Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

František Bálek – Magický realismus

Vernisáž: 1. 12. 2014 v 17:00
Výstava: 2. 12. – 31. 12. 2014

O autorovi: František Bálek se narodil 4. června 1954. Vystudoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Josefa Malejovského. Po ukončení studia se vrací do rodné Plzně. Hlavním tématem jeho tvorby je lidská figura, především ženská. Vedle klasického ztvárnění se v poslední době zabývá i pojetím abstraktním. Kromě tradičních sochařských materiálů jako kámen a kov, užívá pro svá sochařská ztvárnění též současných materiálů – pryskyřic, drátů a různých kombinovaných technik. Největších úspěchů dosahuje v mezinárodních soutěžích tvorby z ledu a písku – je zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří pracují s těmito pomíjivými materiály. Vystavuje doma i v zahraničí, věnuje se také restaurátorství a pedagogické činnosti.