Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Jiří Pták, Vítězslav Netrval – Průkopníci s vhodnými dispozicemi a kvalifikací

Vernisáž: 6. 9. 2012 v 17:00
Výstava: 7. 9. – 28. 9. 2012

O autorech:

Jiří Pták (vpravo)
Narozen 6. 4. 1963 v Českých Budějovicích.Roku 1987 ukončil studia na Pedagogické fakultě v Plzni obor výtvarná výchova – český jazyk. Do roku 1998 působí jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Trhových Svinech.V současné době pracuje v designérském oddělení firmy ECO-DESIGN spol. s. r. o. a věnuje se volné tvorbě. Své obrazy maluje akrylem, latexem, temperou nebo olejem.

Vítězslav Netrval (vlevo)
Sochař Vítězslav Netrval patří k tomu nepříliš rozvětvenému rodu výtvarníků, kteří umí ve své tvorbě pracovat s humornou nadsázkou. Dokáže vkusně balancovat s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrávat si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens.