Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Tomáš Kůs – FIAT LUX VII – Všechny kýče světa i ten můj

Vernisáž: 4. 2. 2016 v 17:00
Výstava: 8. 2. – 26. 2. 2016

Tomáš Kůs je nezávislý publicista a literát, věnující se esejům, fejetonům, recenzím, odborným studiím a beletrii. Je členem svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktivní záloha ČA.
Promotor mezinárodních kulturních akcí (60 realizovaných projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se zahraničními subjekty – zejména Rakouskem, Německem, Itálií a Francií).

Grafik – zejména suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální grafika
Sochař – zejména svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované práce v různých materiálech
Malíř – zejména neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od miniatur po střední formáty

Na vernisáž si vezměte s sebou baterku.