Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Dita Müllerová, Vojtěch Soukup a Matěj Zámečník – πr²

Vernisáž: 6. 12. 2012 v 17:00
Výstava: 7. 12. – 28. 12. 2012

Na prosinec jsme připravili výstavu tří studentů prof. ak. soch. Jiřího Beránka z Ústavu umění a designu, Dity Müllerové, Vojtěcha Soukupa a Matěje Zámečníka, πr². Jak už název výstavy napovídá, nosným a spojovacím prvkem této výstavy je kruh.

O autorech:

Dita Müllerová
narozena 17. 3. 1982 v Plzni
Vystudovaná zubní laborantka se základním uměleckým vzděláním od roku 2011 navštěvuje Ústav umění a designu v Plzni, obor sochařství pod vedením prof. ak. soch. Jiřího Beránka. Představuje se v oblasti abstraktní malby a volné plastiky na téma KRUH spolu se svými spolužáky Matějem Zámečníkem a BcA. Vojtěchem Soukupem.

Vojtěch Soukup
Narozen 15. 2. 1986 v Plzni
Studijní dráhu započal po zdárném zvládnutí 32. Základní školy. Posléze se uchytil na obchodním učilišti v Nerudově ulici v Plzni. Po úspěšně nastartované obchodní dráze, nastoupil na novou dráhu, dráhu výtvarného směru na soukromé střední uměleckoprůmyslové škole – Zámeček v Plzni. Zde na oboru kamenosochařství a kamenosochařská tvorba zdárně splnil podmínky pro maturitní zkoušku u kantorů Akad. Soch. Jaroslava Šindeláře, akad. Soch. Jaroslava Veseláka a v neposlední řadě u Akad. Soch. Františka Bálka. Od roku 2008 studuje na Ústavu umění a designu při Západočeské Univerzitě v Plzni u Prof. Akad. Soch. Jiřího Beránka.

Matěj Zámečník
narozen 16. 10. 1989 v Táboře
Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Studoval u Ak. mal. Břetislava Nováka a Ak. mal. Ivany Houserové. v současné době studuje stejně jako Dita Müllerová a Vojtěch Soukup v Plzni Ústav umění a designu obor sochařství, pod vedením prof. ak. soch. Jiřího Beránka. Na výstavě πr² se prezentuje malbou a volnou plastikou.