Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Luboš Vetengl – Cesta k makabrismu

„Sex je začátkem smrti a smrt je koncem sexu.“

Vernisáž: 4. 6. 2015 v 17:00
Výstava: 4. 6. – 24. 6. 2015

O autorovi: Luboš Vetengl je kreslíř, malíř a grafik, který se zabývá především tématem smrti a pohřbívání. Vystavuje od roku 2005 v rámci společných i samostatných výstav v České republice a zahraničí.

Co je Makabrismus?
Makabrismus je umělecký směr s funerální tématikou, který vznikl roku 2014. Jeho cílem je malba motivů, jako jsou život, smrt, krajina, architektura, současnost a mytologie. Důraz je kladen na nevyhnutelnost smrti, která je součástí života. Vychází z realismu a dekadence, se kterými má mnoho společných znaků. Tyto podobné znaky s realismem jsou: pravdivé a věrné zachycení skutečnosti, přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života, demokratizace ve výběru postav – výběr z celého společenského spektra – vysoce postavení i chudí. Podobné znaky s dekadencí: pocity marnosti, prázdnoty a nudy jednotlivce, mysticismus, erotika, hloubka, tajemství, svébytnost umění, které ničemu jinému neslouží, založené na novosti a překvapivosti krásy, kterou objevuje, ve věcech starých a zchátralých.
Pojem makabrismus je odvozen z kritiky svých obrazů, které byly roku 2014 vystaveny na výstavě Diplomanti AVU v Praze. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil Radek Wohlmuth v kritice na tuto výstavu. Obrazy považoval za naivní.