Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Výstava rituálních předmětů Afriky

Vernisáž: –
Výstava: 6. 6. – 30. 8. 2013

Přijďte shlédnout unikátní sbírku Afrického tribal umění. Umění Afriky je výjimečně silné ve smyslu jeho formy a intenzivního emocionálního života. Jeho vliv na moderní umění začal u Picassa, Deraina, Braqua a Modiglianiho a pokračuje dodnes. Na rozdíl od západního umění není africké umění téměř nikdy určeno pro okrasu a dekoraci. Je určeno k domorodým bohoslužbám, rituálům, kouzlům a komunikaci s vyššími přírodními silami. Nicméně, tyto společenské potřeby vedly ke vniku uměleckých děl s vynikající uměleckou zručností, stylistickou rozmanitostí a expresivitou. Jedná se o unikátní sbírku rituálních soch, masek a dalších artefaktů vyrobených africkým kmenem Baga na přelomu 19. a 20. století. Silný naturalismus těchto děl zobrazuje a ctí matky s dětmi, bojovníky, lovce, zvířata a panovníky s jejich doprovody, vytvořeny jsou v impozantní sochařské formě.

Název Baga je odvozen od slova bae raka “lidé z moře.” Podle ústní tradice kmen Baga pochází z vysočiny ve vnitrozemí Guiney, byl vyhnán agresivními sousedy na západ. Tam se usadili v 16. století, kdy je portugalští obchodníci popsali jako “mlčenlivý, samotářský a nepřístupný lid“. V druhé polovině 19. století, se Guinea stala francouzskou kolonií, Baga kulturu začal potírat katolicismus. Situace se ještě zhoršila po vyhlášení nezávislosti Guiney v roce 1958, kdy se Islámsko-marxistická vláda pokoušela zničit všechny Baga symboly a postavila mimo zákon veškeré nemuslimské náboženské praktiky, včetně těchto vystavených rituálních předmětů. Teprve po smrti Sekou Toure (guinejský politický vůdce a prezident) v roce 1984 se Baga kultura začala opět legálně objevovat. Naturální díla zemí Guinea, Kamerun, Burkina Faso a Nigérie můžete ve Visio Art Gallery obdivovat od 6. 6. do 30. 8. 2013

Výstava bude doplněna fotografiemi z cest po této tajemné a krásné zemi V. Přibáně