Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Miroslav Petřík – Obrazy, grafika, fotografie

Vernisáž: 7. 9. 2017 v 17:00
Výstava: 8. 9. – 29. 9. 2017

V září vám Visio Art Gallery představí výtvarníka, grafika a fotografa Miroslava Petříka. Narodil se v roce 1959 v Českých Budějovicích, se výtvarné tvorbě věnuje od roku 1980. 

V Týně nad Vltavou trvale žije a pracuje jako ředitel Městského domu dětí a mládeže.  V osmdesátých letech se samostudiem a pod vedením různých malířů a profesorů výtvarné výchovy učil výtvarné a grafické techniky. Nejvíce rad v začátcích získal od Františka Doubka z Písku a Miroslava Konráda z Českých Budějovic. V těchto letech absolvoval Lidovou konzervatoř (Kulturní dům na Smíchově) u lektorů Ladislava J. Kašpara a Josefa Palečka. Později příležitostně konzultoval své práce u Ladislava Čepeláka, Jiřího Corvína, Jaroslava Klápštěho a dalších výtvarníků. V osmdesátých letech byl členem výtvarné skupiny “Generace” v Českých Budějovicích a získal několik ocenění na přehlídkách mladých výtvarníků.

První grafický list vytvořil v Ostravě, kam několikrát do roka dojížděl za přáteli z výtvarné skupiny “BAF klub”. Tam také u Františka Chvistka vyleptal svůj první lept s akvatintou. Po maturitě na střední elektrotechnické škole v Písku se neúspěšně hlásil na Umělecko -průmyslovou školu v Praze. Ještě třikrát se pokusil dostat na AVU, ale štěstí mu nepřálo. Od výtvarné tvorby ho to neodradilo a neustále se snažil na sobě pracovat. Přes 25 let je členem spolku Exlibris a drobné grafiky. Věnuje se širokému spektru výtvarných technik a námětů. Jeho tvorba není jednostranná, dokáže tvořit i v několika odlišných stylech. Upřednostňuje téma a námět, který zpracovává podle chuti a nálady určitým stylem. Jak sám říká: “Jsem rekreační výtvarník a mohu si malovat tak, jak sám chci”. V technice kresby pastelem a malby akvarelem nejraději pracuje rovnou v přírodě. V malbě olejem jsou jeho nejoblíbenější motivy vytvořené ve stylu tzv. rezonance. Maluje také zátiší, nejraději housle a slunečnice.

Okrajově se zabývá užitou grafikou. Navrhuje loga a ilustroval několik publikací. Vytváří diplomy a plakáty hlavně pro činnost v MěDDM a pro judo. V Grafické tvorbě se nejvíce věnuje technice čárkového leptu s akvatintou a suché jehle. Jsou to především drobné grafiky a exlibris. Grafiky si tiskne sám, nebo mu je tiskne přítel umělecký tiskař Petr Kábrt. Je uznávaný tvůrce exlibris a jeho dílka jsou zastoupena v soukromých sbírkách sběratelů exlibris a drobné grafiky na celém světě. Od roku 2010 se věnuje fotografování. Pro Český svaz judo fotografuje důležité domácí a světové mezinárodní turnaje. S oblibou fotografuje jazzové a rockové koncerty v Jižních Čechách.