Guiney, byl vyhnán agresivními sousedy na západ. Tam se usadili v 16. století, kdy je portugalští obchodníci popsali jako "mlčenlivý, samotářský a nepřístupný lid“. V druhé polovině 19. století, se Guinea stala francouzskou kolonií, Baga kulturu začal potírat katolicismus. Situace se ještě zhoršila po vyhlášení nezávislosti Guiney v roce 1958, kdy se Islámsko-marxistická vláda pokoušela zničit všechny Baga symboly a postavila mimo zákon veškeré nemuslimské náboženské praktiky, včetně těchto vystavených rituálních předmětů. Teprve po smrti Sekou Toure (guinejský politický vůdce a prezident) v roce 1984 se Baga kultura začala opět legálně objevovat. Naturální díla zemí Guinea, Kamerun, Burkina Faso a Nigérie můžete ve Visio Art Gallery obdivovat od 6. 6. do 30. 8. 2013

Výstava bude doplněna fotografiemi z cest po této tajemné a krásné zemi V. Přibáně

Pozvánka na výstavu


Tomáš Kunc a Jean-Paul Sartre / „Hrůza. Hrůza? Hrůza!“ aneb Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít!
Dne 2.5.2013 proběhne vernisáž výstavy „Hrůza. Hrůza? Hrůza!“ aneb Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít! autorů Tomáše Kunce a Jean-Paul Sartre. Výstavu lze navštívit do 31. května 2013.
hruza. hruza? hruza!

Tato jeho, již třetí výstava v galerii Visio Art, je průřezem autorovo tvorbou. Můžeme zde vidět malby z roku 1985 i úplně nová díla. Tomáš Kunc, představitel, převážně v poslední době, minimalistické tvorby, vyhlašuje tuto výstavu za svou úplně poslední, neb se hodlá stát po jedenáctém květnu, (týž den se narodili: Salvádor Dalí /1904/ a Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen zvaný Baron Prášíl /1720/ či poslední rurikovec Fjodor I, /1557/ ) po svém padesátiletém působení na této zemi, nerudným morousovitým starcem-prudičem a konzumentem plnohodnotných seriálů, jimiž nás krmí komerční televize. My však doufáme, že tyto své velkolepé plány neuskuteční a že dál bude pokračovat ve své tvorbě, ať na poli výtvarném či hudebním. Přejeme mu mnoho pracovních i osobních úspěchů. Výstavu zahájí akademický sochař pan Jaroslav Šindelář, na výstavě si budeme moct poslechnout netradičně autorem zpracované písně, které ho ovlivnily v jeho mladických letech.

Pozvánka na výstavu


Václav Hynčík/ Plzeň black and white
4.4.2013 se od 17:00 ve Visioart uskuteční vernisáž výstavy Plzeň black and white fotografa Václava Hynčíka.Výstava potrvá od 5.4.2013 - 26.4.2013.
Tato výstava se koná pod záštitou primátora města Plzně Mgr Martina Baxy a ve spolupráci s odborem kultury Magistrátu města Plzně a s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Úvodní slovo přednese předsedkyně Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti PhDr Jana Potužáková Hudební produkce: Jazz duo, Lukáš Turek, Dan Vopelka

O autorovi: Václav Hynčík je fotograf a výtvarník, absolvent FAMU v Praze a člen unie výtvarných umělců. Jeho umělecká aktivita se datuje od roku 1975. Specializuje se zejména na výtvarnou fotografii krajiny a architektury mnohdy s důrazem na detail. Kromě barevných fotografií si oblíbil rovněž specifickou poetiku fotografií černobílých. Jako renomovaný fotograf vystavuje svoji volnou tvorbu v tuzemsku i zahraničí. V posledních létech se věnuje fotografování a vydávaní reprezentativních fotografických publikací, např. Dobrý den Evropo, Plzeňský kraj, Plzeňská radnice, Měšťanská beseda, Plzeň či Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. Protože autor žije v Plzni, je jeho tvorba logickým vyústěním jeho dosavadní činnosti.

Pozvánka na výstavu


Eva Turnová / Turnový háj
Na vernisáži, která se uskuteční 7.3.2013 od 17:00 zahraje Josef Janíček. Výstavu zahájí ředitel Slovenského institutu v Praze pan Ladislav Agnes Snopko.

Výstava obrazů Evy Turnové úzce souvisí s autorskými sloupky, kterými v průběhu roku 2012 přispívala do časopisu Instinkt. Rubrika „Turnový háj“ skrývá literární skeče plné hutného humoru s velmi osobním nádechem. V době, kdy sloupky začaly vycházet, vznikaly také první obrazy, které jsou s obsahem sloupků spjaté. Ať už je to Portrét soulmejta, Rentgen Buddhy, Americký sen anebo Dům ve tvaru lízátka. Sloupky jsou popisem světa, vnějšího i niterného, tak jak jej autorka vidí, prožívá, a hlavně znovu a znovu vytváří. A obrazy, o jejichž ilustrace je knížka doplněná, přináší vizuální podobu Turnového háje. Háj Evy Turnové je místem, kde se smutek mění ve smích, radost a nostalgii, kde autorka místo tupé absurdity přináší nenapodobitelný a přitom tak dobře známý svět. Je jako jeden krátký film za druhým, občas se mezi nimi musí člověk nadechnout, aby pobral tu lehkost a zároveň tíhu, kterou za tím vším cítí. Vernisáž výstavy se bude konat 7.3. 2013 v galerii Visio Art v Plzni a knížka vyšla v limitované edici nakladatelství Eturnity, a je k dostání přes fb profil Evy Turnové nebo v galerii Visio Art

turnova

O autorce: Vystudovala filozofickou fakultu obor čeština a angličtina. Přeložila knihu Marka Vonneguta: Expres do ráje, zfilmovanou verzi Červeného trpaslíka a řadu dalších filmů a scénářů. Hrála ve filmech Jana Hřebejka: Nedělejte nic, pokud k tomu nemáte vážný důvod, Petra Zelenky: Mňága a Žďorp - Happy end a Viktora Tauše: Kanárek. Složila hudbu k filmům Igora Chauna a Tobiáše Jirouse. Stala se inspirací v dílech Emila Hakla: Intimní deník Sabriny Black a Petra Zelenky: divadelní hra Dabing street. Hrála v kapelách DG 307, Šílenství Mejly Hlavsy, v současné době hraje v kapele The Plastic people of the Universe a připravuje nový projekt s vlastní kapelou Eturnity. V poslední době se věnuje malování a psaní. Psala do hudebního časopisu His voice. Každý týden přispívá reflexemi v podobě sloupků do časopisu Instinkt, které vyjdou v půlce ledna knižně s ilustracemi vlastních obrazů pod názvem Turnový háj.

Pozvánka na výstavu


Tomáš Horák & Dagmar Jihlavcová / Z JINÉHO SVĚTA
7.února Vás zveme na vernisáž výstavy Z jiného světa. Vernisáž začne tradičně v 17:00. Výstava se poté bude konat 8. 2. – 28. 2. 2013.

O autorech:
Tomáš Horák se věnoval malování již od mala. Nedá se říct, že by jeho snaha hned od začátku nesla ovoce. Avšak velice ho bavilo poznávání různých stylů a technik, které vybrousil hlavně pod vedením slavného výtvarníka Pavla Opočenského, s nímž se potkal ve vězení a jehož byl po dlouhá léta student. Trpělivě pod Opočenského vedením vykresluje svá ornamentální díla. Vztah žák a učitel přerostl v trvalé přátelství.
Umělecký styl, jemuž se Tomáš Horák věnuje, není až tak obvyklý. Proto, když objevil tvorbu výtvarnice a světové modelky Dagmar Jihlavcové, byl mile překvapen podobným stylem tvorby. Mezi těmito umělci vznikla spolupráce, která vyústí společnou výstavou ve Visio Art Gallery.
Dagmar Jihlavcová se k malování dostala před osmi lety, kdy si prodělala malárii v Nigérii. Později jí ale na malování nezbyl čas, protože byla plně zaměstnaná modelingem, její specialitou jsou akty. Fotí pro různá média, například pro Playboy. „S nahotou opravdu nemám problém, část svých obrazů jsem dokonce malovala tak, jak mě pánbůh stvořil,“ prozradila o sobě malířka se slabostí pro svlékání.


Dalibor Šebesta / Srdce v kameni a duše ve stole
Po novém roce se můžete ve Visioart těšit na výstavu Srdce v kameni a duše ve stole od Dalibora Šebesty. Vernisáž se koná 3.1.2013 od 17:00. Výstava potrvá až do 31.1.2013

O autorovi
Dalibor Šebesta narozen 12. 2. 1975 je kameník a sochař tvořící originální návrhy a výtvory. Klade důraz na ruční zpracování, symbiózu kamene s jinými ušlechtilými materiály, prolnutí s okolním interiérem či exteriérem. Jeho rukopis je rozpoznatelný, stylový a nadčasový. Jde cestou hladu po vytvoření trvalých hodnot a to jako kameník tak i sochař na úsvitu svých dějin odkojen čistým řemeslem a mocí svobodného ducha. Šebestova tvorba je jistá ilustrace jeho světa. Pohádkou, kde každé jeho dílo má svůj příběh dobra i zla. Neklamným svědectvím jeho myšlenek a řemeslného umu, jenž jako soukolí se točí tím pomíjivým strádáním.

Sochy a objekty Dalibora Šebesty budou doplněny fotografiemi Jana Vlčka.

Pozvánka zde


πr2/ Dita Müllerová, Vojtěch Soukup a Matěj Zámečník
Na prosinec jsme připravili výstavu tří studentů prof. ak. soch. Jiřího Beránka z Ústavu umění a designu, Dity Müllerové, Vojtěcha Soukupa a Matěje Zámečníka πr2 Vernisáž se uskuteční 6. 12. v 17:00, výstava končí 28. 12. 2012 v 17:00 Jak už název výstavy napovídá, nosným a spojovacím prvkem této výstavy je kruh.

O autorech:
Dita Müllerová
narozena 17. 3. 1982 v Plzni
Vystudovaná zubní laborantka se základním uměleckým vzděláním od roku 2011 navštěvuje Ústav umění a designu v Plzni, obor sochařství pod vedením prof. ak. soch. Jiřího Beránka. Představuje se v oblasti abstraktní malby a volné plastiky na téma KRUH spolu se svými spolužáky Matějem Zámečníkem a BcA. Vojtěchem Soukupem.
Vojtěch Soukup
Narozen 15. 2. 1986 v Plzni
Studijní dráhu započal po zdárném zvládnutí 32. Základní školy. Posléze se uchytil na obchodním učilišti v Nerudově ulici v Plzni. Po úspěšně nastartované obchodní dráze, nastoupil na novou dráhu, dráhu výtvarného směru na soukromé střední uměleckoprůmyslové škole – Zámeček v Plzni. Zde na oboru kamenosochařství a kamenosochařská tvorba zdárně splnil podmínky pro maturitní zkoušku u kantorů Akad. Soch. Jaroslava Šindeláře, akad. Soch. Jaroslava Veseláka a v neposlední řadě u Akad. Soch. Františka Bálka. Od roku 2008 studuje na Ústavu umění a designu při Západočeské Univerzitě v Plzni u Prof. Akad. Soch. Jiřího Beránka.
Matěj Zámečník
narozen 16. 10. 1989 v Táboře
Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Studoval u Ak. mal. Břetislava Nováka a Ak. mal. Ivany Houserové. v současné době studuje stejně jako Dita Müllerová a Vojtěch Soukup v Plzni Ústav umění a designu obor sochařství, pod vedením prof. ak. soch. Jiřího Beránka. Na výstavě πr2 se prezentuje malbou a volnou plastikou.

Pozvánka zde


CIRQUE CITROËN / Pavel Botka, Myroslav Hora
Ve Visio Art se v listopadu můžete těšit na výstavu Pavla Botka a Myroslava Hory CIRQUE CITROËN. Vernisáž se uskuteční 1. 11. 2012 v 17:00. Výstava potrvá do 30. 11. 2012.

Anotace Výstava představující automobil Citroen 2CV zvaný kachna. Kachna jako deus ex machina a nekonečný zdroj inspirace. Výstava, kterou kachnám dlužíme.
Proč? Jednou (to už je pár let) jeli Hora s Botkou pro jednu mrtvou kachnu do Regensburku, a jak tam tak blbli s klíčema a rozbrušovačkou, celý rozněžnělý nad tim krásnym materiálem, tak si řekli, že by to mohla bejt prima výstava. Nějaký artefakty kachní, obrazy, nábytek a tak, všechno s kachnama. A bylo.

Pozvánka zde


ZLATÝ KSANDR / George Jiří Ksandr
V říjnu se v galerii Visioaart uskuteční výstava ZLATÝ KSANDR od George Jiřího Ksanda. Vernisáž proběhne 4. 10. 2012 a výstava potrvá až do 26.10.2012

O autorovi:
George Jiří Ksandr se narodil v roce 1949, pochází z Prahy, kde v roce 1978 úspěšně dokončil studium na FAMU, obor umělecká fotografie. Od roku 1984 žije v Mnichově. Živí se reklamní fotografií i volnou tvorbou. Pracoval mimo jiné pro ARTCENTRUM na audiovizuálních projektech pro Irán, Indii, Japonsko, Filipíny a Rusko. Mezi jeho klienty patří například Aral, Becherovka, Harper’s Bazaar, Mazda, Nivea, Pepsi, Skloexport, Staropramen, U.S. National Parks a mnoho dalších. Úzce spolupracuje se svou dcerou Gabrielou Ksandr, jejíž práce vám Visio Art Gallery představila před rokem. Společně vytvořili rozsáhlý soubor panoramatických fotografií mostů New Yorku, Prahy, Berlína, Paříže, Říma a Benátek.

Ksandr

Práce George Jiřího Ksanr jsou zastoupeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, v Muzeu moderního umění v Brooklynu, v galeriích Maulberger, Karl & Faber, Hoffmann a dalších. Vystavuje především v Evropě a USA (New York, Praha, Mnichov, Helsinky).
Jeho první pokusy zlatit fotografie sahají do roku 1984, kdy nazlatil první čtyři černobílé akty, které hned na to vystavil v New Yorku. Ke zlacení používá 24 karátové plátkové zlato. Jde o techniku, která nemá v oblasti fotografie obdoby, ale najdeme ji například v malířství.

V souboru připraveném k vystavení ve Visio Art Gallery jsou jak akty, tak zátiší, každá fotografie je originál a unikát.


PRŮKOPNÍCI S VHODNÝMI DISPOZICEMI A KVALIFIKACÍ / Jiří Pták, Vítězslav Netrva
Ve Visio Art gallery se v září uskuteční výstava PRŮKOPNÍCI S VHODNÝMI DISPOZICEMI A KVALIFIKACÍ vernisáž se uskuteční 6. 9. 2012 v 17:00 výstava potrvá 7. 9. - 28. 9. 2012

O autorech:
Jiří Pták
Narozen 6. 4. 1963 v Českých Budějovicích.Roku 1987 ukončil studia na Pedagogické fakultě v Plzni obor výtvarná výchova - český jazyk. Do roku 1998 působí jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Trhových Svinech.V současné době pracuje v designérském oddělení firmy ECO-DESIGN spol. s. r. o. a věnuje se volné tvorbě. Své obrazy maluje akrylem, latexem, temperou nebo olejem.
Vítězslav Netrval
Sochař Vítězslav Netrval patří k tomu nepříliš rozvětvenému rodu výtvarníků, kteří umí ve své tvorbě pracovat s humornou nadsázkou. Dokáže vkusně balancovat s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrávat si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens.

Pozvánka zde


OBRÁZKY Z VÝSTAVY / Tomáš Kunc
Po roce nám opět představí svá zbrusu nová i starší díla plzeňský lékař, muzikant a výtvarník Tomáš Kunc.vernisáž se uskuteční dne 31. 5. 2012 v 17:00. Výstava potrvá1. 6. až 29. 6. 2012.Na vernisáži zahraje se svou příležitostnou hudební formací STAŘEC BEZ MOŘE, jejíž je Tomáš Kunc duší. Hlavními hudebními nástroji této formace jsou fagot, kytara a rytmika.
Kunc

O autorovi: Narodil se 11. května 1963 v Plzni, zde také vystudoval Lékařskou fakultu, ale již při studiích medicíny se věnoval hudbě a výtvarnému umění. Tato výstava je průřezem jeho tvorby od roku 2005 až po současnost. Obrazy přechází od úplné abstrakce až po syrovou realitu, podle momentálního autorova rozmanitého duševního rozpoložení.

Pozvánka zde


INTERIÉRY PODLE STUDENTSKÉHO GUSTA
Vernisáž studentských návrhů se uskuteční 3. května 2012 v 17:00 ve Visio Art Gallery, Na Roudné 18, v Plzni, výstava potrvá od 4. do 25. května

Vyzkoušet si v praxi realizaci zakázky návrhu interiéru prodejny mají možnost studenti čtvrtého ročníku oboru Propagační výtvarnictví Středního odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici v Plzni. Navrhnou podobu průčelí a dekorace interiéru jedné z prodejen Pekařství Malinová. Vybrané práce studentů budou následně k vidění v prostorách Visio Art Gallery v Plzni, Na Roudné 18. Do projektu je zapojeno celkem 27 žáků školy oboru Propagační výtvarnictví. Škola tuto možnost vítá jako velice přínosnou, protože tentokrát studenti nebudou pracovat pouze na „virtuálním“ zadání, které většinou nemá finální dohru ve výsledné realizaci návrhů do veřejného prostoru nebo pro trh. „Studenti jsou sice zvyklí zakomponovávat a uzpůsobovat grafiku konkrétnímu účelu a prostoru, ale v tomto případě musí zareagovat na naprosto konkrétní požadavky reálného prostoru. Toto zadání je v podstatě rovno situaci, se kterou se setkají v budoucí praxi a v tom vidím hlavní přínos spolupráce s firmou Pekařství Malinová,“ uvedl Tomáš Němejc, pedagog odborných předmětů. Z účasti v tomto projektu si studenti odnesou i další zkušenosti a důležitým motivačním prvkem je i to, že jejich práce bude veřejně prezentovaná ve Visio Art Gallery, dodává Němejc.
Pozitivní přínos v této spolupráci vidí i Pekařství Malinová. „Pro každého zákazníka je důležité nejen to, aby byl spokojen s tím, co kupuje, ale aby se do prodejny vrátil, protože se tam cítí dobře. Studenti a učňové tvoří velkou skupinu našich zákazníků, takže jsme se rozhodli, že jim dáme možnost vyjádřit se k tomu, jak by prodejna, kam pravidelně chodí, měla vypadat,“ vysvětlil Karel Heis, výkonný ředitel pekařství.

O autorech: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni se sídlem v Nerudově ulici a budovou ateliérů na Borech, nabízí uchazečům vzdělávání na obchodních a uměleckých oborech s maturitní zkouškou a s výučním listem. V rámci této spolupráce školu prezentují žáci oborů uměleckých, konkrétně oborů Propagační grafika a Aranžování. Umělecké obory fungují na „Nerudovce“ osmým rokem, přičemž v letošním roce budou absolvovat již pátí maturanti. Podmínky vzdělávání na uměleckých oborech zažívají progresivní rozvoj. Druhým rokem využívá „Nerudovka“ nově vybudovaných Ateliérů pro výuku odborných předmětů a taktéž druhým rokem nabízí kromě oboru Grafický design také dva nové obory – Design interiéru a Multimediální tvorbu. O studium je každoročně velký zájem. Další informace o škole naleznete na webových stránkách www.nerudovka.cz

Pozvánka zde


BARBARA ISSA WAGNER / PROMĚNY
Ve Visio Art gallery se v dubnu uskuteční výstava BARBARA ISSA WAGNER Proměny vernisáž se uskuteční 5. 4. 2012 v 17:00 výstava potrvá6. 4. až 27. 4. 2012
Wagner

O autorce: Narodila se 11. 12. 1978 Od roku 1990 permanentní studium v ateliéru svého otce českého malíře a grafika Ladislava Maria Wagnera. Po ukončení gymnázia v letech 1998 až 2000 pracuje v ateliéru Teresy Dará v Barceloně a dochází soukromě na Escola de belles art. Absolvovala studijní cesty do Španělska, Francie, Německa a Rakouska.
Svými obrazy je zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách po celé Evropě a USA. Vystavuje hlavně v Českých zemích, Rakousku, Německu, Španělsku a Francii. Je členem Skupiny Interció v Barceloně, International homme d´arts Fabourien a Unie výtvarných umělců ČR.
Doma i ve světě obdržela několik významných ocenění a diplomů. Osobní údaje v prestižní společenské encyklopedii WHo is Who. Mimo zahraniční cesty pracuje střídavě v ateliérech v Písku a Hajanech u Blatné.
Ocenění: D honneur brevet Institut enfantin esthetique - Lion 2001
Cena Masarykovy akademie umění za unikátní prezentaci kresby a malby v zahraničí (UNESCO) - Praha 2002
Cena Rudolfa II udělena Masarykovou akademií umění za uměleckou činnost doma i v zahraničí

Pozvánka zde


Jan Saudek Život, láska, smrt a jiné podružnosti
Ve Visio Art gallery můžete v březnu navštívit výstavu Jana Saudka: Život, láska, smrt a jiné podružnosti. Vernisáž se koná ve čtvrtek 1. 3. 2012 v 17.00. Výstava potrvá od 2. 3.do 30. 3. 2012

O autorovi: Jan Saudek je český fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a vztahu mezi dospělými a dětmi. Od roku 1977 své fotografie koloruje. Je dobře znám i ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal rytířem Řádu čestné legie. Je bratrem (dvojčetem) výtvarníka Káji Saudka, jehož díla jsme již ve Visio Art Gallery měli možnost shlédnout v prosinci 2009 na výstavě Kunst mischung.
13. května 1935 se bankovnímu úředníkovi a jeho ženě v Praze narodila dvojčata Jan a Karel. Jan se narodil jako druhý a to ho předurčilo být celý život číslo dvě.
Roku 1939 začíná v Evropě druhá světová válka, kdy jako malé děti byly svědky německé okupace Prahy. Na konci druhé světové války se kvůli svému židovskému původu dostali i s bratrem Karlem do speciálního koncentračního tábora, kde byla pouze dvojčata. Pouhou shodou příznivých náhod se obě dvojčata dožila konce války a hrůzu holokaustu přežila.

Detstvi
Studoval grafickou školu v Praze a od roku 1950 pracoval jako produkční fotograf v tiskárnách a poté začal kreslit a když dostal svůj první fotoaparát Kodak Beau Brownie i fotografovat.
V letech 1954 až 1956 absolvoval povinnou vojenskou službu. Roku 1958 se oženil s Marií a měl s ní dvě děti Samuela a Daniela. Roku 1959 začal používat středoformátový fotoaparát Flexaret 6×6.
Na konci 60. let odletěl do Ameriky, kde se seznámil s Hughem Edwardem, šéfem oddělení fotografie v Institutu umění v Chicagu. Jeho první vlastní výstava se uskutečnila v University of Indiana v Bloomingtonu. Roku 1970 se se svou ženou Marií rozvedl. O dva roky později se objevila „Zeď“, která se stala typickým prvkem jeho tvorby.
Pracoval s nejrůznějšími umělci z celého světa. Vystavoval v muzeu moderního umění v Paříži a vyšla jeho první monografie Svět Jana Saudka. Stal se členem Spolku českých malířů a pořádá mnoho výstav a vydal mnoho dalších knih.
Roku 1990 získal francouzský umělecký Řád umění a literatury. Francouzský režisér Jerome de Missolz o něm natočil film Jan Saudek – český fotograf.

Pozvánka zde


Suiseki + obrazy
Ve Visio Art gallery se v únoru uskuteční výstava Suiseki + obrazy. Výstava potrvá od 2. 2.do 24. 2. 2012

Japonské tradiční umění, v Číně, "učenec skály", v Koreji je to "SUSEOK" nebo "GONGSHI“. Japonský termín pro krásné kameny, velké několik centimetrů zasazené do speciálních dřevěných stojánků. Lidé byli fascinováni kameny v celé historii. Sbírali je a používali k mnoha účelům, od užitkových až po dekorativní. Jejich stabilitu a trvanlivost si spojujeme s dlouhověkostí a nesmrtelností. Co je to vlastně SUISEKI? Jsou to v podstatě kameny, které utvořila a zformovala mocná příroda. SUISEKI se sbírají, umisťují a vystavují pro své přirozené tvary, barvy a formy, mohou zpodobňovat pohoří, skály a věci, které známe z přírody kolem nás. SUISEKI byly odpradávna vystavovány, sbírány a hýčkány původně jen v Číně a Japonsku. Tradice SUISEKI trvá přes 2000 let. Korejci a Japonci povýšili sběr a umisťování SUISEKI stejně tak jako bonsaje a kaligrafie na umění, vysoce ceněné a estetické. SUISEKI miniatury a skulptury znázorňují a jsou důkazem procesu přírody starého i milióny let. Krása kamene spočívá v jeho meditativním umístění v prostoru, kde svou stálostí a pevností tvoří solitéry a princip formy. SUISEKI se většinou umisťují na dřevěné podložky speciálně vyrobené pro dotyčný kámen nebo na bronzové a keramické tácy. Kvalita SUISEKI závisí na kvalitě textury a kvalitě materiálu z kterého je kámen tvořen, na zabarvení, na stáří a formě. SUISEKI znázorňují také člověka, lidské skupiny či symboly. SUISEKI ve své podstatě tvoří menší příměry k obrovskému principu a řádu přírody, tím nám připomínají její celistvost a nádheru. Každý kámen SUISEKI má tu moc k nám promluvit, jde jen o naše naslouchání, vnitřní vhled a uvědomění si originality a perfektnosti přírodních jevů a předmětů. Na kamenech SUISEKI příroda pracovala tisíce a milióny let, voda vrásnila vytrvale povrch a i vítr se neustále podílel na jejich vzniku. Na SUISEKI jsou nejnádhernější eroze a destrukce přírody, která mají však tvořivý a umělecký charakter. Probouzí v nás fantazii a představivost, SUISEKI reprezentují v očích člověka na několika centimetrech celou zemi a vesmír.

drak

Na únorové výstavě ve Visio Art Gallery nám své umění SUISEKI představí Milada Dlouhá a Zbyňka Drncová, obě dámy se vytváření SUISEKI věnují již dlouhá léta. Výstava bude doplněna obrazy Zdeňky Pavlíčkově a enkaustickými obrazy Aleny Berkové. Všechny čtyři umělkyně spojuje láska ke kaktusům, sukulentům a bonsajím. Aktivně se podílejí na jejich pěstování i výstavách.

Pozvánka zde


Tečkovaný svět Emila Šourka
VISIO ART GALLERY si vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy Tečkovaný svět Emila Šourka ve čtvrtek 5. 1. 2012 v 17.00 výstava potrvá 6. 1. – 27. 1. 2012
Sourek

O autorovi: Narodil se 29. 1. 1945 v Praze, od roku 2002 bydlí v Senohrabech; - 1963 –1968 - ČVUT, fakulta stavební;
- 1965 - přeborník Prahy v desetiboji;
- s kresleným humorem začal v roce 1978. Publikoval cca 1200 kreseb - na př. ve Stadiónu, Svobodném slově, Lidové demokracii, KUKu, Škrtu;
- zakládající člen České unie karikaturistů.
Pracoval jako projektant, stavbyvedoucí, vedoucí stavebního provozu a státní úředník. Do důchodu odešel v roce 2007 poté, co se jako vrchní státní rada na ministerstvu dopravy marně snažil o realizaci stavby jezů na Labské vodní cestě pod Ústím nad Labem a pod Děčínem.
Výstavy: 1980 - Malostranská beseda, samostatně
1990 - Malostranská beseda, se synem Pavlem
1992 - Galerie K, s přítelem Kájou Saudkem
2005 - Jindřišská věž - Zrušme komunisty, s Jindřichem Strašnovem
2006 - Jindřichův Hradec - Zrušme komunisty s Jindřichem Strašnovem
2006 - Praha - Modřany - Zrušme komunisty s Jindřichem Strašnovem
2006 - Pražský magistrát - Zrušme komunisty s Jindřichem Strašnovem
Účast na četných společných výstavách karikaturistů. Účast v soutěžích karikaturistů tuzemských i cizozemských. Několik cen v soutěži Stadiónu.
Nejčastější témata: dříve - sport, voda, nyní -portréty osobností, secesní spříznění Alfonse Muchy a Káji Saudka, antikomunismus.

Pozvánka zde


ZIM 54 / Jiří Rataj
Srdečně Vás zveme na výstavu výtvarníka Jiřího Rataje. Výstava potrvá od 2. 12. 2011 do 30. 12. 2011 Vernisáž se uskuteční 1. 12. 2011 v 17:00.
Rataj

O autorovi: V letech 1971 – 1975 vystudoval v Praze Střední umělecko-průmyslovou školu, poté absolvoval obor malířství a restaurátorství u A. Ballardiho a R. Ondráčka na AVU (1976 – 1983). Vedle restaurátorské činnosti se Jiří Rataj věnuje pedagogické práci. V r. 1995 se podílel na založení Soukromé střední umělecko-průmyslové školy v Plzni (SSUPŠ Zámeček), kde rovněž vyučuje restaurátorství a figurální malbu.
Po studiích se Jiří Rataj nejprve soustavně věnoval restaurátorské práci (nástěnné malby, závěsné obrazy, polychromované sochy, kopie historických maleb – např. kostel sv. Anny, Praha 3; Svatá Hora; minoritský klášter v Opavě; SVK v Plzni; zámecká kaple ve Zbirohu; zámek Kratochvíle aj.). Vlastní volnou tvorbu představil poprvé v Plzni v r. 1990. Jeho malba je poznamenána precizní technologickou a technickou průpravou restaurátora. Jiří Rataj využívá umných technických malířských efektů a fines, tematicky se zaměřuje na imaginativně interpretovanou figuraci, stylově tlumočenou expresivním rukopisem, který se však, spíše než k emoční hodnotě, obrací k specifickým dekorativním kvalitám expresivního malířského gesta. Zvláštní imaginativní transformací reality a interpretací prostoru - často jsou to jakési nekonečné pláně obydlené fantaskními útvary, jež probouzejí volné asociační možnosti - vpisuje Jiří Rataj do jisté míry své dílo do kapitoly surrealismu, plzeňskou výtvarnou tvorbou kupodivu takřka nepopsané.
Samostatně vystavuje od roku 1990. V roce 1995 se stal členem skupiny P 89 s níž vystavuje od druhé poloviny 90. let na kolektivních výstavách doma i v zahraničí. U nás ve Visio Art Gallery jsme mohli jeho díla vidět v roce 2008. Výstava ZIM 54 je retrospektivní, můžeme zde vidět starší i zcela nová díla.

Pozvánka zde


Sára Saudková - Radosti a neřesti
Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, emoce, bolest i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi.
Ve Visio Art Gallery nám Sára Saudková v listopadu představí svou výstavu s názvem Radosti a neřesti. Výstava potrvá 4. 11. – 25. 11 2011 Vernisáž se uskuteční 3. 11. 20111 v 17:00.
sara saudkova

O autorce: Sára Saudková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou absolvovala v roce 1990. Na vysoké škole se poprvé setkala s dílem Jana Saudka, které ji zaujalo, neboť považovala jeho styl za originální. Chtěla se s ním setkat a tak se rozhodla napsat mu dopis. K jejich setkání došlo v roce 1991. Sára Saudková fotografuje převážně akty. Po technické stránce se jedná hlavně o klasické, černobílé fotografie snímané na střední formát. Její tvorba je ovlivněna tvorbou Jana Saudka, u kterého - jak sama říká - se vyučila, neboť není lepší školy. Věnuje se výhradně volné tvorbě – inscenovanými fotografiemi dokumentuje svůj soukromý život - loučení a čekání a to mezi tím: lásky, touhy nebo osamění.
Sára Saudková je maminkou čtyř dětí, která místo vařečky a žehličky drží v ruce fotoaparát. Svým objektivem nasává do negativů vše, na čem jí záleží a co spolehlivě pomine: lásku, radost, smutek i touhu, vůni dětí, samotu i čekání. Jsou to příběhy, které se jí honí hlavou a které čte v lidech.
Každý člověk si v sobě nese tajemství, které unese jen fotografie, aniž by prozradila všechno.

Pozvánka zde


Jaroslav Fidrmuc – HARD WORK
Ve Visio Art Gallery nám Jaroslav Fidrmuc v říjnu představí svou výstavu s názvem HARD WORK. Výstava potrvá od 7. 10. – 28. 10 2011 Vernisáž se uskuteční 6. 10. 2011 v 17:00.
Inspiraci pro výstavu HARD WORK našel v těžké dřině všedního dne. Těžká dřina odplavující přebytečné myšlenky, odkryje pohled na svět i z jiného soudku
Fidrmuc

O autorovi: Jaroslav Fidrmuc narozen dne 30. prosince 1979 v Karlových Varech Vystudoval Soukromou střední uměleckoprůmyslovou školu Zámeček v Plzni, poté absolvoval Akademii múzických umění v Praze obor scénografie alternativního a loutkového divadla.
Tvorba Jaroslava Fidrmuce je procesem neustále se proměňujícím. Hledá nové techniky, objevuje nové možnosti. Někdy jako techniku k sebevyjádření použije fotografii, akryl, temperu či olej, jindy zas hlínu, nebo papír a z něho vzniklé vytrhávanky se stávají experimentem i jasným cílem

Pozvánka zde


Milan Kasl / Naposled v životě (neptejte se, co)
Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů a kreseb nejúspěšnějšího Dolno-Lukavického výtvarníka Mildy Kasla Výstava potrvá od 2. 9. 2011 do 29. 9. 2011 Vernisáž se uskuteční 1. 9. 2011 od 18-ti hodin.
Milda

O autorovi: Milan Kasl se narodil 23. února 1960 v Klatovech, ovšem rodák je z obce Lužany u Přeštic, kde bydlel asi rok po narození. Do roku 1972 žil v Přešticích, tady vychodil základní školu. S rodiči se přestěhoval do Dolní Lukavice, to je ves nedaleko Přeštic. Krásné okolí s barokním zámkem, parkem a bažantnicí kladně zapůsobili na jeho výtvarné cítění. V roce 1975 začal Kasl studovat na gymnáziu v Plzni, studium dokončil v Blovicích. Dva veselé semestry na učitelství základní školy, kdy dosahoval velmi skvělých výsledků se postupně opět změnily na hrůznou noční můru. Přestupuje na aprobaci výtvarná výchova - čeština. Přestup proto, že původně propadl u přijímacích zkoušek z kreslení . Školu opustil v roce 1984 po sedmi semestrech. Roku 1988 nastoupil jako referent do Krajského kulturního střediska v Plzni, kde se postupně seznamoval s její kulturou. Pracoval jako grafik, nějakou dobu se živil i na volné noze. Punková plzeňská scéna a její zásadní představitelé – například EE nebo Požár mlýna Kasla ovlivnili do té míry, že společně s několika přáteli založil punk-rapovou kapelu Nuova Sofia, která hrála téměř celý rok 1994. V roce 1995 byl vybrán do vedlejší role filmu Král Ubu režisérem Brabcem. Od roku 1995 do roku 1999 pracoval v atelieru svého otce opět jako grafik na PC. Do reklamní agentury W&P se dostal jako PC operátor v roce 1999, od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako grafik v televizi ZAK v Plzni.
V současné době se věnuje pouze malování. Za inspirací cestuje po světě. V roce 1999 procestoval jižní Afriku, v roce 2004 letěl na Kostariku, na jaře 2006 projel s přáteli divokou Albánii a v zimě 2007 bydlel dva měsíce u přítele Jirky Finka na Srí Lance, zde strávil i letošní část zimy. Žije a pracuje v Dolní Lukavici. Patří mezi nejslavnější žijící dolnolukavické výtvarníky a ve Visio Art Gallery máme možnost vidět jeho díla již podruhé. Na vaši návštěvu se těší Ľubica Toušová

Pozvánka zde


Gabriela Gernat Ksandr / Ony už jsou tady
Visio Art Gallery vám v červnu představí mladou českou reklamní a uměleckou fotografku Gabrielu Gernat Ksandr. Vernisáž proběhne 2. června v 17:00. Výstava potrvá 3. – 30. 6. 2011.

Tato umělkyně tvořící v Praze, Mnichově a New Yorku. Vystudovala v Mnichově Mediadesign, její výstavy jste mohli vidět v Praze, Mnichově či v New Yorku. Tato výstava je průřez tvorbou jak z poslední doby tak i ukázky projektu "mosty" na kterých pracuje autorka přes deset let. Významný je také projekt Sudek+111, který vznikl sice během dvou měsíců, přesto je to projekt velmi významný.

text

Na 110 portrétech ukazuje špičku fotografů pohybujících se dnes v Čechách. Portréty jsou pozoruhodné také tím, že jsou snímané na černobílý negativ formátu 8 x 10 inchů (20x25cm), je to jakási oslava a hommage Josefu Sudkovi. Nedílnou součástí této výstavy jsou také akty, na kterých průběžně Gabriel Gernat Ksandr pracuje. Zajímavá je vzpomínka na Helmuta Newtona "Ony už jsou tady" Kurátorem výstavy bude George Jiří Ksandr, který také výstavu uvede.

Pozvánka zde


SETKÁNÍ S HUBERTEM
Ve dnech 8. 4.29. 4. 2011 mohou návštěvníci shlédnout a zakoupit ve Visio Art Gallery originální obrazy s loveckou tématikou od Jaroslava Prouzy, Václava Nasvětila, Ondřeje Zahradníčka, grafiky Aleše Vaice a fotografie Eriky Kovácsové. Dále reprodukce, špeky, knížky, blahopřání a další produkty galerie Rembrandt.

Na vernisáži, která proběhne dne 7. 4. 2011 v 17:00 hodin v prostorách Visio Art Gallery, Na Roudné 18, 30100, Plzeň, zahraje na lesní rohy Lovecké trio Praha.
Počátky myslivosti lze spatřovat v lovu v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal pro člověka jeden z hlavních zdrojů obživy. Lovila se převážně dnes už vyhynulá pravěká zvířata například mamut, ale i mnohá dosud žijící- zubr, los, sob, jelen, bobr.
Už od pradávna byla myslivost a předtím lov vděčným námětem pro uměleckou tvorbu. Díky myslivosti vzniklo mnoho tradic a obyčejů, které jsou v mysliveckých spolcích udržovány dodnes. Postava myslivce se objevovala v různých pohádkách. Například postava čerta bývá často zobrazována v mysliveckém stejnokroji. S myslivostí byl také spojen vznik různých hudebních děl, která tvoří nedílnou součást mysliveckých ceremonií.

Pozvánka zde


Černá a bílá / Václav Hynčík
VISIO ART GALLERY si vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy Černá a bílá / Václav Hynčík ve čtvrtek 3. 3. 2011 v 17.00 Výstava potrvá od 4. 3. do 31. 3. 2011

Výstava ve Visio Art Gallery se jmenuje Černá a bílá, černobílé fotografie vznikaly v období několika let, svá díla nafotil všude kolem nás, doma i na cestách. Tato výstava je poezií světel a stínů, černobílý svět detailů a celků a kouzlem linií a tónů

O autorovi
Hynčík Václav, MgA. narozen 30. 1. 1948 v Klatovech. Jeho umělecké počátky se datují od roku 1975, kdy absolvoval pražskou FAMU - obor umělecká fotografie u profesora Šmoka. Václav Hynčík se specializuje na kompoziční obrazy a výtvarnou fotografii krajiny a portréty, je renomovaný fotograf, který vystavuje doma i v zahraničí.

Pozvánka zde


Obrázky do tmy / Tomáš Kunc
V úterý 8. 2. 2011 v 17:00 vás srdečně zveme na vernisáž výtvarníka a hudebníka, v civilním povolání lékaře Tomáše Kunce - OBRÁZKY DO TMY
Tato výstava je průřezem tvorbou od roku 2005 do současnosti. Obrazy přechází od úplné abstrakce až po realitu, podle autorova rozmanitého duševního rozpoložení.

Na vernisáži zahraje volné alternativní hudební těleso STAŘEC BEZ MOŘE, jehož duší je Tomáš Kunc, autor obrazů. Hlavními nástroji tohoto tělesa jsou fagot, kytara a rytmika.

Pozvánka zde


Pozvánka na předvánoční koncert
Visio Art Gallery vás srdečně zve 9. 12. 2010 v 17:00 na předvánoční setkání s koledami a vánočními texty se souborem středověké hudby GUTTA
GUTTA znamená v latinském překladu kapka.Již několik let obohacuje hudební život Plzně i jeho okolí svými produkcemi skupina středověké hudby GUTTA. Její členové navíc účinkují v historických kostýmech, takže vystoupení se stávají poutavou součástí nejrůznějších historických slavností jak doma tak v zahraničí. Předností kolektivu je, že jeho členky si dokáží k vlastnímu zpěvu i zahrát. Střídání doprovodných nástrojů, stejně jako zpěv od jednohlasu až k polyfonii, dává provozovanému repertoáru pestrost a dělá ho posluchačsky vděčným. Repertoár souboru tvoří písně od období gotiky, renesance až po skladby současných autorů, píšících ve "starém slohu". Skladby jsou "a capella" i s doprovodem dobových nástrojů. Přijďte si k nám odpočinout z předvánočního shonu.

O souboru:
GUTTA znamená v latinském překladu kapka.
Již několik let obohacuje hudební život Plzně i jeho okolí svými produkcemi skupina středověké hudby GUTTA. Její členové navíc účinkují v historických kostýmech, takže vystoupení se stávají poutavou součástí nejrůznějších historických slavností jak doma tak v zahraničí. Předností kolektivu je, že jeho členky si dokáží k vlastnímu zpěvu i zahrát. Střídání doprovodných nástrojů, stejně jako zpěv od jednohlasu až k polyfonii, dává provozovanému repertoáru pestrost a dělá ho posluchačsky vděčným. Repertoár souboru tvoří písně od období gotiky, renesance až po skladby současných autorů, píšících ve "starém slohu". Skladby jsou "a capella" i s doprovodem dobových nástrojů.


Andrýsková Jana… - Pro Martu a všechny mé anděly

2. 12. 2010 v 17:00 začíná vernisáž, na které vystoupí ETURNITY a členové legendárních the Plastic People of the Universe, úvodní slovo pronese skvělá muzikantka Eva Turnová,
Tato výstava vznikla na počest paní Marty Švarcové, která letos podlehla těžké nemoci. Proto i část honoráře chce autorka věnovat na výzkum léčby rakoviny slinivky břišní.

Jana Andrýsková by nemusela dělat nic, protože být tvůrčí znamená žít život tvůrčím způsobem. Celý její život je obraz, kde ve zdánlivém chaosu má všechno svůj niterný řád, protože jej přijímá tak, jak je, s láskou a bez výhrad. Bez zbytečných klišé a příkras a bez uvažování o tom, jestli se něco k něčemu hodí a má-li to tak být anebo ne. Blíží se tak jistým způsobem k malířskému zenu, kde jsou tahy štětcem vedeny nějakou iracionální silou a nejsou poplatné ničemu – žádným školám, vzorům, návštěvníkům a nakonec ani sobě samému. Nejsou tu věci, které se smí nebo které jsou tabu. Vedle démonů a falických symbolů tu mají své místo mouchy, květiny a smrt, protože všechno má svůj smysl, tak jak je vnímáno a prožito někým, kdo našel svůj zdroj a způsob, jak jej chápat a jak z něj čerpat.
Šarmem sobě vlastním víří někdy až příliš akademické vody výstavních síní a lidem, kteří potřebují žít podle šablon, připadá kontroverzní. A tak Jana Andrýsková patří k umělcům, kteří o své genialitě netuší a mají úspěch i přes to, že se vymykají módním trendům. A možná proto svou osobitostí sami pomáhají určovat ty nové.

Tuto neobyčejnou výstavu máte možnost navštívit do 30. 12. 2010

Pozvánka zde


Františka Bálka, Pavla Botky a Jiřího Zahradníka - ART RÓZA
Srdečně vás 4. 11. 2010 v 17:00 zveme na vernisáž výstavy ART RÓZA Františka Bálka, Pavla Botky a Jiřího Zahradníka. Výstava proběhne od 5. 11. do 26. 11. 2010 ve Visio Art Gallery

O autorech: Jiří Zahradník
pracuje od roku 1998 jako reklamní fotograf. Věnuje se především focení exteriérů, interiérů, různých produktů, portrétů ale tvoří i foto koláže. Souběžně se věnuje natáčení videoklipů pro své zákazníky. Neustále přemýšlí o tom, jak svoji práci a její výsledky vylepšit, proto vlastní několik digitálních kamer, pojezd, jeřáb a různé další vymoženosti pro vylepšení svých pohyblivých obrázků.

František Bálek
Tento plzeňský sochař se narodil 4. 6. 1954. Vyučil se keramikem v Karlovarském porcelánu. Zájem o plastiku jej přivedl na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zde v letech 1979 až 1975 vystudoval u profesora Josefa Malejovského obor užité sochařství. Po ukončení studia se vrací do rodné Plzně, kde spolupracuje na veřejných zakázkách například s Aloisem Soprem nebo Ladislavem Fládrem. Již skoro dvacet let vyučuje keramiku na Základní umělecké škole v Plzni.

Pavel Botka
Pavel Botka (1971) vystudoval elektrotechniku na Západočeské univerzitě v Plzni a grafický design na Blocherer Schule für Grafik und Design v Mnichově, kde absolvoval v roce 1999. Protože sám sebe považuje za individuum těžko sociálně adaptabilní a kolektivu se stranící, pracuje jako grafik a výtvarník na volné noze. Svojí činností (často ve spolupráci s podobně založenými přáteli) zhusta leze do zelí „mladým a dynamickým kolektivům“, působících na poli užité grafiky a reklamy. Žije a pracuje v Plzni. Pavel Botka má rád užitou grafiku jasnou, stručnou a oproštěnou od všech zbytečností. Nemá rád samoúčelné efekty. Módní styly mu lezou na nervy. Rád kreslí. A má rád práce starých, počítači ještě nepostižených bardů, jejichž díla se vyznačují jistým stupněm sympatické nedokonalosti – vlastnosti, o kterou se Botka taky snaží. To proto, že dokonalé věci bývají často nudné – a Botka (se) chce bavit.

Pozvánka zde


Karel Švuger - LA DIVINA COMMEDIA
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů LA DIVINA COMMEDIA / Karel Švuger, v období od 8. 10.do 29. 10. 2010. Vernisáž proběhne dne 7. 10. 2010 v 17:00. Součástí vernisáže bude koncert Václava Koubka.

O autorovi:Karel Švuger
se narodil 25. 3. 1965 ve Stodě u Plzně, v současné době je profesorem na SUPŠ Zámeček v Plzni, kde vyučuje dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení a technologii. Vernisáž uvede Mgr. Jan Souček, výtvarník, pedagog a výtvarný kritik, autorův dlouholetý přítel a kartograf jeho výtvarných cest.
Studia: 1980 – 1984 SUPŠ Železný Brod, 1987 – 1990 Pedagogická fakulta Plzeň, 1993 – 1996 Restaurátorská škola Litomyšl
Výběr z výstav: Společné výstavy: 1989 – Hotel Thermal, Karlovy Vary, 1990 - Městská galerie Loket nad Ohří, 1993 - 1999 – Výtvarná Litomyšl, 2005 - Galerie města Plzně, 2007 - Sarajevská zima – Pale, Bosna i Hercegovina, 2007 – Fond Sepana Radiče, Kreševo
Samostatné výstavy: 1996 – Sýpky zámeckého pivovaru Litomyšl, 1997 – Nakladatelství Paseka, Praha, 1998 – Divadlo Rubín, Praha, 1998 – Galerie Gravitace, Litomyšl, 1998 - Galerie Hotel Sophia, Litomyšl, 2000 - Městská galerie Litomyšl, Dům u Rytířů, 2004 – Galerie Atrium, Plzeň, 2008 – Giens, Francie.

Václav Koubek vystudoval vysokou školu strojní v Liberci. Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky.

Pozvánka zde


II. sympozium na zámku Dolní Lukavice

Pozvánka zde


Prázdniny ve Visio Art Gallery

Vážení milovníci umění,
Jako každým rokem bude Visio Art Gallery o prázdninách vystavovat díla ze svých sbírek. Budete si moci prohlédnout mistrovská díla od období renesance přes baroko až do současnosti. Můžete si prohlédnout klasiky českého výtvarného umění, jako například Jana Zrzavého, Jiřího Anderle, Jiřího Slívu, Jana Švankmajera, Káju Saudka a mnoho dalších. Barokní výtvarníci zde budou zastoupeni sběratelsky velice ceněným Joachimem Fridrichem Beichem. Ze zahraničních autorů budete moci obdivovat keramiku francouzské sochařky Sylvie Choisnel, bulharského keramika Lyubomira Ivanova, mexického výtvarníka Alberto Aragon Reyese a mnoho dalších.

galerie

Prohlídku galerie během prázdninových měsíců je lepší telefonicky objednat na čísle 606 737 554.

S přáním krásného léta se na vaši návštěvu těší Ľubica Toušová, Visio Art Gallery


Jaroslav Šindelář - Šesté decénium
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Jaroslav Šindelář - Šesté decénium, která proběhne 3. 6. 2010 v 17:00 výstavu lze navštívit do 30. 6. 2010. Výstava se koná na počest šedesátin tohoto významného autora původem z Plzně.
Sindelar

O autorovi: Jaroslav Šindelář
Narozen 11. 6. 1950 v Plzni
Odborná studia: Střední průmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, 1969, Akademie výtvarných umění, Praha, 1974, Akademie výtvarných umění I. Repina, Leningrad (Petrohrad), Rusko, 1972.
Akademický malíř, sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář je spoluzakladatel a ředitel Střední umělecko-průmyslové školy Zámeček.
Ocenění: Stříbrná medaile v celostátní soutěži Hornická Příbram, 1975
Zvláštní uznání v celostátní soutěži Rok ženy, 1975
3. místo v soutěži o památník Díky, Ameriko, Plzeň, 1993
Historická pečeť města Plzně, 1996
Převzetí ceny EUROPA NOSTRA 2001 v Kodani, Dánsko, za autorskou participaci na restaurátorských pracích na zámku KYNŽVART, 2001
1. cena v umělecké výtvarné soutěži na památník Čínsko-československého přátelství, State Zhongjie Friendship Farm, Cangzhou, Čína, 2006

Pozvánka zde


MAREK ORMANDÍK / Výběr / Velké věci, Očistec
Srdečně Vás zveme na výstavu Velké věci, Očistec Vernisáž se koná 6. 5. v 17:00 za účasti autora. Výstava skončí 28.5.2010

Výstava prezentuje výběr z poslední tvorby umělce. Prvním tématem, kterému se Marek Ormandík věnuje už víc, jak deset let, jsou lidské postavy. Jeho umělecký pohled není zaměřen na zachycení fyzické krásy lidské postavy, ale především zachycení jejich emocionálních stavů. Tyto obrazy jsou vlastně obrazy emocionálního přežívání, obrazy afektů. Každý tah štětcem, každá linie či barevná plocha přebírá na sebe expresivní kvality. Nejsou jen vyjádřením exprese, často chtějí být expresí samotnou. Ormandíkův svět lidských figur, často reprezentovaných jen tváří je svéráznou galerií emocí, typických pro člověka 21. století.
Druhým tématem jsou obrazy zvířat. Nejsou to zvířata zrozená lidskou fantazií, ale obyčejná zvířata, která se vyskytují v našem nejbližším okolí. Při malování zvířat Ormandíkovi nejde o věrné napodobení skutečných zvířat. Naopak, jeho obrazy zvířat připomínají dětskou malbu a tato podobnost není náhodná, protože dětská malba není limitovaná speciálním uměleckým školením a jako taková neskrývá radost z malování. A právě tuto radost chtějí Ormandíkovy obrazy prezentovat. Jako by důležitým nebyl samotný objekt, v tomto případě zvíře, ale autorův vztah k objektu.

O autorovi: Marek Ormandík
Narozen - 19. 12. 1968 v Bratislavě
Studium – 1983 – 1987 SUPŠ Bratislava – propagační grafika
1987 – 1993 VŠVU Bratislava – volná grafika a knižní tvorba
Marek Ormandík svou tvorbu prezentoval na víc jak dvou desítkách autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Například výstava v Liptovském Mikuláši představila ilustrace k první části díla Božská komedie od Dante Alighieriho. / vydala společnost Dante Alighieriho, Bratislava, 2005 / Kolekci ilustrací doplnila tvorba autora – obrazy s rokem vzniku okolo 2007. Svoje vidění a vnímání různých témat i vlastního bytí v tomto světě vyjadřuje M.O. ve figurálních kompozicích plných expresivní dynamiky. Jeho ztělesnění lidských emocí, vášní i afektů ve vzrušené hektice i v melancholické letargii jsou důkazem, že Ormandík i Alighieri se zjevně spolu našli.

Pozvánka zde


KAREL HAVLÍČEK - Dialog s krajinou a fantazií
Srdečně Vás zveme na výstavu Dialog s krajinou a fantazií. Vernisáž se koná 8.4.2010 v 17:00 a výstava potrvá do 30.4.2010

O autorovi: Karel Havlíček se narodil r. 1940 v Měčíně, nedaleko Klatov. Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou v Plzni a již během studia se začal také zajímat o výtvarné události v kraji. Vedle technického studia na škole studuje krátce ještě kresbu a malbu u malíře Karla Frauknechta. Tak získává základní vědomosti o výtvarné tvorbě.
Jeho první výtvarné pokusy jsou datovány roky 1957-1959. V té době je ovlivněn kresbami a kolážemi prof. A. Hoffmeistera. Později se pokouší o olejomalbu s vesnickými motivy, pro které hledá oporu v díle malíře Josefa Brože . Nejblíže jsou mu však náměty malíře Vojtěcha Sedláčka, které jsou podobné krajině jeho zájmu.
V 60. a 70. letech se více věnuje svojí původní profesi a výtvarným zájmům jen okrajově. V 80. a 90. letech se soustředí na malbu akvarelem a temperou. V současné době maluje převážně akrylovými barvami. Motivy se příliš nemění, zůstává věrný vesnickým motivům z rodného Pošumaví, jižního Plzeňska nebo z pomezí jižních Čech. Tuto svoji tvorbu představil již na řadě samostatných výstav v západních Čechách.
Další jeho zálibou je práce s dřevěným a železným odpadem. Na hromadu rezavého šrotu jinak kouká pořádkumilovný soused, a jinak kumštýř. Prvnímu překáží, ten druhý přehrabuje a hledá. Jak vdechnout život tomu, co už dosloužilo? Je to hra, je to velké dobrodružství. Je to zvláštní pocit, když z mlhavé, a často až fantastické představy nechá vzniknout něčemu novému. A tak se začínají železné „poklady“ z hromady za vsí stěhovat do ateliéru, aby se staly tím, čemu říkáme „šrotart“. Podobně i využitím starých dřevěných desek a zásuvek s trochou fantazie vznikají tak zvané „deskáče a šuplíkáče“. Někdy to je jen zajímavé setkání náhodných předmětů, jindy je to celý příběh.
Je potom na každém z vás najít si na tom to své.

Pozvánka zde


LUKAS – GENO – PHOE – CHOR -ROBOT-X - MIND – OBIC -PASO - ZIMNÍ SELEKCE
Srdečně Vás zveme na výstavu streetartu. Vernisáž se koná 25.2.2010 v 17:00 a výstava potrvá do 26. 2. – 31. 3. 2010.
Street art

Jak vypadá pokreslená fasáda nebo vagón víme všichni. Ale vy se v březnu můžete podívat, jak může street artové umění a graffiti vypadat ve Visio Art Gallery. Skutečně se jedná o umělecká díla trvalé hodnoty. Představíme vám několik významných umělců tohoto moderního uměleckého směru. Street art je fenomén, který k nám dorazil teprve nedávno. Pod tímto termínem se skrývá široké spektrum projevů a jeho různé definice se od sebe značně liší: jde o alternativní formu komunikace, lidovou typografii, výtvarné umění nebo dokonce trestně postižitelný vandalismus. Street art má nejčastěji podobu podomácku vyrobených nálepek a plakátů, na kterých nalezneme vše od čistě textových sdělení, piktogramů, log až po kresby, nebo výjevy stříkané pomocí šablon. V ulicích měst se objevují i reliéfní objekty nebo dokonce plnohodnotné trojrozměrné sochy přilepené k fasádám. Street artoví umělci využívají – podle názoru úřadů ovšem zneužívají – nejrůznější prvky městského parteru. Lepí nálepky na dopravní značky, na informační systémy veřejné dopravy nebo na reklamní plakáty, stříkají sprejem na zdi a chodníky. Ve street artu se projevují krátkodobé trendy a módy, vytváří ho různorodá skupina mladých lidí, která už má i své klasiky (jsou známí jen pod svými přezdívkami). Přes mnohost přístupů a výsledků je základní technikou street artu "cut and paste" koláž z již existujících zdrojů. Jeho autoři subverzivně přebírají motivy ze sdělovacích prostředků, internetu či dalších archívů a vychylují jejich původní význam. Street art se svou chutí konfrontovat se s ulicemi velkoměst blíží grafitti. Jeho výrazové prostředky však jsou daleko bohatější a rafinovanější, stejně tak jako obsahy jeho sdělení. Autoři street artu chtějí komunikovat. Z města si vytvářejí autonomní fórum, kde vyjadřují politické názory, konfrontují se s ostatními členy své komunity, dělí se o kresby či poezii. Zdálo by se, že street artový způsob projevu je podmíněn rozvojem grafické a reprodukční techniky, ale ve skutečnosti jde o překvapivě low-tech hnutí. Předznamenání street artu můžeme nalézt i v praxi některých klasiků avantgardního umění dvacátého století. Street art v dnešním smyslu byl poprvé popsán před více než deseti lety v amerických velkoměstech a již tehdy se tento druh tvorby snažily podchytit první výstavní síně a publikace. Snad nejznámější představitel tohoto uměleckého směru byl Jean-Michel Basquiat, který úzce spolupracoval např. s Andy Warholem.

Pozvánka zde


Upozornění!
z technických důvodů je výstava Alberto Aragon Reyes - CONTEMPORARY DREAMERS zrušena.
Alberto Aragon Reyes - CONTEMPORARY DREAMERS
Dobrý den,
srdečně vás zvu na vernisáž výstavy mexického výtvarníka Alberto Aragon Reyes Contemporary dreamers, která se bude konat 25. 2. 2010 v 17:00 hodin. Výstavu je možno navštívit do 31. 3. 2010.
Reyes

O autorovi: Narozen Xalapa, Mexico 8. duben 1980 v Oaxaca, Mexico
Tento mexický malíř a sochař vystavuje nejen ve své rodné zemi. Jeho dílo je důstojným zástupcem mexického výtvarného umění po celém světě. Svou prací nám představí bohatou kulturu své země. V galerii Visio Art se s vámi podělí o některé z jeho prací, které nám pomohou pochopit čas a zkušenosti v rámci evoluce. Ve svých dílech používá mnoho symbolů, které reprezentují jeho zkušenosti, učení a dialog s materiálem. Podstatou jeho práce je sledování krásy a pozorování koexistence mezi bytím, věděním a neustálými otázkami KDO JSEM, ODKUD PŘICHÁZÍM A KAM SMĚŘUJI…
Snaží se nám ukázat směr a smysl toho všeho. Účelem jeho prací je najít umění, které nám sděluje skutečnou podstatu lidství, skutečného života, jazyk vesmíru a lidské tvořivosti, jenž má za cíl minimalizovat negativní a maximalizovat krásu pozemského ráje, v němž žijeme. Jak sám říká -Věřím v emociální vývoj opravdového umění a ne žádné frustrace a ego-neurózy umělců… Alberto Aragon Reyes měl u nás již před třemi lety výstavu s názvem HUMANIMALS a zúčastnil se již několikrát mezinárodních sochařských sympózií v Nečtinech.

Pozvánka zde


Milda Kasl - Jubilejní výstava, výběr obrazů 2000 – 2010
Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů a kreseb nejúspěšnějšího Dolno-Lukavického výtvarníka Milda Kasl - Jubilejní výstava, výběr obrazů 2000 – 2010 Za půlkou a furt nic… Výstava potrvá od 1. 2. 2010 do 24. 2. 2010 Vernisáž se uskuteční 2. 2. 2010 od 17ti hodin.
Milda

O autorovi: Milan Kasl (Milda) se narodil 23.února 1960 v Klatovech, ovšem rodák je z obce Lužany u Přeštic. Do roku 1972 žil v Přešticích, tady vychodil základní školu. S rodiči se přestěhoval do Dolní Lukavice, to je ves nedaleko Přeštic. Krásné okolí s barokním zámkem, parkem a bažantnicí určitě kladně zapůsobili na jeho výtvarné cítění. V roce 1975 začal Kasl studovat na gymnáziu v Plzni na náměstí Odborářů. dnes Mikulášské). Studium dokončil v Blovicích. Dva veselé semestry na učitelství základní školy, kdy dosahoval velmi skvělé výsledky se postupně opět změnily na hrůznou noční můru po podařeném přestupu na aprobaci výtvarná výchova - čeština. Přestup proto, že původně propadl u přijímacích zkoušek z kreslení. Školu opustil v roce 1984 po sedmi semestrech. Rok nato nastoupil Kasl do základní vojenské služby do Písku, kde sloužil celé dva roky. 1988 nastoupil jako referent do Krajského kulturního střediska v Plzni, kde se postupně seznamoval s Plzni i s její kulturou. Později pracoval jako aranžér v Domě kultury Plzeň, dále v několika firmách, kde pracoval jako grafik, nějakou dobu se živil i na volné noze. Punková plzeňská scéna a její zásadní představitelé - např. EE nebo Požár mlýna Kasla ovlivnili do té míry, že společně s několika přáteli založil punk-rapovou kapelu Nuova Sofia, která hrála téměř celý rok 1994. V roce 1995 byl čistě náhodou vybrán do vedlejší role do filmu Král Ubu režisém Brabcem. Film bohužel velký úspěch neměl. Od roku 1995 do roku 1999 pracoval v atelieru svého otce opět jako grafik na PC. Do reklamní agentury W&P se dostal jako PC operátor v roce 1999, od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako grafik v televizi ZAK v Plzni. V současné době se věnuje pouze malování. Snaží se za inspirací cestovat po světě. V roce 1999 procestoval jižní Afriku s Dr. Hájkem. V roce 2004 letěl na Kostariku za Mersim, na jaře 2006 projel s partou divokou Albánii a v zimě 2007 bydlel dva měsíce u přítele Jirky Finka na Srí Lance. Žije a pracuje v Dolní Lukavici.

Pozvánka zde


Pavel Opočenský a Tomáš Horák Vězeňské mobiloidy a kresby
Mříže a vězení symbolizují prostředí, ve kterém vznikla díla, jež budete moci vidět v lednu 2010 ve Visio Art Gallery. Drobné plastiky a brože pod názvem "Vězeňské mobiloidy" zde prezentuje známý sochař Pavel Opočenský, který si odseděl ve všehrdské věznici tři roky za sex s nezletilými dívkami. Jeho spoluvězněm byl mimo jiné mladý Tomáš Horák - odsouzený za zabití pěti lidí při autonehodě. Díky Pavlu Opočenskému, který se Horákovi ve vězení stal patronem i rádcem, máte možnost seznámit se s jeho precizními pracemi. Detaily trpělivě maloval dlouhé hodiny pod lupou. V dnešní době počítačových grafik je jeho dílo, kreslené rukou, naprostým unikátem. S vtipem a nadhledem oba děkují za čas strávený v kobce, kde mohli v klidu tvořit. "Ve středověku umělci chodili do kláštera, nechali se zavřít, aby vytvořili dílo. Nás bez naší žádosti společnost umístila a dala nám šanci se najít. Já navíc dostal příležitost vyučit se při tom soustružníkem," říká s nadsázkou známý sochař.

O autorech: PAVEL OPOČENSKÝ, sochař
Dílo Pavla Opočenského (nar. 1954) má dva hlavní směry: monumentální půltunové kamenné bloky a drobné objekty, kterým on sám říká šperky nebo brože. Všechny, ať malé či velké, ale mají nezaměnitelný rukopis - jsou to objekty pevné, důmyslné, rafinovaně geometrické a jedinečně řemeslně zpracované. Všechny vychází z dokonalých náčrtů a skic. Pavel Opočenský byl signatářem Charty 77 a záhy emigroval do Německa, později do USA. Domů se vrátil počátkem 90. let. Stal se majitelem galerie. První konflikt se zákonem měl v roce 1991, kdy na ulici zabil nožem skinheada. Soud mu vyměřil několik trestů. Nakonec jej vrchní soud zprostil obvinění, protože jednal v "nutné obraně". Podruhé se sochař dostal před soud kvůli sexuálním deliktům s nezletilými dívkami. Kromě toho soud nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací jeho přítelkyni Julii, dnes již manželce, za spoluúčast. Sochař si odpykal trest ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku.
TOMÁŠ HORÁK, kuchař a začínající výtvarník
Tomáš Horák (narozen 27. 12. 1981 v Teplicích) byl za autonehodu v r. 2004 odsouzen na 9 let odnětí svobody. Při nehodě tehdy zemřelo pět lidí. Sochař Pavel Opočenský během jejich setkání ve vězení odhalil velký výtvarný talent svého tehdejšího spoluvězně. Všechny vystavené kresby vznikly ve vězení, kde Horák začal malovat.

Tato výstava není jejich první společnou akcí. Vystavovali spolu v Mostecké knihovně. Z Mostu, poputují některá vystavená díla do Mnichova, poté se přesunou do USA. Zájem projevily galerie v New Yorku, Philadelphii a Washingtonu.

Pozvánka zde


Kája Saudek – obrazy
4. 12. až 31. 12. 2009 ve Visio Art Gallery

Je mi velkým potěšením, že Visio Art Gallery Vám v prosinci 2009 může představit dílo tohoto krále komiksu. Po dlouhé době svolila rodina Káji Saudka k výstavě obrazů a kreseb těžce nemocného výtvarníka.

O autorovi: "Kája" Saudek se narodil v Praze 13. května 1935 - ve stejný den a rok jako jeho bratr, proslulý fotograf Jan. Po druhé světové válce byl silně ovlivněn americkými novinovými comics (do novin s nimi byly baleny balíčky, které zasílali Saudkově rodině příbuzní z Ameriky). Podnícen jejich četbou začal vydávat spolu s bratrem a několika dalšími spolužáky školní časopis, jehož obsahem byly převážně kreslené seriály. Kája začal pracovat v kanceláři jako technický kreslič. Po absolvování povinné vojenské služby nastoupil jako kulisák do filmového studia Barrandov. Tady se pro něho stalo osudovým seznámení se scénáristou Milošem Macourkem, se kterým pracoval na filmu "Kdo chce zabít Jessii?" (1966) a o pět let později na filmu "Čtyři vraždy stačí, drahoušku!" (1971). Patrně největším projektem měl být komiks podle scénáře Miroslava Macourka- Muriel a andělé. V roce 1969 z něj však vyšla časopisecky jen ukázka několika stran, kniha samotná už vyjít nemohla (nakonec byla vydána v roce 1991). Zajímavostí je, že si jako předobraz ústředních postav vybral skutečné osoby – pro generál-seržanta Xerona (toliko hlavní zápornou postavu) svého bratra Jana, s nímž měl v tu dobu rozepře, a pro Muriel herečku Olgu Schoberovou – tehdejší československý sexsymbol. K tomuto komiksu stejná dvojice autorů vytvořila i druhý díl (Muriel a oranžová smrt), který ale nikdy nevyšel (mimo jiné i pro podobnost příběhu s invazí v roce 1968) a část originálních kreseb se ztratila v tiskárně. Až nyní vychází kniha Muriel a oranžová smrt, která bude k prodeji u příležitosti této výstavy. Budete si moci také vybrat z množství pohlednic a triček, na nichž budou motivy Kájových obrázků.

Výstava bude přístupná od 4. 12. 2009 od 10:00 bez slavnostního zahájení. Tímto bych Vás ráda pozvala na vánoční besídku, kterou navštíví manželka Johana Saudková a dcera Berenika, Termín bude zveřejněn na našich internetových stránkách www.visioart.cz anebo na telefonu 606737554, předběžně je dohodnut na sobotu 19. 12. 2009 kolem 14:00

Pozvánka zde
OOOPS!
Saudkova

Srí Lanka očima mnicha
Na říjen jsme pro Vás připravili velice zajímavou výstavu obrazů Josefa Vöröse - Srí Lanka očima mnicha slavnostní zahájení proběhne 1.10. v 17 hodin, výstavu lze shlédnout do 30.10. 2009 17ti hodin

O autorovi: Josef Vörös se na rodil v Prostějově. Studoval na UP Olomouc. Vyučoval na ZŠ a ZUŠ v Konici. Byl ředitelem na ZŠ v Krumsíně, ale v roce 2000 ze školství odchází. Kromě olejomalby, keramiky a vitráže ho vždy zajímala filozofie. Z klasické filozofie přechází na filozofii esoterickou, později na filozofii východní. Tento jeho zájem vyvrcholil v roce 2004, kdy se nechal ordinovat na buddhistického mnicha a odjíždí na nějakou dobu na Srí Lanku. Tam žil jako lesní mnich v několika klášterech a věnoval se především meditaci. Člověk, který v jednadvacátém století pracuje sám na sobě, tak, jak to před dvěma a půl tisícem let učil Buddha, postupuje na cestě poznání . Josef Vörös o své zkušenosti sám říká: Srí Lanka nádherný ostrov tvaru kapky na jihu od Indie. Víte co je pro mne nejkrásnější ? Ten první nádech na tomto ostrově. Jste unavení po 12 hodinovém letu. Chvilku se motáte po klimatizované letištní hale, ale pak vyjdete ven. Ten první nádech. Ta fantastická vlhkost „jako v prádelně“, teplo a vůně tropického ráje. Konečně jste tady a vše máte před sebou. Měl jsem to štěstí, že svou první návštěvu Srí Lanky jsem zažíval jako buddhistický mnich. Být Buddhův žák, nosit červenou róbu lesního mnicha to tady opravdu něco znamená. Místní lidé takovému člověku tradičně projevují velkou úctu. Do mnišského řádu vstupovali vždy synové z nejlepších rodin. Ti ,kteří usilovali o zničení svých kořenů chtivosti, nenávisti a zaslepenosti a naopak chtěli kultivovat svou štědrost, dobrotivost a moudrost. Život v klášteře vám tohle dovoluje. Zabezpečuje chráněné prostředí pro mnišský trénink. Jste osvobozeni od světských starostí, o vaše živobytí se starají dobří lidé na Srí Lance. Podobně jako za časů Buddhy můžete chodit na rituální pochůzku za potravou neboli pindapátu. Naše řeč má málo slov na popsání pocitů mnicha , který kráčí bos při ranním rozbřesku do nejbližší vesnice. Mlčky se postaví i u nejchudšího domu. Za chvilku se obyčejně otevřou dveře a paní domu nese balíček s jídlem a vloží ho do mnichovi mísy. Pak poklekne a ukloní se.“Puńam tam samidžantu. Sukhi hotu.“ At´je vám dobře! Budt´te št´astní. Odpoví mnich. Zakryje mísu a jde dál. Tak jdete od domu k domu. Za chvilku je mísa plná a máte tolik, že nasytíte i druhé mnichy, kteří dnes zůstali v klášteře. Těžko popsat krásu teplého tropického večera při večerní pudže uprostřed opuštěného kláštera. Nad hlavou máte třpytivé nebe plné hvězd na kterém přelétají velicí netopýři a kolem se line vůně nádherných květů. Všude se ozývají tajemné zvuky z džungle.Těžko popsat pocity při prudkém, ale teplém tropickém lijáku, kdy voda padá jako z vodopádu. Není divu, že jsem po svém návratu začal malovat témata ze života mnichů i překrásnou přírodu Srí Lanky. Navštívil jsem Srí Lanku ještě několikrát. Vždy jsem byl znovu okouzlen tímto nádherným ostrovem. Při mé poslední návštěvě jsem měl možnost tam i malovat některé své obrazy. Většina obrazů však vznikla až v Evropě . V Plzni vystavuji poprvé. Těším se na reakce návštěvníků v prostorách galerie Visio art. Vernisáž proběhne 1.října v 17,00 hodin.
Realitované výstavy: Konice, zámek , 2008 Jesenice u Prahy, HAWLE ARMATURY s.r.o, 2004, Prostějov, čajovna Elateridae, 2003, Praha, galerie Cafe Alternativ, 2001, Praha, Vyšehrad, Ludnasadh, 2000, Dublin, Irsko, Ludnasadh,1999, Praha, Vyšehrad, Ludnasadh, 1999, Praha, galerie Cafe Alternativ, 1998, Boskovice, muzeum, 1997, Prostějov, zámek, 1996, Konice, zámek, 1992, Konice, zámek, 1989, Olomouc, Pdf UP, 1983.

Pozvánka zde


Dialog uvnitř
Dobrý den,
srdečně Vás zveme na první vernisáž kreseb a objektů po prázdninách.
Ivan Vala / Dialog uvnitř slavnostní zahájení bude 3. 9. 2009 v 17 hodin výstavu lze navštívit do 25. 9. 2009.

O autorovi: narozen 1964,žije v Plzni, 1978 – 1782 Gymnázium v Plzni, 1983-1986 zaměstnán jako asistent kamery v Krátkém filmu Praha, 1986 – 1989 studium na FAMU v Praze, katedra výtvarné fotografie, Přes pětadvacet let se věnuje fotografii (převážně černobílé), Koncem 80. let vystavuje na skupinových výstavách (např. v Mnichově, Amsterdamu), 1987 – 1989 v bývalém Československu měl zakázáno vystavovat, a již probíhající výstavy byly svěšeny, Od 90.let se věnuje také kresbě, objektu, grafice a užitému designu, 1990 zakládá vlastní grafické, fotografické a designérské studio, 1994 celkové zpracování knihy Jiří Kolář (oceněno jako Kniha roku), 1991 samostatná výstava fotografií Zakázané portréty v galerii Luna Plzeň (aranžované portréty), 2003 samostatná výstava kreseb Vnitřní hlasy v Galerii města Plzně, 2006 Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě (účast na tematické výstavě v Galerii města Plzně), Od r. 2005 působí jako pedagog v oblasti výtvarná, užitá fotografie a grafický design na střední umělecko-průmyslové škole

Pozvánka zde

Text autora zde


Ze sbírek Visio Art Gallery

Od 9. 6. do 28. 8. 2009 jsme pro Vás připravili prodejní výstavu ze sbírek naší galerie. Najdete tu takové skvosty, jako je například portrét neznámé dívky od Jana Zrzavého i rozkaz platební na tohoto mistra, když se zadlužil za barvy a štětce, dále uvidíte objemná plátna i grafiky od Jiřího Anderleho. Tisky od Jiřího Slívy, Vladimíra Komárka, Oldřicha Kulhánka, přírodopis s jedenácti kolorovanými lepty od Jana Švankmajera. K vidění bude i mnoho olejů a polychromovaných plastik od různých starých mistrů, například ikony ze 17. století, portrét svatého Václava z okruhu Petra Johana Brandla z roku 1720 nebo pandanty Joachima Franze Beicha, sběratelsky vzácně se vyskytujícího autora na našem trhu s uměním. V červnu bude galerie otevřena dle otevírací doby, to znamená úterý až pátek od 10 do 12, od 13 do 17 hodin. O prázdninách bude provoz v galerii omezen, jistě si budete raději užívat sluníčka, ale je zde možnost po telefonické domluvě na telefonním čísle 606737554 kdykoliv naši galerii navštívit. Takže se na Vás těšíme i v letních měsících a po prázdninách v září 2009 se spolu zas setkáme na výstavě Ivana Valy

S pozdravem
Ľubica Toušová

obraz

MALÁ RETROSPEKTIVA
Dobrý den,
srdečně Vás zveme na výstavu, která bude slavnostně zahájena 5. 5. 2009 v 17 hodin, výstavu zahájí Petr Jindra, kurátor sbírek a výstav Západočeské galerie, na vernisáži zahraje flétnové duo sester Ivany a Lenky Rukavičkových

O autorovi: Jiří Beran se narodil v roce 1950, je psychiatr a vysokoškolský učitel. Od 80. let působil v Praze a od roku 1995 do dneška je přednostou Psychiatrické kliniky FN a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Aktivně se o výtvarné umění začal zajímat ve školních letech. A protože jeho rodiče byli velcí milovníci umění, J. Beran vyrůstal obklopen kvalitními obrazy a byl podporován ve výtvarné činnosti. Základy výtvarného vzdělání získal koncem 60. let u sochaře Miloše Hrušky. Samostatné výstavy obrazů krajin měl ve druhé polovině sedmdesátých let v Praze, Příbrami a v Táboře. Byl členem Výtvarné skupiny lékařů, se kterou se účastnil mnoha kolektivních výstav.
Představujeme Vám výstavu pana doc. MUDr. Jiřího Berana CSc., kterou máte možnost shlédnout ve dnech od 6. do 29. května 2009. Tento umělec dokáže sloučit neslučitelné s neuvěřitelnou lehkostí a elegancí. Tato výstava je koncertem technik a materiálů, spojených do jednoho celku. Některé obrazy na této výstavě vznikly bez použití štětce, rozprašováním akrylových barev na papír. Ukázalo se, že tento postup je nejen rychlý a tím vyhovuje umělcovo omezeným časovým možnostem, ale i výrazově bohatý. Fotografie jsou uspořádány tak, že dávají dohromady samostatný obraz, který sestává jak
z detailů, tak z celkových záběrů a vzniká tím nový pohled na okolní svět. Na fotografických dílech převládají motivy přírody, které nám při běžném shonu unikají. Okna, interiéry, Kristus na kříži a podobná témata nabízí nevšední pohled na krajinu vůkol a nabízí divákovi prostor pro jeho představivost.
J. Beran objevil výtvarné vyjádření v podobě asambláží složených z předmětů, které již dávno skončily své původní použití, ale přes to nemusí být vyhozeny. Mohou dál žít svůj život v jiné podobě. Daruje jim druhý život.
Výstava MALÁ RETROSPEKTIVA je složena do tří okruhů, prvním jsou Jihočeské motivy( latex, barva, pytlovina ) , druhým jsou plastiky a třetím krajiny ve čtvero ročních obdobích ( laky ve spreji + fotomontáže ) Také budou na zahradě galerie vystaveny venkovní objekty. Přijďte se ponořit do světa fantazie s uměleckými díly Jiřího Berana

pozvanka

KOLEM DOKOLA
Dobrý den,
srdečně Vás zveme na výstavu obrazů a kreseb Josef Haring / KOLEM DOKOLA která bude slavnostně zahájena 2.4. 2009 v 17 hodin

O autorovi: JOSEF HARING
Narozen 1952 v Praze, Studoval na PF UK v Praze, pracoval v různých zaměstnáních, Například jako topič, výtvarník, restaurátor, Spolu s Janem Sekalem založil roku 1978 výtvarnou skupinu ŽIŽKOVSKÁ AVANTGARDA
Na konci 90. let přichází do Plzně, stává se členem UVU plzeňské oblasti, zabývá se kresbou, malbou a restaurováním. Ve volné tvorbě uplatňuje principy konstruktivní, zejména v kompozicích figurálních, kde postava je součástí složité geometrické sítě. Vystavuje od 70. let např. v Pražském regresivním divadle (1973), Výstava Na dvoře (1982), divadle U hasičů (1997), v Atriu na Žižkově (2008).V Plzni se představil na několika samostatných výstavách, naposledy v galerii Jiřího Trnky a na Bienále kresby v roce 2008. Zúčastňuje se tematických i skupinových výstav v rámci UVU plzeňské oblasti. Je zastoupen ve sbírkách v ČR i v zahraničí.

pozvánka

Chrti
Dobrý den,
zdravím všechny příznivce chrtů, ráda bych Vás pozvala na výstavu, kterou připravuji na březen 2009 ve Visio Art Gallery v Plzni. Jedná se o výstavu obrazů francouzské výtvarnice Sylvie Choisnel, která je těmito psy fascinována.

Chrt
Inspiraci pro tuto výstavu našla autorka ve fascinujícím světě chrtích dostihů, o kterém se toho dnes tak málo ví. Autorka patří mezi lidi, které chrt uchvátil svou ušlechtilou krásou, a vidí-li chrta v běhu, tají se jí dech. Bylo pro ni velkou výzvou zachytit tento prchavý okamžik na plátno.

O autorce: Sylvie Choisnel
Narodila se 2. 1. 1963 v Reims ve Francii,
Studium: 1980 – 1981 Fakulta de ARTS PLASTIQUE PARIS, 1981 – 1986 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts (AVU) Paris, 1986 – Diplom sochařství.
Výstavy: 1987: Atelier d artiste Paris – sochy, 1988: Atelier d artiste Paris – Den otevřených dveří – sochy, kresby, 1990: Confrontation Europénne, Musée de Chamaliere France – sochy, Galerie Lacouriere Frelaut Paris - sochy, 1991: Passion d été – zámek Aubry France – sochy, Galerie Vyšehrad, Praha – sochy, obrazy, 1994: Uměleckoprůmyslová kavárna, Praha – sochy, obrazy, 2000: hotel Myšlín – stoly, dřevo, keramika, 2005: Atelier Za 5 minut pět,Brandýs nad Labem – keramika, obrazy, 2006: Visio Art Gallery Plzeň – keramika, sochy, obrazy,

Její plátna budou doplněna fotografiemi Milana Váchala( Pěny ), který často tyto akce fotografuje. www.apollon-foto.com

Cesta, strach a jiná tajemství

Při zachycení historie umělec neponechal stranou současnost. Cítí se účastníkem, podporovatelem a kronikářem doby, ve které mu připadlo žít, a umění používá jako prostředek komunikace, uměním sděluje svůj postoj a svůj názor, nebo jeho prostřednictvím jednoduše dává poznat dějinné zápasy a myšlení; tím mění svoje umění ve vizuální řeč. Za těchto okolností umělecké výrazové prostředky důmyslně odhalují vnitřní poselství díla. Umění není pojato ani jako pouhý chladný projev, ani v něm není patrná estetická zaujatost.

Název výstavy Cesta, strach a jiná tajemství, je výsledkem úvah a zobrazením historie. Vymezuje významnou a závažnou část mého díla jako tvůrce a sdělovatele, je to část mého života přenesená na plátno, která předkládá k úvaze "zmrazené" obrazy, které zdůrazňují jedno historické období a život mé generace, zobrazuje události, které neprošly bez povšimnutí a které přetrvávají jako historická paměť.

Hlásím se k socialistickému realismu jako k uměleckému proudu pro jeho historický význam; a i když se to zdá jako ironie, pro mne je to koncepční uchopení jedné epochy v rámci historie umění, je to významný způsob co sdělit a jakým způsobem to sdělit; moje umění není "úřední", jsou to spíše statické dokumenty o historických událostech, které psaly historii jednoho národa.

Dívám se na odvrácenou stranu mince, nesu břemeno vyhnanství(v současné sobě se tomu říká emigrace)a cituji učitele a apoštola José Martího:"Můj verši, buď nás odsoudí oba, nebo se oba zachráníme"

O autorovi:
Mario Ismael de la Paz Roa

Narodil se 1.10.1973 v Manzanillo, Granma, Cuba. Vystudoval Uměleckou fakultu, Vysokou školu uměleckou - Instituto Superior de Arte Havana, Cuba. Je magistrem výtvarných umění se zaměřením na restaurování a konzervaci uměleckých děl. Dále dokončil vyšší odborné vzdělání v oboru sochařství, Santiago de Cuba. Postgraduálně vystudoval obor aplikované varhanářství a oprava starožitných hudebních nástrojů. Pracoval v Národním centru restaurování, konzervace a muzejnictví v Havaně. Je docentem Vysoké školy umělecké v Havaně.

autor

Samostatné výstavy : 1993 – Stíny noci / Las Sombras de la Noche / v Santiago de Cuba, 1995 – O čase, o tobě / Del tiempo y de tí / v Santiago de Cuba, 1998 – Vřeštění / Aullidos / v Jiguani
Kolektivní výstavy : 1994 - Vzpomínky / Memorias / Mzllo, Granma, 1999 – Kronika času v proměnách vesmíru / Crónicas de un tempo para La transformación de un espado / Jiguani, 1998 – Síň absolventů, Mzllo, Granma, 1999/92/93 – Síň 10. října, Mzllo, Granma, 1991/92 – Ilustrovaná poesie, Mzllo, Granma, 1993 – 30. listopad, Santiago de Cuba, 1992 – Síň absolventů, Santiago de Cuba – výstava vyučujících, 1997 – Karnevalový plakát, Mzllo, Granma, 2008 – Kubánské setkání, Galerie U zlatého kohouta, Praha, 2008 – Real – Ismo – Real, galerie Julio Cortazar, Casa Blue, Praha.

Pozvánka zde


Veselé Vánoce a hezký rok 2009
PF

Koncert Girl talk & spol.
pozvanka na koncert

Charlie Monroe – Brány pekelné
Ve Visio Art Gallery nám Charlie Monroe představí výstavu
Brány pekelné
Slavnostní zahájení proběhne 5. 12. 2008 v 5:12 PM

Tato výstava pokrývá autorovu první master –kolekci nazvanou Keep Your Gods /Nechte si své bohy/, která nahlíží na některé problémy dnešní společnosti, její vztah k náboženství, přemýšlí nad vývojem lidstva, a to zcela bez úcty k jakýmkoliv tabu a konvencím.
O autorovi:
Během svého ročního pobytu ve Spojených státech si tento extravagantní pražský umělec vyvinul zvláště cynický pohled na svět, náboženství a společnost jako takovou, což zprvu začal vyjadřovat prostřednictvím poezie a později výtvarného umění. Odmítajíc akademismus a jakékoliv „ oficiální „ výtvarné školení si vyvinul svůj osobitý styl plný hrubosti, ironie a sarkasmu, ale jak sám říká na sto procent od srdce.
Pozvánka zde

Monroe