Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Mario Ismael de la Paz Roa – Cesta, strach a jiná tajemství

Vernisáž: –
Výstava: 6. 2. – 27. 2. 2009

Při zachycení historie umělec neponechal stranou současnost. Cítí se účastníkem, podporovatelem a kronikářem doby, ve které mu připadlo žít, a umění používá jako prostředek komunikace, uměním sděluje svůj postoj a svůj názor, nebo jeho prostřednictvím jednoduše dává poznat dějinné zápasy a myšlení; tím mění svoje umění ve vizuální řeč. Za těchto okolností umělecké výrazové prostředky důmyslně odhalují vnitřní poselství díla. Umění není pojato ani jako pouhý chladný projev, ani v něm není patrná estetická zaujatost.

Název výstavy Cesta, strach a jiná tajemství, je výsledkem úvah a zobrazením historie. Vymezuje významnou a závažnou část mého díla jako tvůrce a sdělovatele, je to část mého života přenesená na plátno, která předkládá k úvaze “zmrazené” obrazy, které zdůrazňují jedno historické období a život mé generace, zobrazuje události, které neprošly bez povšimnutí a které přetrvávají jako historická paměť.

Hlásím se k socialistickému realismu jako k uměleckému proudu pro jeho historický význam; a i když se to zdá jako ironie, pro mne je to koncepční uchopení jedné epochy v rámci historie umění, je to významný způsob co sdělit a jakým způsobem to sdělit; moje umění není “úřední”, jsou to spíše statické dokumenty o historických událostech, které psaly historii jednoho národa.

Dívám se na odvrácenou stranu mince, nesu břemeno vyhnanství(v současné sobě se tomu říká emigrace)a cituji učitele a apoštola José Martího: “Můj verši, buď nás odsoudí oba, nebo se oba zachráníme”

O autorovi:

Mario Ismael de la Paz Roa se narodil 1.10.1973 v Manzanillo, Granma, Cuba. Vystudoval Uměleckou fakultu, Vysokou školu uměleckou – Instituto Superior de Arte Havana, Cuba. Je magistrem výtvarných umění se zaměřením na restaurování a konzervaci uměleckých děl. Dále dokončil vyšší odborné vzdělání v oboru sochařství, Santiago de Cuba. Postgraduálně vystudoval obor aplikované varhanářství a oprava starožitných hudebních nástrojů. Pracoval v Národním centru restaurování, konzervace a muzejnictví v Havaně. Je docentem Vysoké školy umělecké v Havaně.

Samostatné výstavy:

 • 1993 – Stíny noci / Las Sombras de la Noche / v Santiago de Cuba
 • 1995 – O čase, o tobě / Del tiempo y de tí / v Santiago de Cuba
 • 1998 – Vřeštění / Aullidos / v Jiguani

Kolektivní výstavy:

 • 1994 – Vzpomínky / Memorias / Mzllo, Granma
 • 1999 – Kronika času v proměnách vesmíru / Crónicas de un tempo para La transformación de un espado / Jiguani
 • 1998 – Síň absolventů, Mzllo, Granma
 • 1999/92/93 – Síň 10. října, Mzllo, Granma
 • 1991/92 – Ilustrovaná poesie, Mzllo, Granma
 • 1993 – 30. listopad, Santiago de Cuba
 • 1992 – Síň absolventů, Santiago de Cuba – výstava vyučujících
 • 1997 – Karnevalový plakát, Mzllo, Granma
 • 2008 – Kubánské setkání, Galerie U zlatého kohouta, Praha
 • 2008 – Real – Ismo – Real, galerie Julio Cortazar, Casa Blue, Praha