Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Jiří Bouda – Železnice a cesty

Vernisáž: 4. 3. 2020 v 17:00
Výstava: 5. 3. – 29. 5. 2020

Akademický malíř Jiří Bouda věnoval převážnou část své umělecké tvorby železniční tématice. Romantické obrázky krajiny s jedoucím i stojícím vlakem, detaily ze života různých železničářských profesí, nádraží velká i malá, v provozu i opuštěná, železniční přejezdy, hradla, návěstidla, strážní domky, ale hlavně parní lokomotivy zachytil ve svých kresbách s neuvěřitelnou věrností.

Přitom technika litografie, kterou si zvolil, je nesmírně pracná, náročná na umělce i mistra tiskaře. Přesto se v obrazech Jiřího Boudy zračí naprostá lehkost a elegance.

Byl také ilustrátorem řady knih o dopravě. Vždy jej spíše inspirovaly malé formáty. Snad právě proto si oblíbil jednu charakteristickou formu drobné grafiky – exlibris.

Vytvořil jich hodně přes tisíc a dodnes jimi těší sběratele celého světa, mezi nimiž je znám a ceněn. Toto jej nakonec předurčilo i ke známkové tvorbě.

Litografie z posledních let jeho života, kdy se hodně věnoval cestování, zejména cykloturistice, věrně vystihují atmosféru toulání na kole, radost z pohybu, volnost, svobodu. Mají realistickou podobu a čitelnou kresbu.

V dnešním světě plném dramat a zběsilé uspěchanosti jsou tyto motivy poetickými zastaveními a přispívají ke zklidněním našeho života.

Jiří Bouda se narodil 5. května 1934; zemřel 23. srpna 2015 ve věku 81 let.

Tato výstava vznikla ve spolupráci s pány Martinem Boudou a Jiřím Říhou.