Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Setkání s Hubertem

Vernisáž: 7. 4. 2011 v 17:00
Výstava: 8. 4. – 29. 4. 2011

Na vernisáži zahraje na lesní rohy Lovecké trio Praha.

Návštěvníci mohou shlédnout a zakoupit ve Visio Art Gallery originální obrazy s loveckou tématikou od Jaroslava Prouzy, Václava Nasvětila, Ondřeje Zahradníčka, grafiky Aleše Vaice a fotografie Eriky Kovácsové. Dále reprodukce, špeky, knížky, blahopřání a další produkty galerie Rembrandt.

Počátky myslivosti lze spatřovat v lovu v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal pro člověka jeden z hlavních zdrojů obživy. Lovila se převážně dnes už vyhynulá pravěká zvířata například mamut, ale i mnohá dosud žijící- zubr, los, sob, jelen, bobr.
Už od pradávna byla myslivost a předtím lov vděčným námětem pro uměleckou tvorbu. Díky myslivosti vzniklo mnoho tradic a obyčejů, které jsou v mysliveckých spolcích udržovány dodnes. Postava myslivce se objevovala v různých pohádkách. Například postava čerta bývá často zobrazována v mysliveckém stejnokroji. S myslivostí byl také spojen vznik různých hudebních děl, která tvoří nedílnou součást mysliveckých ceremonií.