Visio Art Gallery
Visio Art Gallery

Pavel Hauer – Nábytek

Vernisáž: –
Výstava: 8. 10. – 17. 12. 2020

Plzeňský výtvarník Pavel Hauer představí ve Visio Art Galerii výstavu s názvem NÁBYTEK. Nábytek je uspořádán k autorovu významnému životnímu jubileu.

Pavel Hauer se narodil 3. 4. 1960 v Plzni. Zde vystudoval Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova. Pracuje jako učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček a na gymnáziu Luďka Pika dějiny umění. Už od 80. let vystavoval malby a grafické listy na několika soukromých výstavách ve svém ateliéru, převážně společně s přáteli. Od roku 1989 začíná vystavovat veřejně v různých plzeňských galeriích, stále ještě malbu a grafiku, někdy s vlivem konceptualismu, většinou ale figurativní. Postupně přecházel od tradiční olejomalby na plátně k rozměrným formátům na papírových rolích. Výstavy tvoří různé významové celky. Po roce 2000 se začíná zabývat starými fotografickými technikami, které používali piktorialisté v 19. a na začátku 20. století. Používá kyanotypii, založenou na citlivosti roztoků organických sloučenin železa na ultrafialové záření, dále gumotisk a olejotisk. V současné době vyrábí paravány a jiný nábytek, jehož plochu používá jako prostor pro své obrazy.