Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Jiří Rataj – Kopazim

Vernisáž: 2. 3. 2017 v 17:00
Výstava: 3. 3. – 31. 3. 2017

Jiří Rataj se narodil 22. 1. 1957 v Plzni. V letech 1971 – 1975 vystudoval v Praze Střední umělecko-průmyslovou školu, poté absolvoval obor malířství a restaurátorství u A. Ballardiho a R. Ondráčka na AVU (1976 – 1983). Vedle restaurátorské činnosti se Jiří Rataj věnuje pedagogické práci. V roce 1995 se podílel na založení Soukromé střední umělecko-průmyslové školy v Plzni (SSUPŠ Zámeček), kde rovněž vyučuje restaurátorství a figurální malbu.

Po studiích se Jiří Rataj nejprve soustavně věnoval restaurátorské práci (nástěnné malby, závěsné obrazy, polychromované sochy, kopie historických maleb – např. kostel sv. Anny, Praha 3; Svatá Hora; minoritský klášter v Opavě; SVK v Plzni; zámecká kaple ve Zbirohu; zámek Kratochvíle aj.). Vlastní volnou tvorbu představil poprvé v Plzni v r. 1990. Jeho malba je poznamenána precizní technologickou a technickou průpravou restaurátora. Jiří Rataj využívá umných technických malířských efektů a fines, tematicky se zaměřuje na imaginativně interpretovanou figuraci, stylově tlumočenou expresivním rukopisem, který se však, spíše než k emoční hodnotě obrací k specifickým dekorativním kvalitám expresivního malířského gesta. Zvláštní imaginativní transformací reality a interpretací prostoru – často jsou to jakési nekonečné pláně obydlené fantaskními útvary, jež probouzejí volné asociační možnosti – vpisuje Jiří Rataj do jisté míry své dílo do kapitoly surrealismu, plzeňskou výtvarnou tvorbou kupodivu takřka nepopsanou. Samostatně vystavuje od roku 1990. V roce 1995 se stal členem skupiny P 89, s níž vystavuje od druhé poloviny 90. let na kolektivních výstavách doma i v zahraničí.

U nás ve Visio Art Gallery jsme mohli již jeho díla vidět na samostatné výstavě i na společných výstavách profesorů ze Zámečku. Kopa zim je výstavou retrospektivní, která je uspořádána k významnému autorovu jubileu, k jeho šedesátinám.

Výstavu zahájí Jaroslav Šindelář.