Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Alžběta Huclová – Obrazy odrazy

Vernisáž: 5. 1. 2017 v 17:00
Výstava: 6. 1. – 27. 1. 2017

Alžběta Huclová se narodila v Plzni. Na SSUPŠ Zámeček v Křimicích vystudovala grafický design; v současnosti studuje na Fakultě pedagogické ZČU obor Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání.

Osou její fotografické práce je především portrét, autoportrét, akt a krajina – obzvláště v okolí Šťáhlav, Šťáhlavic a Kornatic. Kromě společných školních výstav vystavovala na festivalu Krok přes hranici v Milínově (2011) a s velkým úspěchem na dvou ročnících výstavy Šťáhlavy, Šťáhlavice – Život, krajina, lidé (2012 a 2013) v jízdárně zámku Kozel. Její fotografie byly publikovány ve sborníku The 23rd EU-Japan Fest Official Report, Lidových novinách nebo Deníku; umisťují se na předních místech fotografických soutěží, například v soutěži FOTOSTART, kterou pořádá Škola kreativní fotografie v Praze. Zastoupeny jsou v několika soukromých sbírkách. Žije a pracuje ve Šťáhlavicích a v Plzni.