Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Jiří Světlík a přátelé – LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

Výstava: 3. 12. – 31. 12. 2015

V plném běhu příprav na moji výstavu se stalo to, co vždycky zasáhne do mé duše a nedá mi nereagovat. Pařížský pátek třináctého mi rozbouřil vztek z bezmoci. Snad proto, že miluju svého syna a mám o něj strach, snad proto, že jsem poslední dekádu obklopený lidmi, kterých si vážím a které mám rád, a že všichni tihle o třicet let mladší kolegové si zaslouží prožít život v bezpečí. Nyní v mých očích stoupli, jde-li to, ještě výš. Sami přišli s myšlenkou, že bychom měli aktuálně reagovat na současné události plakátem.
Plakát je médium s ohromnou silou… a ještě větší sílu má, je-li vytvořený čistou myslí a statečným srdcem.
Vytvořili jsme s týmem mladých grafiků čtvrtého ročníku Zámečku sadu plakátů s jednotnou myšlenkou, která je pro nás všechny zásadní. Jedná se o tři slova, která jsou základem francouzské státnosti a vlastně podstatou člověčenství.

LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

V rámci této prezentace si můžete prohlédnout i to, jak vidím linie a znaky v krajině, jak sociální plakáty, které jsem vytvořil před dvaceti lety, neztratily žel bohu na aktuálnosti. Veškerá díla jsem připravil tak, aby mohla udělat vánoční radost.
Podobně i plakáty studentů jsou prodejné a rozhodli jsme se, že výtěžek z jejich prodeje použijeme na pomoc potřebným.

LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITE

Zuzana Altmanová
Pavlína Boudová
Jakub Červenka
Kateřina Jeřábková
Leoš Kastner
Renáta Nová
Tereza Otýsová
Natálie Padalíková
Ondřej Polony
Jiří Světlík
Heřman Svoboda
Eliška Váchová
Nataliy Vaynahyi
Kateřina Voronová

Nehodláme přisuzovat pátku třináctého gloriolu posla špatných zpráv.
Co se stalo 13. listopadu v Paříži nemá s pátkem zhola nic společného. Zabíjet bezbranné, nic netušící a nevinné je zvrhlost a zvrácenost.

Ale stalo se to v Paříži, kam jezdíme obdivovat atmosféru, kterou po staletí budovali architekti a kumštýři. To samý se děje v Bejrutu, v Mali, v Kábulu… v místech, do kterých nejezdíme, což však neznamená, že když to nevidíme, neděje se to.

Co se stalo v Paříži je jen a jen důsledek a vendeta.

Bylo by jednoduchý ukázat na několik lidí, a obvinit. Ale my chceme znát skutečnou příčinu a hnát k odpovědnosti skutečné viníky. Ty, co vytvářejí umělé vymyšlené hrozby, ničí životy a drancují planetu. Ty, co nám tvrdí, že nás chrání a sami pečlivě chráněný sledují plody vlastní nenažranosti a bezohlednosti. Nepotřebujeme zbraň.
Máme plakát, svobodu vlastního názoru a právo na vlastní život a jak napsal Leoš Kastner,

„NEJSME VÁŠ RING!“

Výstava plakátů studentů 4. ročníku oboru grafický design na Zámečku a jejich kantorů je součástí výstavy 50+ JAK 100HO VEN Jiřího Světlíka.