Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Marek Ormandík – Výběr /velké věci, očistec/

Vernisáž: 6. 5. 2010 v 17:00
Výstava: 7. 5. – 28. 5. 2010

Výstava prezentuje výběr z poslední tvorby umělce. Prvním tématem, kterému se Marek Ormandík věnuje už víc, jak deset let, jsou lidské postavy. Jeho umělecký pohled není zaměřen na zachycení fyzické krásy lidské postavy, ale především zachycení jejich emocionálních stavů. Tyto obrazy jsou vlastně obrazy emocionálního přežívání, obrazy afektů. Každý tah štětcem, každá linie či barevná plocha přebírá na sebe expresivní kvality. Nejsou jen vyjádřením exprese, často chtějí být expresí samotnou. Ormandíkův svět lidských figur, často reprezentovaných jen tváří je svéráznou galerií emocí, typických pro člověka 21. století.

Druhým tématem jsou obrazy zvířat. Nejsou to zvířata zrozená lidskou fantazií, ale obyčejná zvířata, která se vyskytují v našem nejbližším okolí. Při malování zvířat Ormandíkovi nejde o věrné napodobení skutečných zvířat. Naopak, jeho obrazy zvířat připomínají dětskou malbu a tato podobnost není náhodná, protože dětská malba není limitovaná speciálním uměleckým školením a jako taková neskrývá radost z malování. A právě tuto radost chtějí Ormandíkovy obrazy prezentovat. Jako by důležitým nebyl samotný objekt, v tomto případě zvíře, ale autorův vztah k objektu.

O autorovi: Marek Ormandík
Narozen – 19. 12. 1968 v Bratislavě
Studium – 1983 – 1987 SUPŠ Bratislava – propagační grafika
1987 – 1993 VŠVU Bratislava – volná grafika a knižní tvorba
Marek Ormandík svou tvorbu prezentoval na víc jak dvou desítkách autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Například výstava v Liptovském Mikuláši představila ilustrace k první části díla Božská komedie od Dante Alighieriho. / vydala společnost Dante Alighieriho, Bratislava, 2005 / Kolekci ilustrací doplnila tvorba autora – obrazy s rokem vzniku okolo 2007. Svoje vidění a vnímání různých témat i vlastního bytí v tomto světě vyjadřuje M.O. ve figurálních kompozicích plných expresivní dynamiky. Jeho ztělesnění lidských emocí, vášní i afektů ve vzrušené hektice i v melancholické letargii jsou důkazem, že Ormandík i Alighieri se zjevně spolu našli.