Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Moc a krása afrického kmenového umění

Vernisáž: 3. 7. 2014 v 17:00
Výstava: 4. 7. – 29. 8. 2014

Na vernisáži vystoupí Václav Kořínek, hudebník, výtvarník, terapeut a autor originálních hudebních nástrojů. Profesionální hudebník hrající na různé nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí -šamanské bubny, Stardrum, FlashString. Je známý jako zpěvák, který ovládá neobvyklé hlasové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv). Bubnováním, hraním a zpěvem umí posluchače uvést do tranzu či stavu pozměněného vědomí. Pootevřením ochranné skořepiny bránící se vědomé mysli umožní poodhalit přirozené touhy podvědomí a ukázat možnou cestu.

Umění Afriky je výjimečně silné ve smyslu jeho formy a intenzivního emocionálního života. Jeho vliv na moderní umění začal u Picassa, Deraina, Braqua a Modiglianiho a pokračuje dodnes. Na rozdíl od západního umění není umění africké téměř nikdy určeno pro okrasu a dekoraci. Je určeno k domorodým bohoslužbám, rituálům, kouzlům a komunikaci s vyššími přírodními silami. Nicméně, tyto společenské potřeby vedly ke vniku uměleckých děl s vynikající uměleckou zručností, stylistickou rozmanitostí a expresivitou.
Africké umění je v širokém povědomí spjato s maskou, která se stala symbolem tohoto světadílu, tato tvorba se však omezuje na tzv. černou Afriku, tj. oblasti jižně od pásu muslimských států na severu kontinentu a severně od dnešní Jihoafrické republiky. Masky měly v africké společnosti svoji funkci a úlohu a vyskytuje se mnoho druhů masek podle způsobu, jakým se nosí, nebo podle tvaru. Na námi připravené výstavě uvidíte masky Banda Kumbaruba z Guiney, jedná se o velice posvátné masky určené pro různé rituály a oslavy, masky Bamileke z Kamerunu a menší masky Bobo z Burkina Faso, které se spolčují s neviditelnými duchy, zprostředkovávají styk mezi mrtvými a živými a mají velkou moc. Na výstavě je možné vidět nejen tyto masky, ale mnoho soch, různé nádoby, keramické nebo tykvové a různé rituální předměty.

Výstava bude doplněna obrazy Jiřího Anderleho, který je velkým milovníkem a sběratelem afrického umění. Sám se o této kultuře vyjádřil: Africké umění působí slovy nepopsatelnou silou, strhujícím bohatstvím forem, hlubokou lidskostí, tajemným poselstvím do budoucnosti. Převratně ovlivnilo umění 20. století a zůstává životadárným pramenem čisté vody v pestré mozaice kultur světa.
Na vaši návštěvu i o prázdninách se těší Ľubica Toušová