Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

LUKAS GENO, PHOE, CHOR, ROBOT-X, MIND, OBIC, PASO – ZIMNÍ SELEKCE

Vernisáž: 25. 2. 2010 v 17:00
Výstava: 26. 2. – 31. 3. 2010

Jak vypadá pokreslená fasáda nebo vagón víme všichni. Ale vy se v březnu můžete podívat, jak může street artové umění a graffiti vypadat ve Visio Art Gallery. Skutečně se jedná o umělecká díla trvalé hodnoty. Představíme vám několik významných umělců tohoto moderního uměleckého směru. Street art je fenomén, který k nám dorazil teprve nedávno. Pod tímto termínem se skrývá široké spektrum projevů a jeho různé definice se od sebe značně liší: jde o alternativní formu komunikace, lidovou typografii, výtvarné umění nebo dokonce trestně postižitelný vandalismus. Street art má nejčastěji podobu podomácku vyrobených nálepek a plakátů, na kterých nalezneme vše od čistě textových sdělení, piktogramů, log až po kresby, nebo výjevy stříkané pomocí šablon. V ulicích měst se objevují i reliéfní objekty nebo dokonce plnohodnotné trojrozměrné sochy přilepené k fasádám. Street artoví umělci využívají – podle názoru úřadů ovšem zneužívají – nejrůznější prvky městského parteru. Lepí nálepky na dopravní značky, na informační systémy veřejné dopravy nebo na reklamní plakáty, stříkají sprejem na zdi a chodníky. Ve street artu se projevují krátkodobé trendy a módy, vytváří ho různorodá skupina mladých lidí, která už má i své klasiky (jsou známí jen pod svými přezdívkami). Přes mnohost přístupů a výsledků je základní technikou street artu “cut and paste” koláž z již existujících zdrojů. Jeho autoři subverzivně přebírají motivy ze sdělovacích prostředků, internetu či dalších archívů a vychylují jejich původní význam. Street art se svou chutí konfrontovat se s ulicemi velkoměst blíží grafitti. Jeho výrazové prostředky však jsou daleko bohatější a rafinovanější, stejně tak jako obsahy jeho sdělení. Autoři street artu chtějí komunikovat. Z města si vytvářejí autonomní fórum, kde vyjadřují politické názory, konfrontují se s ostatními členy své komunity, dělí se o kresby či poezii. Zdálo by se, že street artový způsob projevu je podmíněn rozvojem grafické a reprodukční techniky, ale ve skutečnosti jde o překvapivě low-tech hnutí. Předznamenání street artu můžeme nalézt i v praxi některých klasiků avantgardního umění dvacátého století. Street art v dnešním smyslu byl poprvé popsán před více než deseti lety v amerických velkoměstech a již tehdy se tento druh tvorby snažily podchytit první výstavní síně a publikace. Snad nejznámější představitel tohoto uměleckého směru byl Jean-Michel Basquiat, který úzce spolupracoval např. s Andy Warholem.