Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Květa Čapková – Jarní probuzení

Vernisáž: 3. 3. 2016 v 17:00
Výstava: 4. 3. – 31. 3. 2016

Malba surrealistických obrazů

Autorka se prezentuje jako surrealistka v plném smyslu tohoto slova.
Výtvarno ji přitahovalo již od dětských let. Už na základní škole se věnovala kreslení, malování, modelování a dalším výtvarným projevům v různých podobách. Vystudovala zdravotnickou školu, kde vynikala v anatomickém kreslení. Následovala Pedagogická fakulta obor český jazyk a výtvarná kultura. Z fakulty si odnesla jistotu, že výtvarný projev je tím, co je jejímu vnitřnímu uspořádání nejbližší.

Pro její tvorbu je charakteristické, že zcela spontánně pracuje s instrumentářem surrealismu. Kresba či obraz se nejprve formují v její mysli, postupně se zpřesňují, aby v definitivním tvaru pak byly přeneseny na papír či plátno. Psychický automatismus je zpravidla inspirován konkrétním podnětem a stává se nezávisle plynoucím tokem myšlenek, pocitů, podnětů vyúsťujících do výsledné podoby. V obrazech dává průchod fantazii, spojuje skutečnost a sen, otevírá divákovi průhled do světa, v němž je řečeno slovy básníka André Bretona „je nadrealita obsažena v samotné realitě a není ani nad ní ani mimo ni.“

Emoční účinnost zesiluje autorka ve svém díle mimo jiné tím, že mimovolně odkrývá také něco ze sebe, poodhaluje tajemství, jež zůstává často skrytá i jejímu vědomí. Je až s podivem, jak autorka intuitivně zvolila pro svou tvorbu tento instrumentář. Bez speciální teoretické přípravy má její výtvarný slovník kvalifikovaný profil poučeného umělce. Pracovala na sobě a ostatně tak činí stále i doposud. Důležité pro ni bylo, že ve fázi dozrávání měla možnost privátních konzultací s Jaromírem Rybákem a Jaroslavem Matoušem, kteří jí významně podpořili při cizelování techniky výtvarného projevu. Dále u Ing. Josefa Kesslera, který poskytoval cenné rady a poznatky.